Archiwum kategorii: Prowadzenie firmy

Zmiana prawa – szkolenie z JPK dla mikroprzedsiębiorców

Zmiana prawa powoduje, że od początku 2018 roku każda, nawet najmniejsza firma będzie musiała przekazywać fiskusowi JPK_VAT. Większe firmy musiały sobie z tym poradzić już wcześniej. Pewnie duża część z nich skorzystała z usług profesjonalistów. Najmniejsi muszą sobie poradzić sami. Zmiana prawa dotyczy około półtora miliona przedsiębiorców. To wszystkie firmy rozliczające podatek VAT i zatrudniające do 10 osób. O szczegółach JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców pisaliśmy tutaj. [1] Aby ułatwić im podołanie nowym obowiązkom skarbówka organizuje dla nich bezpłatne szkolenia. „Obowiązek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie dotyczyć nowej grupy podatników, którzy mogą zetknąć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy. Chcemy pomóc im dobrze przygotować się do tej zmiany. Dlatego w listopadzie, w całym kraju, uruchamiamy cykl szkoleń na temat JPK. Zapraszam wszystkich mikroprzedsiębiorców do urzędów skarbowych i do... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – klauzula o unikaniu opodatkowania...

Od 15 lipca br. prowadzenie firmy będzie bardziej ryzykowne. Zacznie wtedy obowiązywać klauzula o unikaniu opodatkowania. Zakazane będą działania, których jedynym, czy głównym celem jest optymalizacja podatkowa. Niestety przepisy dają dużą dowolność urzędnikom. Prowadzenie firmy – na czym polegają nowe przepisy Jak to ujął sejm: „czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).” Zakazane będą praktyki, które organ podatkowy uzna za sztuczne. Urzędnicy będą badali przede wszystkim występowanie: - nieuzasadnionego dzielenia operacji, lub - angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, lub - elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – osobisty doradca ZUS

Prowadzenie firmy będzie troszeczkę prostsze. Od czerwca we wszystkich placówkach ZUS w całym kraju maja być do dyspozycji przedsiębiorców osobiści doradcy. Ich zadanie to pomagać szefom firm mających kłopoty finansowe w wyjściu na prostą. Prowadzenie firmy – gdzie są osobiści doradcy Osobiści doradcy działają w wybranych oddziałach ZUS od czerwca 2014 roku. Jest ich kilkudziesięciu. Tu lista placówek, w których można na nich liczyć i liczba doradców w tych miejscach: oddział w Bydgoszczy 3, inspektorat w Bydgoszczy 3, inspektorat w Inowrocławiu 2, I O/ZUS w Łodzi 5, II O/ZUS w Łodzi 3, I Inspektorat w Łodzi 4, III O/ZUS w Warszawie 4, Inspektorat w Żyrardowie 2, Inspektorat w Pruszkowie 3, I Oddział w Poznaniu 6, Inspektorat w Poznaniu 5. Jak informuje ZUS przez pierwszy rok działania doradców przedsiębiorcy złożyli 8430 wniosków. 84% spraw zostało załatwionych pozytywnie. Prowadzenie firmy – gdzie będą doradcy Docelowo, od czerwca... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – kontrola Inspekcji Handlowej

Prowadzenie firmy wiąże się nieodłącznie z kontrolami. Prawie każda firma produkcyjna, handlowa, czy usługowa może zostać skontrolowana przez Inspekcję Handlową. Jest to wyspecjalizowany organ kontroli powołany do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Prowadzenie firmy a zadania Inspekcji Handlowej Inspekcja handlowa ma za zadanie m.in: - kontrolę legalności i rzetelności działania przedsiębiorców, - kontrolę wyrobów wprowadzonych do obrotu, co do zgodności z wymaganiami, - kontrolę bezpieczeństwa produktów, - kontrolę substancji chemicznych, przeznaczonych dla konsumentów, - kontrolę produktów znajdujących się w obrocie lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrolę usług, - kontrolę przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym baterii i... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – compliance

Compliance najczęściej jest tłumaczone na polski, jako zgodność. Co ma wspólnego prowadzenie firmy ze zgodnością? I dalej - zgodnością z czym? Pojęcie compliance oznacza zgodność z bardzo różnymi rzeczami. Prowadzenie firmy – zgodność z prawem Prowadzenie firmy powinno być zgodne z prawem. To raczej nie ulega wątpliwości. Firma powinna przestrzegać ustaw podatkowych, płacić terminowo dostawcom, nie dawać i nie przyjmować łapówek. Firma nie powinna też wywoływać konfliktów mogących skutkować powództwem na podstawie kodeksu cywilnego. I w końcu, co oczywiste, nie wolno łamać kodeksu karnego. To najogólniejsze i najbardziej oczywiste znaczenie pojęcia compliance. Zgodność z powszechnie obowiązującym prawem. Prowadzenie firmy – zgodność z regulacjami Pojęcie compliance oznacza też zgodność z regulacjami. Jakimi? Takimi, jakie obowiązują w firmie. A więc wszelkie standardowe procedury operacyjne normujące zasady postępowania,... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – powstaje rynek pracownika

Prowadzenie firmy napotyka na kolejną trudność. Na rynku zaczyna brakować pracowników. Wielu pracodawców jest gotowych podnosić pensje a i tak nie są w stanie obsadzić miejsc pracy odpowiednimi ludźmi. Właściciele uważają, że ich firmy są w dobrej kondycji, przewidują podwyżki dla starych pracowników i zatrudnianie nowych – taki optymistyczny obraz przynosi najnowsza edycja badania Randstad „Plany Pracodawców”. Prowadzenie firmy – zwiększanie zatrudnienia Już w końcówce ubiegłego roku wyraźnie wzrosła się liczba firm zwiększających zatrudnienie. Jak wynika z badania realizowanego przez Randstad we współpracy z TNS w czasie trwającego półrocza rekordowa liczba firm, bo aż 36% chce zwiększyć zatrudnienie. To o pięć punktów procentowych więcej niż w poprzednim kwartale. „Tak ambitne plany zwiększania zatrudnienia w polskich firmach są znakiem bardzo dobrej sytuacji przedsiębiorstw i zapowiadają dynamiczny okres na rynku pracy w... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – szykuje się rewolucja w...

Prowadzenie firmy może stać się w niedługim czasie dużo trudniejsze. Rząd szykuje rewolucyjną reformę w skarbówce. Projekt ustawy jest w przygotowaniu, ale przynajmniej niektóre elementy wydają się niepokojące. Prowadzenie firmy – skarbówka scentralizowana Działające dotychczas osobno różne służby sciągające daninę dla skarbu państwa, mają teraz działać razem. Scalone mają ulec: - administracja podatkowa: izby skarbowe oraz urzędy skarbowe; - Służba Celna: izby celne, urzędy celne; - kontrola skarbowa: urzędy kontroli skarbowej. Według oficjalnego uzasadnienia ma to służyć polepszeniu ściągalności podatków czy ceł. Ma też wyeliminować powtarzanie tych samych czynności przez różne służby. „W wyniku wprowadzenia powyższych zmian powstanie nowoczesny i efektywny model służb skarbowych i celnych, zarządzany przez cele, przyjazny dla podatników, wykorzystujący wiedzę, odporny na zagrożenia oraz transparentny. Wprowadzenie... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – kontrola sanepidu

Prowadzenie firmy wiąże się z kontrolami przeprowadzanymi przez różne urzędy. Jednym z uprawnionych jest sanepid. I wbrew obiegowym opiniom nie kontroluje wcale tylko wytwórców i sprzedawców żywności. Inspektorzy mogą wejść do każdej firmy. Sanepid jest zobowiązany do nadzorowania higieny w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, warunków zdrowotnych żywności. Nadzór ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwego środowiska oraz chorobami. Sanepid sprawuje też urzędową kontrolę żywności pod względem jej bezpieczeństwa. Prowadzenie firmy – zapowiedź kontroli Co do zasady sanepid swoje kontrole musi zapowiadać. Informacja o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinna trafić do przedsiębiorcy nie później niż siedem dni przed jej rozpoczęciem. Nie może się ona rozpocząć później niż 30 dni po zawiadomieniu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sanepid dowiedział się o możliwości bezpośredniego zagrożenia... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – co decyduje o sukcesie startupu?

Zakładanie i prowadzenie firmy stawiającej na innowacje wygląda jak rosyjska ruletka. Trudno przewidzieć czy będzie sukces czy klapa. Bill Gross założyciel Idealab, funduszu venture capital wspierającego startupy przeanalizował wpływ różnych czynników na powodzenie firmy. Prowadzenie firmy – co ma wpływ na powodzenie Bill Gross wyodrębnił pięć czynników, które mogą mieć wpływ na powodzenie startupu. Po pierwsze pomysł. Może to właśnie ma decydujący wpływ na powodzenie? Po drugie zespół. Jest on niewątpliwie bardzo ważny w zderzeniu z rynkiem. - Wykonanie w dużej mierze zależy od reakcji zespołu na obrywanie od konsumenta. Konsument to rzeczywistość. Więc może to zespół jest najważniejszym elementem sukcesu? – pytał Gross. Kolejne czynniki to model działalności i finansowanie. - Na koniec kwestia wyczucia czasu. Może pomysł jest jeszcze zbyt świeży? Może najpierw trzeba wszystkim wyjaśnić? Może przychodzi w idealnym momencie?... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – podatek bankowy oznacza podwyżki

1 lutego wszedł w życie podatek bankowy. Teoretycznie miał obciążyć tylko wybrane instytucje finansowe i część z nich już zaczęła przerzucać zwiększone koszty na klientów. Podwyżki, które dotkną klientów firmowych dotyczą obsługi kont firmowych i ubezpieczeń, ale mogą też dotyczyć factoringu i leasingu. Podatek bankowy, wbrew utartej nazwie dotyczy nie tylko banków. Są nim obciążone aktywa różnych instytucji. Wynosi on 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie, ale różne są kwoty wolne od tego podatku. Dla banków kwota wolna to cztery miliardy złotych, dla firm pożyczkowych 200 mln złotych. Ubezpieczyciele muszą zapłacić podatek od kwoty powyżej dwóch miliardów złotych. Prowadzenie firmy - droższe usługi bankowe Banki w różny sposób odbijają sobie na klientach nałożony podatek, ale prowadzenie firmy na pewno staje się droższe. Podwyżki nie są nazbyt transparentne, choć oczywiście klienci są informowani o zmianach w... [...]
Dowiedz się więcej