Firma – fiskus nie rozstrzyga wątpliwości na korzyść podatnika

Pomimo obowiązującego od początku 2016 roku prawa żadna firma nie może liczyć na rozstrzygniecie wątpliwości podatkowych na swoją korzyść. Fiskus i sądy ignorują nowe prawo.

Klauzula nakazująca orzekanie w wątpliwych sprawach na korzyść podatników nie działa. Skarbówka ją ignoruje. Z raportu firmy doradczej Grant Thornton wynika, że nie została zastosowana ani razu.

Firma przebadała prawie 34 tysiące interpretacji z 2016 roku. W 262 przypadkach podatnicy wnioskowali o zastosowanie klauzuli nakazującej rozstrzyganie wątpliwości na swoją korzyść. Zwykle fiskus nawet się nie odnosił do prośby. Jedynie w siedmiu interpretacjach organy skarbowe odniosły się do wniosku o zastosowanie klauzuli, ale stwierdziły, że nie ma ona zastosowania, bo przepisy są jednoznaczne. Podatnicy coraz rzadziej powołują się na klauzulę, która i tak jest ignorowana. W pierwszym półroczu 2016 roku była przywoływana 192 razy a w drugiej tylko 70.

Również sądy rzadko stosują korzystną dla podatników klauzulę. W większości przypadków lekceważą wnioski o jej zastosowanie.

W 2016 roku sądy 63 razy orzekały w sprawach, w których stawiano fiskusowi zarzut niestosowania klauzuli in dubio pro tributario. W przypadku 43 orzeczeń zupełnie nie wspomniano o niej. Tylko w ośmiu orzeczeniach sądy przyznały, że przepisy są niejasne i nie da się usunąć wątpliwości. W tych przypadkach w orzeczeniach zastosowały klauzulę i rozstrzygnęły wątpliwości na korzyść podatników.

Firma Grant Thornton zbadała też czy fiskus patrzy łagodniej na podatników. W raporcie podano jednak, że odsetek korzystnych interpretacji spadł w 2016 roku do najniższego poziomu od czterech lat.

Eksperci zwracają uwagę, że klauzula miała zrewolucjonizować stosunki firm i obywateli ze skarbówką. Niestety nic takiego nie nastąpiło. Orzeczenia sądów również nie dają nadziei na bardziej partnerskie traktowanie podatników przez aparat skarbowy.