Archiwum kategorii: Firma

Firma – optymalizacja podatków pod lupą

Również firma i obywatel znajdą się pod bacznym okiem fiskusa w sprawie optymalizacji podatków. Początkowo w gronie zobowiązanych do ujawniania swoich metod obniżania podatków mieli się znaleźć tylko prawnicy i doradcy. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zamierza rozszerzyć krąg podmiotów, które będą zobowiązane do szczegółowego informowania organów skarbowych o metodach „agresywnej optymalizacji podatkowej”. Wcześniejsze informacje mówiły, że zobowiązani do tego będą tylko doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, księgowi, doradcy inwestycyjni, biegli rewidenci czy specjaliści od zarządzania. Teraz w kręgu zainteresowań może się też znaleźć każda firma i obywatel podejrzewani przez fiskusa o kombinowanie z podatkami. Poinformował o tym wiceminister finansów Paweł Gruza. W piśmie wiceministra czytamy - „Planuje się, że projektowane rozwiązania będą odnosiły się do wprowadzenia obowiązku przekazywania... [...]
Dowiedz się więcej

Nawet najmniejsza firma musi przekazywać JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 roku nawet najmniejsza firma, czyli każde mikroprzedsiębiorstwo musi generować i przekazywać fiskusowi Jednolity Plik Kontrolny. Szczęśliwie drogę przetarły większe firmy i praktycznie nie ma już programów niepotrafiących wygenerować JPK­_VAT. Wszyscy czynni podatnicy VAT muszą od początku przyszłego roku przekazywać, co miesiąc, bez wezwania, JPK_VAT. Duże, średnie i małe przedsiębiorstwa zostały objęte tym obowiązkiem wcześniej. Duże firmy przekazują JPK_VAT już od początku lipca 2016 roku. Od początku 2017 obowiązek ten objął małe i średnie przedsiębiorstwa. Teraz czas na mikrofirmy. Według przepisów do przekazywania JPK zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Informacja o prowadzonej ewidencji ma trafiać drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji skarbowej. Co firma ma... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – szersza kontrola krzyżowa

Firma może się spodziewać szerszej niż dotychczas kontroli krzyżowej. Taką możliwość dały zmiany przepisów ordynacji podatkowej. Jednak kontrola taka nie może być nieograniczona. Organ podatkowy prowadzi kontrole krzyżowe po to, żeby zweryfikować dokumenty, które wystawiła kontrolowana firma również u jej klienta. W ramach prowadzonego postępowania możliwy był dostęp do dokumentów bezpośredniego klienta sprawdzanej firmy. Kontrola krzyżowa była tylko jednym z etapów postępowania. Nowelizacja ordynacji podatkowej dała większe uprawnienia organom kontrolnym. Teraz kontrolujący nie muszą poprzestać na sprawdzaniu dokumentów u bezpośrednich kontrahentów prześwietlanej firmy. Organ podatkowy może skontrolować cały łańcuch dostaw przedsiębiorcy. To uprawnienie zwiększa istotnie prawdopodobieństwo, że kontrola pojawi się u partnera sprawdzanego podatnika. Znowelizowana ordynacja podatkowa nie daje jednak organowi podatkowemu prawa do... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – podwyżka płac pracowników

Firma zatrudniająca pracowników będzie musiała w przyszłym roku płacić im więcej. Decyzję o tym podjęła w połowie września Rada Ministrów. Płaca minimalna ma zostać podniesiona o 100 złotych do poziomu 2100 złotych. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć z obecnych 13 złotych do 13,7 złotego. Oznacza to, że minimalna płaca zostanie podniesiona o pięć procent i będzie stanowiła 47,3 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w 2018 roku. Związkowcy chcieli podniesienia płacy minimalnej do poziomu 2220 złotych. Pracodawcy postulowali jej podniesienie o ustawowy wskaźnik, czyli do 2050 złotych. Rząd proponował początkowo 2080 złotych. Ostateczny poziom podwyżki został ustalony w czasie konsultacji społecznych – twierdzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Płaca minimalna w Polsce i tak pozostaje na dużo niższym poziomie niż w krajach starej Unii Europejskiej. Przykładowo w Niemczech czy we... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – specjalne strefy ekonomiczne mają być wszędzie

Prawie każda nowa firma będzie mogła się starać o przywileje, jakie daje specjalna strefa ekonomiczna. Według zapowiedzi wicepremiera Morawieckiego nowe przepisy mają zacząć działać od początku przyszłego roku. Specjalne strefy ekonomiczne to wyznaczone obszary, na których inwestor dostaje preferencje finansowe. Obecnie jest ich w całej Polsce 14 i zajmują niewielki obszar, bo mniej więcej taki jak pół Warszawy. Powstawały w latach dziewięćdziesiątych w miejscach o największym bezrobociu, czyli tam gdzie upadały PGR-y, czy zamykano kopalnie. Teraz według zapowiedzi o warunki takie jak w specjalnej strefie ekonomicznej firma będzie się mogła starać niezależnie od lokalizacji. Ma to być to tak zwana decyzja o wsparciu. Tak jak teraz firma będzie mogła liczyć na zwolnienia z podatku CIT, czy zwrot zainwestowanych pieniędzy w postaci ulg podatkowych. Pomoc taka ma być przyznawana na 10 – 15 lat, a w przypadku lokalizacji w obecnie działającej... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – konsultacje w sprawie rozszerzenia informacji w...

Firma może zgłaszać opinie w sprawie propozycji rozszerzenia informacji zawartych w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje w tej sprawie. Od początku 2018 roku każda firma będzie miała obowiązek sporządzania i udostępniania JPK. Ministerstwo Finansów chce zmodyfikować JPK. Obecnie firma objęta obowiązkiem sporządzanie JPK musi jednocześnie wysyłać deklarację VAT-7. Ministerstwo rozważa możliwość zastąpienia jej JPK_VAT. Wyeliminowałoby to dublowanie niektórych danych w dwóch różnych dokumentach. Obecnie zdarza się, że firma przesyła korektę deklaracji VAT-7 a zapomina o korekcie danych w JPK. Może to powodować nieporozumienia. Ministerstwo prowadzi konsultacje miedzy innymi z tego powodu, że chce, aby generowanie JPK było dla firm jak najłatwiejsze. Bo to w końcu przedsiębiorcy znają najlepiej własne systemy IT i ich możliwości. MF wyznaczyło sobie cele krótko i długoterminowe prowadzonych... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – łatwiejsza sukcesja

Firma będzie mogła zostać w łatwiejszy sposób przejęta przez spadkobierców. Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy upraszczający przepisy regulujące sukcesję firmy. Dotychczas firma działająca w oparciu o wpis w CEIDG ulegała likwidacji wraz ze śmiercią właściciela. Firma działająca na podstawie wpisu do CEIDG jest bardzo trudna do przejęcia przez spadkobierców przedsiębiorcy. Wedle prawa można, bowiem przejąć tylko majątek zmarłego. Nie można jednak korzystać z innych elementów niezbędnych do prowadzenia firmy jak nazwa, NIP, czy uzyskane zezwolenia i koncesje. Śmierć właściciela oznacza też wygaśnięcie kontraktów i utratę pracy przez zatrudnionych pracowników. Obecnie miesięcznie umiera około 100 przedsiębiorców prowadzących firmy na podstawie wpisu do CEIDG. Według Ministerstwa Rozwoju problem będzie narastał, bo przedsiębiorcy, którzy zaczynali działalność na początku lat dziewięćdziesiątych osiągają... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – wykreślenie z rejestru VAT

Firma może zostać wykreślona z rejestru VAT, jeśli nie spełnia wymagań dotyczących sprawdzania autentyczności faktur. Podatnik ma obowiązek starać się sprawdzić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur. Firma może zostać wykreślona z urzędu z rejestru podatników VAT, jeżeli: - wystawiała faktury dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub - wiedziała, albo miała uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że dostawcy czy nabywcy biorący udział w dostawie tego samego towaru lub usługi biorą udział w nierzetelnym rozliczaniu podatku dla uzyskania korzyści majątkowej. Jednocześnie firma może zostać obciążona dodatkowym podatkiem w wysokości, 100% gdy odliczy VAT z faktur, które: - zostały wystawione przez nieistniejącą firmę, - stwierdzają czynności niebyłe, - podają nieprawdziwe kwoty. Podatnicy mają, więc obowiązek tropić nadużycia. Wszystkiego zapewne nie wyłapią,... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – ZUS wyznaczy, kto płaci składki

Praktycznie każda firma może zostać zobowiązana do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika. I to nawet nie swojego. Pomimo protestów przedsiębiorców prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Głównym celem ustawy jest wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek. Firma ma na to konto wpłacać wszystkie należności pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przypisanie indywidualnego numeru rachunku składkowego konkretnemu płatnikowi ma usprawnić identyfikację wpłat i zapobiegać wpłatom niezidentyfikowanym. Ta część nowelizacji ustawy nie budzi kontrowersji. Oprotestowane przez przedsiębiorców zapisy znalazły się w ustawie już po etapie konsultacji społecznych. Zdaniem BCC są to zapisy niekonstytucyjne. Są niesprawiedliwe społecznie oraz szkodliwe zarówno dla pracowników jak pracodawców. Nadają one Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nową... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – od nowego roku split payment VAT

Najprawdopodobniej od początku przyszłego roku firma będzie mogła się zdecydować na wprowadzenie split payment VAT. Mechanizm podzielonej płatności ma na celu uszczelnienie systemu płatności podatku VAT. Przepisy wprowadzające split payment są na razie na etapie konsultacji projektu. Mają wejść w życie od początku 2018 roku. Dobra wiadomość jest taka, że to firma ma decydować o tym czy wprowadzić model podzielonej płatności. Resort finansów chce do tego zachęcić poprzez zaoferowanie pewnych przywilejów. Otóż firma, która zdecydowałaby się na wprowadzenie split payment nie podlegałaby zasadzie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległości VAT sprzedawcy. Split payment ma chronić przed konsekwencjami współpracy z nieuczciwym kontrahentem. Mechanizm split payment polega na podziale płatności brutto na dwie części. Sprzedawca dostaje do dyspozycji jedynie kwotę netto. Podatek VAT trafia natychmiast na specjalne konto, do którego... [...]
Dowiedz się więcej