Archiwum kategorii: Firma

Firma narażona na oszustwo w związku z RODO

Firma może zostać odwiedzona przez oszusta pod pretekstem sprawdzenia przechowywania danych osobowych. Przed fałszywymi kontrolerami ostrzega prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych to dawny Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych. Po wejściu w życie RODO urząd zmienił nazwę. Do prezesa UODO docierają informacje, ze do różnych przedsiębiorstw przychodzą osoby przedstawiające się jako kontrolerzy urzędu. Przynajmniej w jednym przypadku osoby takie pokazały legitymacje i upoważnienie do kontroli. Wszystko fałszywe. Każda firma rzeczywiście może być skontrolowana pod kątem RODO przyznaje urząd. Jednak kontrole takie są zawsze wcześniej pisemnie zapowiadane – twierdzi UODO. Osoby kontrolujące powinny się legitymować dokumentami, których wzór jest określony we wciąż obowiązującym rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – co oznacza należyta staranność w VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało kluczowy dokument, który każda firma powinna wziąć pod uwagę. Wyjaśniło, co to jest osławiona należyta staranność w VAT. Dokument jest swego rodzaju przewodnikiem dla przedsiębiorcy. Wskazuje, czym będą się kierować urzędnicy w ocenie, czy firma nie brała udziału w wyłudzeniach VAT. Publikacja Ministerstwa Finansów jest naturalną kontynuacją dokumentu, który był skierowany do urzędników skarbówki. Nosił on tytuł „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych". Zawiera on okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Firma dostaje wskazówki, ale nie twarde prawo Publikacja ma pomagać przedsiębiorcom, którzy nie brali świadomie udziału w karuzeli VAT. Niestety jak pisze MF: „Podjęcie przez podatnika działań wskazanych w Metodyce istotnie zwiększa... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – platforma do pozasądowego rozstrzygania sporów

Platforma ODR to system, dzięki któremu firma może rozstrzygać spory z konsumentami na drodze pozasądowej. Jest zarządzana przez Komisję Europejską. Pomaga dojść do porozumienia, jeśli obie strony mają siedzibę w Unii Europejskiej, albo ewentualnie w Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie. Około połowy handlu odbywa się obecnie w sieci. Granice przestały mieć przy tym znaczenie. Dotyczy to zwłaszcza Unii Europejskiej, gdzie nie występuje problem ceł. Pozorna anonimowość sprawia, że niekiedy sprzedawcy i kupujący nie grają fair. Firma coraz rzadziej jest skłonna do podjęcia takiego ryzyka. W dobie mediów społecznościowych bardzo łatwo mogłaby stracić reputację. Konsument nie ma takich obaw. Dotychczas właściwie jedyną metodą dla poszkodowanej przez konsumenta firmy było dochodzenie należności na drodze sądowej. Często było to nieopłacalne. Platforma ODR ułatwia kontakt między konsumentem, sprzedawcą i niezależnym, certyfikowanym... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – co oznacza należyta staranność w VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało kluczowy dokument, który każda firma powinna wziąć pod uwagę. Wyjaśniło, co to jest osławiona należyta staranność w VAT. Dokument jest swego rodzaju przewodnikiem dla przedsiębiorcy. Wskazuje, czym będą się kierować urzędnicy w ocenie, czy firma nie brała udziału w wyłudzeniach VAT. Publikacja Ministerstwa Finansów jest naturalną kontynuacją dokumentu, który był skierowany do urzędników skarbówki. Nosił on tytuł „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych". Zawiera on okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Firma dostaje wskazówki, ale nie twarde prawo Publikacja ma pomagać przedsiębiorcom, którzy nie brali świadomie udziału w karuzeli VAT. Niestety jak pisze MF: „Podjęcie przez podatnika działań wskazanych w Metodyce istotnie zwiększa... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – odmowa zwrotu VAT

Firma może ubiegać się o zwrot przez fiskusa nadpłaconego podatku VAT. Zdarzają się jednak przypadki, że pieniędzy nie dostanie. I to niekoniecznie przez własne błędy w wyliczeniach, a przez niezachowanie „należytej staranności”. Zdaniem fiskusa firma powinna prześwietlać swoich kontrahentów. I to nie tylko w sprawach dość łatwych do sprawdzenia jak dane rejestrowe, czy fakt pozostawania czynnym podatnikiem VAT, ale na przykład w sprawie potencjału wykonawczego. Taki można wysnuć wniosek z praktyki fiskusa. Firma, dajmy na to zajmująca się HR, chce zamówić materiały reklamowe, bilbordy. Udaje się, więc do agencji reklamowej i zamawia powyższe plansze. Potem okazuje się, że nadpłaciła VAT i chce jego zwrotu. Dość naturalne wydaje się, że fiskus w tej sytuacji wyśle kontrolę. Firma po sprawdzeniu jest czysta. Nie ma żadnych nieprawidłowości. Zwrot VAT się należy. Ale tu zaczynają się schody. Urzędnicy fiskusa trafiają na umowę z... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – korekty po wprowadzeniu JPK-VAT

Każda najmniejsza nawet firma musiała na początku roku wysłać po raz pierwszy ewidencję VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Fiskus zaczął sprawdzać deklaracje i w rezultacie wysłał do tych najmniejszych firm ponad 25 tysięcy powiadomień o podejrzanych fakturach. Prawie 22 tysiące firm złożyło korekty. Największe zainteresowanie fiskusa wzbudzają faktury wystawione przez firmy, których nie ma w rejestrze. A nie jest to wcale takie rzadkie. Zaostrzone w ubiegłym roku przepisy spowodowały masowe wykreślanie firm z ewidencji. Na przykład takich, z którymi nie było kontaktu. Jednocześnie nowa firma musi czekać na wpis nawet kilka tygodni. Brak kontrahenta w rejestrze nie odbiera automatycznie prawa do odliczenia VAT. O prawdziwości transakcji mogą świadczyć na przykład potwierdzenie przelewu, czy dokumenty magazynowe. Ale według specjalistów większość firm rezygnuje w takim przypadku z odliczenia VAT. Zdarzają się jednak również... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – czy „utrwalona praktyka administracyjna” coś...

Firma ma mieć bardziej stabilną sytuację dzięki nowemu ustawowemu pojęciu „utrwalonej praktyki administracyjnej”. Przedsiębiorca ma zyskać pewność, że interpretacje prawa stosowane przez różne urzędy nie będą się wzajemnie wykluczały. Może się jednak okazać, że na radość jest za wcześnie. Według deklaracji pomysłodawców, czyli rządu, zapisane w Konstytucji Biznesu prawo przedsiębiorców do „utrwalonej praktyki administracyjnej” ma zdefiniować na nowo relacje firma – administracja państwowa. Prawo przedsiębiorców stanowi, że „organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym”. To wyrażony prawnie, powszechnie akceptowany pogląd, że firma ma prawo oczekiwać pewnej stabilności wykładni prawa. Nie wiadomo jednak jak ten ogólny przepis zadziała w praktyce. Jak będzie interpretowany przez urzędników. Diabeł tkwi w szczegółach. Użyte... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – zamiast kodeksu należytej staranności podatnika...

Zamiast kodeksu należytej staranności podatnika VAT, dzięki któremu firma miała być chroniona przed fiskusem powstały wytyczne dla skarbówki. Po kilku miesiącach prac Ministerstwo Finansów zrezygnowało z oczekiwanego przez przedsiębiorców rozwiązania. Wykonanie przez uczciwego podatnika VAT określonych czynności miało go chronić przed konsekwencjami ze strony Krajowej Administracji Skarbowej. Przez osiem miesięcy trwały prace ekspertów na dokumentem i skończyły się niczym. Powstał zbiór wytycznych dla skarbówki. Firma, kierując się tymi wytycznymi może się w jakimś stopniu zabezpieczyć przed negatywnymi konsekwencjami, ale jest to nadal uznaniowe. Owa uznaniowość jest największą różnicą miedzy kodeksem, który miał powstać a dokumentem, który ujrzał światło dzienne. "W naszej ocenie jest zbyt wcześnie na przedstawienie dokumentu adresowanego bezpośrednio do podatników. Przygotowana metodyka daje nam wszystkim czas na ocenę jej... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – nowa ustawa Prawo Przedsiębiorców

Od poniedziałku 30 kwietnia 2018 starą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej zastąpiła nowa – Prawo Przedsiębiorców. Zmieniły się między innym zasady, na jakich firma może zawiesić działalność. Firma niezatrudniająca pracowników może zostać zawieszona przez właściciela, ale okres zawieszenia jest różny w zależności od tego, do którego rejestru została wpisana działalność gospodarcza. Są tu duże różnice w stosunku do poprzedniej ustawy. Jeśli firma jest wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Czyli w tym przypadku firma może zostać zawieszona na dowolnie długi czas powyżej 30 dni. Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Czyli tutaj mamy... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – groźne kontrole ZUS

Firma, która zawierała umowy cywilnoprawne może mieć kłopoty. ZUS przeprowadza masowe kontrole podmiotów, co do których ma podejrzenia, że nie opłacały one należnych według urzędu składek od umów zleceń. Na pierwszy ogień ZUS wziął głównie firmy ochroniarskie i sprzątające. W tych branżach najwięcej osób pracowało na zlecenia. Ale każda firma może stać się obiektem zainteresowania ZUS. Oczywiście, jeśli zawierała umowy cywilnoprawne. Kontrole są, jak twierdzi zakład, bardzo skuteczne. Aż w 60 procentach sprawdzanych przedsiębiorstw inspektorzy znajdują nieprawidłowości i firma musi płacić zaległe składki. Dzięki systemowi komputerowemu ZUS doskonale wie w ilu firmach pracowała na zlecenia dana osoba. Wiedzą też, która z firm miała obowiązek zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne. Według ekspertów kontrole dotyczą głównie stanu sprzed 2016 roku. Wtedy wystarczyło, że firma zawarła umowę z pracownikiem na... [...]
Dowiedz się więcej