Archiwum kategorii: Firma

Firma – niższa składka na ubezpieczenie wypadkowe

Firma ma od kwietnia płacić mniej na ubezpieczenie wypadkowe. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt obniżenia składki. Nie jest to wielka obniżka, ale dobre i to. Obniżenie składki wypadkowej to czysta oszczędność dla przedsiębiorców. To firma płaci ją w całości. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających do dziesięciu osób oszczędności najłatwiej wyliczyć. Płacą one, bowiem składkę zryczałtowaną. Do końca marca jest to 1,8 procenta podstawy. Od kwietnia składka wyniesie 1,67 procenta. W wartościach bezwzględnych składka spadnie z 47,98 do 44,52 złotego miesięcznie na pracownika. Oszczędności wyniosą, więc 3,46 złotego miesięcznie, czyli ponad 40 złotych rocznie. Nowa firma płacąca przez pierwsze dwa lata preferencyjny ZUS oszczędności będzie miała niewielkie. Wyniosą one tylko 82 grosze miesięcznie na pracownika. Im większa firma tym oszczędności będą większe. W firmach z 28 grup,... [...]
Dowiedz się więcej

Jak firma może uniknąć udziału w karuzeli VAT

Nieprzemyślana transakcja może doprowadzić do tego, że firma o nieposzlakowanej opinii znajdzie się w kręgu zainteresowań fiskusa. Może mieć nawet naprawdę poważne kłopoty włącznie z odpowiedzialnością karną właściciela czy osoby zarządzającej. Teraz jednak jest prawie pewne, że jeden błąd spowoduje zablokowanie konta.. Wyłudzeniami podatku VAT zajmują się głównie zorganizowane grupy przestępcze. Generują one tak zwane karuzele, czyli nieprawdziwe transakcje, za które odzyskują podatek VAT nigdy przez nikogo niezapłacony. Zdarza się, że do przestępczego łańcuszka trafia nieświadoma niczego zupełnie uczciwa firma. Wyłudzeniom VAT ma przeciwdziałać nowe prawo powołujące do życia System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej. Narzędzie to, po dojściu do pełnej sprawności ma sprawdzać cztery miliony rachunków firmowych na dobę. Chodzi o te w bankach, ale też w SKOK-ach. Według zadanych algorytmów system ma typować podejrzane... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – algorytm skarbówki zablokuje konto?

Czy firma ma się bać, że nieznany jej algorytm spowoduje zablokowanie konta? Powody do obaw są. Od połowy stycznia ma prawo działać System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej sprawdzający operacje na około czterech milionach kont firmowych na dobę. Jeśli system uzna, że mogło dojść do nieprawidłowości firma może się obudzić z zablokowanym kontem. STIR ma za zadanie ograniczyć, albo wyeliminować wyłudzenia VAT. Można temu tylko przyklasnąć. W niektórych branżach uczciwa firma nie miała czego szukać, bo królowały tańsze oferty oszustów vatowskich. Jednak przy liczbie operacji do sprawdzenia może się okazać, że rządził będzie nie człowiek ale algorytm. System ma sprawdzać cztery miliony kont na dobę. To trzeba pomnożyć przez liczbę operacji na każdym koncie. Prześwietlane będą zarówno konta w bankach jak i w SKOK-ach. Algorytm ma wychwytywać operacje, które mogą mieć na celu wyłudzenia VAT. Podejrzane konto będzie... [...]
Dowiedz się więcej

Czy twoja firma jest bezpieczna?

Przeciętna polska firma, zwłaszcza ta z sektora małych i średnich przedsiębiorstw za mało dba o cyberbezpieczeństwo. Tymczasem straty po ataku hakerów mogą wielokrotnie przerastać zaoszczędzone na cyberbezpieczeństwie pieniądze. Rodzajów ataku na systemy teleinformatyczne firm jest sporo. Niektórym z nich ulegają nawet duże i zdawałoby się dobrze zabezpieczone firmy. Jednak najgorzej z zabezpieczeniem danych jest w małych i średnich firmach. Według ekspertów tylko zaledwie dziesięć procent budżetów IT wydają one na zabezpieczenie własnych zasobów. Podobne firmy za zachodnią granicą wydają na to dwadzieścia procent budżetów IT. Jak wskazują badania najsłabszym ogniwem w zabezpieczeniu zasobów firmowych jest człowiek. Pracownik jest podatny na chwyty socjotechniczne i często nie zwraca uwagi na bezpieczeństwo. W efekcie to, czego się najbardziej boi mała firma to podwyżki podatków, utrata klientów i właśnie zagrożenie... [...]
Dowiedz się więcej

Mała firma ma mieć łatwiej z ochroną danych osobowych

Mała firma nie będzie musiała spełniać wszystkich standardów ochrony danych osobowych przewidzianych przez unijne prawo. Wchodzące w życie 25 maja 2018 roku przepisy o ochronie danych osobowych mają być wprowadzone w zliberalizowanej formie. Przygotowywany projekt ustawy o ochronie danych osobowych uściśla unijne rozporządzenie. Mała firma ma być traktowana według planów w łagodniejszy sposób. - Na obecnym etapie prac, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, przygotowujemy przepisy, które ułatwiają stosowanie niektórych obowiązków przez tych przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane tylko dla siebie. Chodzi o firmy, które przetwarzają dane, ale nie udostępniają ich i jednocześnie nie są bardzo dużymi podmiotami – powiedział koordynujący reformę ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki. Kawecki podkreślał, dane osobowe - jako element informacji - to dzisiejsze paliwo gospodarki. Wyjaśniał, że autorom... [...]
Dowiedz się więcej

Firma nie będzie mogła zaliczyć nagród dla pracowników...

Od początku przyszłego roku firma nie będzie mogła wliczać w koszty nagród dla pracowników, które wypłaca z zysku netto. Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W praktyce zmiana prawa oznacza, że firma nie będzie mogła wliczyć w koszty przykładowo: dywidend, zaliczek na dywidendę, tantiem, nagród, premii czy wpłat na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Chodzi tu o te formy bezpośredniego czy pośredniego wynagradzania, które były finansowane z zysku netto, czyli po jego opodatkowaniu. — Zmiana ta może znacząco ograniczyć możliwość finansowania wszelkiego rodzaju nagród dla pracowników, sprawiając, że pokrywanie tych wydatków z tego właśnie źródła będzie dużo mniej efektywne niż przykładowo finansowanie ich z pieniędzy operacyjnych — uważa Katarzyna Tomalak, doradca podatkowy i Associate Partner z Działu Doradztwa Podatkowego EY. Nowelizacja prawa idzie w kierunku odwrotnym niż... [...]
Dowiedz się więcej

Mała firma przed sądem jak prywatna osoba

Mała firma ma mieć prawo występować przed sądem według takiej samej procedury jak zwykły obywatel. Przewiduje to nowelizacja kodeksu postepowania cywilnego. Rzecz dotyczy około 100 tysięcy firm. Firmy rozliczające się na podstawie karty podatkowej czyli rzemieślnicy, drobni przedsiębiorcy, właściciele stoisk, pojedynczych sklepów będą mogli występować przed sądem według podobnej procedury jak konsumenci. Wybór właśnie takiej procedury będzie wiążący dla sądu. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości trudno wymagać od drobnego przedsiębiorcy, który przypomina konsumenta, wiedzy prawniczej, a nawet obsługi prawnej takiej, jaką dysponują większe firmy. Taka firma będzie więc miała wybór. Może dochodzić sprawiedliwości w procedurze gospodarczej, która jest bardziej skomplikowana, ale może być szybsza. Będzie tez mogła skorzystać z łatwiejszej ale dłuższej procedury cywilnej. To ułatwienie dla najmniejszych firm związane jest ze... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – optymalizacja podatków pod lupą

Również firma i obywatel znajdą się pod bacznym okiem fiskusa w sprawie optymalizacji podatków. Początkowo w gronie zobowiązanych do ujawniania swoich metod obniżania podatków mieli się znaleźć tylko prawnicy i doradcy. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zamierza rozszerzyć krąg podmiotów, które będą zobowiązane do szczegółowego informowania organów skarbowych o metodach „agresywnej optymalizacji podatkowej”. Wcześniejsze informacje mówiły, że zobowiązani do tego będą tylko doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, księgowi, doradcy inwestycyjni, biegli rewidenci czy specjaliści od zarządzania. Teraz w kręgu zainteresowań może się też znaleźć każda firma i obywatel podejrzewani przez fiskusa o kombinowanie z podatkami. Poinformował o tym wiceminister finansów Paweł Gruza. W piśmie wiceministra czytamy - „Planuje się, że projektowane rozwiązania będą odnosiły się do wprowadzenia obowiązku przekazywania... [...]
Dowiedz się więcej

Nawet najmniejsza firma musi przekazywać JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 roku nawet najmniejsza firma, czyli każde mikroprzedsiębiorstwo musi generować i przekazywać fiskusowi Jednolity Plik Kontrolny. Szczęśliwie drogę przetarły większe firmy i praktycznie nie ma już programów niepotrafiących wygenerować JPK­_VAT. Wszyscy czynni podatnicy VAT muszą od początku przyszłego roku przekazywać, co miesiąc, bez wezwania, JPK_VAT. Duże, średnie i małe przedsiębiorstwa zostały objęte tym obowiązkiem wcześniej. Duże firmy przekazują JPK_VAT już od początku lipca 2016 roku. Od początku 2017 obowiązek ten objął małe i średnie przedsiębiorstwa. Teraz czas na mikrofirmy. Według przepisów do przekazywania JPK zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Informacja o prowadzonej ewidencji ma trafiać drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji skarbowej. Co firma ma... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – szersza kontrola krzyżowa

Firma może się spodziewać szerszej niż dotychczas kontroli krzyżowej. Taką możliwość dały zmiany przepisów ordynacji podatkowej. Jednak kontrola taka nie może być nieograniczona. Organ podatkowy prowadzi kontrole krzyżowe po to, żeby zweryfikować dokumenty, które wystawiła kontrolowana firma również u jej klienta. W ramach prowadzonego postępowania możliwy był dostęp do dokumentów bezpośredniego klienta sprawdzanej firmy. Kontrola krzyżowa była tylko jednym z etapów postępowania. Nowelizacja ordynacji podatkowej dała większe uprawnienia organom kontrolnym. Teraz kontrolujący nie muszą poprzestać na sprawdzaniu dokumentów u bezpośrednich kontrahentów prześwietlanej firmy. Organ podatkowy może skontrolować cały łańcuch dostaw przedsiębiorcy. To uprawnienie zwiększa istotnie prawdopodobieństwo, że kontrola pojawi się u partnera sprawdzanego podatnika. Znowelizowana ordynacja podatkowa nie daje jednak organowi podatkowemu prawa do... [...]
Dowiedz się więcej