Firma – konsultacje w sprawie rozszerzenia informacji w JPK

Firma może zgłaszać opinie w sprawie propozycji rozszerzenia informacji zawartych w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje w tej sprawie. Od początku 2018 roku każda firma będzie miała obowiązek sporządzania i udostępniania JPK.

Ministerstwo Finansów chce zmodyfikować JPK. Obecnie firma objęta obowiązkiem sporządzanie JPK musi jednocześnie wysyłać deklarację VAT-7. Ministerstwo rozważa możliwość zastąpienia jej JPK_VAT. Wyeliminowałoby to dublowanie niektórych danych w dwóch różnych dokumentach. Obecnie zdarza się, że firma przesyła korektę deklaracji VAT-7 a zapomina o korekcie danych w JPK. Może to powodować nieporozumienia.

Ministerstwo prowadzi konsultacje miedzy innymi z tego powodu, że chce, aby generowanie JPK było dla firm jak najłatwiejsze. Bo to w końcu przedsiębiorcy znają najlepiej własne systemy IT i ich możliwości.

MF wyznaczyło sobie cele krótko i długoterminowe prowadzonych konsultacji. Wśród krótkoterminowych znalazły się między innymi: likwidacja niepotrzebnych danych, modyfikacja JPK tak, by był on bardziej przydatny organom podatkowym, ale też przedsiębiorcom do prowadzenia audytu wewnętrznego. Cel długoterminowy to modyfikacja schematu JPK_VAT o nowe kategorie danych, wychodzące poza zakres informacji z ewidencji VAT. Ma to umożliwić szerszą analizę transakcji dokonywanych przez podatników. W perspektywie może to umożliwić zastąpienie obowiązku wysyłania deklaracji VAT-7 przez obowiązek wysyłania plików JPK_VAT.

Przedmiotem konsultacji są:

– Zmiany techniczne w schemacie JPK_VAT a także w aplikacji do przesyłania plików JPK_VAT, konieczne do wprowadzenia od 1 stycznia 2018 roku, czyli od momentu, gdy każda firma będzie miała obowiązek generowania JPK.

– Zmiany merytoryczne w schemacie JPK_VAT w ramach istniejących przepisów.

– Rozbudowanie schematu JPK_VAT, zmiana funkcji schematu JPK_VAT.

Ministerstwo Finansów oczekuje na opinie do siódmego sierpnia br. Można je przesyłać na adres: konsultacje.jpkvat@mf.gov.pl.