Archiwum kategorii: Firma

Firma – specjalne strefy ekonomiczne mają być wszędzie

Prawie każda nowa firma będzie mogła się starać o przywileje, jakie daje specjalna strefa ekonomiczna. Według zapowiedzi wicepremiera Morawieckiego nowe przepisy mają zacząć działać od początku przyszłego roku. Specjalne strefy ekonomiczne to wyznaczone obszary, na których inwestor dostaje preferencje finansowe. Obecnie jest ich w całej Polsce 14 i zajmują niewielki obszar, bo mniej więcej taki jak pół Warszawy. Powstawały w latach dziewięćdziesiątych w miejscach o największym bezrobociu, czyli tam gdzie upadały PGR-y, czy zamykano kopalnie. Teraz według zapowiedzi o warunki takie jak w specjalnej strefie ekonomicznej firma będzie się mogła starać niezależnie od lokalizacji. Ma to być to tak zwana decyzja o wsparciu. Tak jak teraz firma będzie mogła liczyć na zwolnienia z podatku CIT, czy zwrot zainwestowanych pieniędzy w postaci ulg podatkowych. Pomoc taka ma być przyznawana na 10 – 15 lat, a w przypadku lokalizacji w obecnie działającej... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – konsultacje w sprawie rozszerzenia informacji w...

Firma może zgłaszać opinie w sprawie propozycji rozszerzenia informacji zawartych w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje w tej sprawie. Od początku 2018 roku każda firma będzie miała obowiązek sporządzania i udostępniania JPK. Ministerstwo Finansów chce zmodyfikować JPK. Obecnie firma objęta obowiązkiem sporządzanie JPK musi jednocześnie wysyłać deklarację VAT-7. Ministerstwo rozważa możliwość zastąpienia jej JPK_VAT. Wyeliminowałoby to dublowanie niektórych danych w dwóch różnych dokumentach. Obecnie zdarza się, że firma przesyła korektę deklaracji VAT-7 a zapomina o korekcie danych w JPK. Może to powodować nieporozumienia. Ministerstwo prowadzi konsultacje miedzy innymi z tego powodu, że chce, aby generowanie JPK było dla firm jak najłatwiejsze. Bo to w końcu przedsiębiorcy znają najlepiej własne systemy IT i ich możliwości. MF wyznaczyło sobie cele krótko i długoterminowe prowadzonych... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – łatwiejsza sukcesja

Firma będzie mogła zostać w łatwiejszy sposób przejęta przez spadkobierców. Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy upraszczający przepisy regulujące sukcesję firmy. Dotychczas firma działająca w oparciu o wpis w CEIDG ulegała likwidacji wraz ze śmiercią właściciela. Firma działająca na podstawie wpisu do CEIDG jest bardzo trudna do przejęcia przez spadkobierców przedsiębiorcy. Wedle prawa można, bowiem przejąć tylko majątek zmarłego. Nie można jednak korzystać z innych elementów niezbędnych do prowadzenia firmy jak nazwa, NIP, czy uzyskane zezwolenia i koncesje. Śmierć właściciela oznacza też wygaśnięcie kontraktów i utratę pracy przez zatrudnionych pracowników. Obecnie miesięcznie umiera około 100 przedsiębiorców prowadzących firmy na podstawie wpisu do CEIDG. Według Ministerstwa Rozwoju problem będzie narastał, bo przedsiębiorcy, którzy zaczynali działalność na początku lat dziewięćdziesiątych osiągają... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – wykreślenie z rejestru VAT

Firma może zostać wykreślona z rejestru VAT, jeśli nie spełnia wymagań dotyczących sprawdzania autentyczności faktur. Podatnik ma obowiązek starać się sprawdzić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur. Firma może zostać wykreślona z urzędu z rejestru podatników VAT, jeżeli: - wystawiała faktury dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub - wiedziała, albo miała uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że dostawcy czy nabywcy biorący udział w dostawie tego samego towaru lub usługi biorą udział w nierzetelnym rozliczaniu podatku dla uzyskania korzyści majątkowej. Jednocześnie firma może zostać obciążona dodatkowym podatkiem w wysokości, 100% gdy odliczy VAT z faktur, które: - zostały wystawione przez nieistniejącą firmę, - stwierdzają czynności niebyłe, - podają nieprawdziwe kwoty. Podatnicy mają, więc obowiązek tropić nadużycia. Wszystkiego zapewne nie wyłapią,... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – ZUS wyznaczy, kto płaci składki

Praktycznie każda firma może zostać zobowiązana do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika. I to nawet nie swojego. Pomimo protestów przedsiębiorców prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Głównym celem ustawy jest wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek. Firma ma na to konto wpłacać wszystkie należności pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przypisanie indywidualnego numeru rachunku składkowego konkretnemu płatnikowi ma usprawnić identyfikację wpłat i zapobiegać wpłatom niezidentyfikowanym. Ta część nowelizacji ustawy nie budzi kontrowersji. Oprotestowane przez przedsiębiorców zapisy znalazły się w ustawie już po etapie konsultacji społecznych. Zdaniem BCC są to zapisy niekonstytucyjne. Są niesprawiedliwe społecznie oraz szkodliwe zarówno dla pracowników jak pracodawców. Nadają one Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nową... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – od nowego roku split payment VAT

Najprawdopodobniej od początku przyszłego roku firma będzie mogła się zdecydować na wprowadzenie split payment VAT. Mechanizm podzielonej płatności ma na celu uszczelnienie systemu płatności podatku VAT. Przepisy wprowadzające split payment są na razie na etapie konsultacji projektu. Mają wejść w życie od początku 2018 roku. Dobra wiadomość jest taka, że to firma ma decydować o tym czy wprowadzić model podzielonej płatności. Resort finansów chce do tego zachęcić poprzez zaoferowanie pewnych przywilejów. Otóż firma, która zdecydowałaby się na wprowadzenie split payment nie podlegałaby zasadzie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległości VAT sprzedawcy. Split payment ma chronić przed konsekwencjami współpracy z nieuczciwym kontrahentem. Mechanizm split payment polega na podziale płatności brutto na dwie części. Sprzedawca dostaje do dyspozycji jedynie kwotę netto. Podatek VAT trafia natychmiast na specjalne konto, do którego... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – łatwiejsze dochodzenie należności

Każda firma ma mieć łatwiejszą sytuację przy ściąganiu należności od dłużników. Ustawa została uchwalona głównie z myślą o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ale zapewne jej rozwiązania przydadzą się też dużym graczom. W ustawie zawartych jest szereg rozwiązań, które mają przyspieszyć zapłatę. Firma ma szybciej odzyskać  zarówno należność główną jak i odsetki oraz koszty procesu. Zgodnie z ustawą poszerzony zostanie katalog danych gromadzonych w biurach informacji gospodarczej. Znajdą się tam wykazy bezskutecznych egzekucji komorniczych. Rejestry będą też miały ustawowy obowiązek przekazywania sobie danych o przedsiębiorstwach. Większych kwot firma będzie mogła dochodzić w postepowaniu uproszczonym. Górny próg przesunięto z 10 do 20 tysięcy złotych. Po nowelizacji innych ustaw notariusze mają mieć prawo wydawać nakazy zapłaty w sprawach wierzytelności podlegające postępowaniu uproszczonemu. W... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – przekształcenie działalności gospodarczej w...

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. jest możliwe od dość dawna, ale skutki takiej decyzji nadal nie są dla wszystkich jasne. Nic dziwnego, bo niektóre problemy, przed jakimi staje taka firma musiał rozstrzygać Sąd Najwyższy. Firma – kontynuacja umów Jedną z kwestii, jaką zajmował się Sąd Najwyższy była sprawa ciągłości zobowiązań. Czy na przykład firma po przekształceniu z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę powinna podpisać na nowo wszystkie umowy. Według rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego z 2016 roku firma po przekształceniu nie musi zawierać na nowo, czy też aneksować umów związanych z prowadzona działalnością. Przekształceniu ulega bowiem nie podmiot, czyli przedsiębiorca, a firma, czyli przedmiot prowadzonej przez niego działalności. Nadal istnieje on, jako podmiot prawa. Nie jest też przekształconym podmiotem a jedynym wspólnikiem spółki. Utworzona spółka wstępuje w... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – jeden podatek zamiast wszystkich dotychczasowych.

Grupa posłów, w tym z PiS, wraz z organizacjami przedsiębiorców przedstawili pomysł na jeden podatek zastępujący dotychczasowe daniny płacone przez przedsiębiorców. Firma płaciłaby tylko podatek przychodowy. Projekt autorstwa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zakłada miedzy innymi likwidację PIT, CIT, składek na NFZ i ZUS czy Fundusze Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Pracy. Firma płaciłaby zamiast nich powszechny podatek przychodowy. Byłby to na przykład wynoszący 27% podatek od funduszu płac. Obowiązywałyby też podatki przychodowe od działalności gospodarczej osób fizycznych, od przedsiębiorstw i banków, usług publicznych dla działalności gospodarczej, a także podatek od dywidend. Podatek przychodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych wynosiłby średnio 3,9%. Stawka byłaby jednak różna dla różnych podmiotów i mieściłaby się w granicach miedzy 1,5 a 15%. Do tego firma płaciłaby ryczałtowy podatek od... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – Konstytucja dla Biznesu nie zadziała?

Każda firma, która liczyła na ułatwienia działania związane z zapowiedzianą Konstytucją dla Biznesu może się przeliczyć. Jak twierdzą eksperci rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców zostaną najprawdopodobniej zablokowane. Jeśli zapowiadana od wielu miesięcy Konstytucja dla Biznesu ujrzy światło dzienne, to i tak niewiele zmieni w funkcjonowaniu firm. Tak twierdzą eksperci. „Projekt ustawy Rada Legislacyjna uznaje, co do zasady, za zgodny z konstytucją. Zastrzeżenia wzbudził jednak brak odpowiedniej jakości niektórych przepisów, która zapewniałaby przewidywalność warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, ochronę pewności obrotu oraz wykluczała arbitralność ze strony organów władzy publicznej wydających rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych” – to opinia ciała eksperckiego przy premierze. Według rady firma zostanie w świetle prawa wzmocniona w kontaktach z urzędami. Jednocześnie zostaną uszczuplone władcze... [...]
Dowiedz się więcej