Firma – kontrola wykorzystania zwolnień lekarskich

Firma traci, jeśli pracownik jest na zwolnieniu lekarskim. Jeśli wypłaca chorobowe traci podwójnie: bezpośrednio wypłacane pieniądze i nie zarabia wykonywanej przez chorego pracy. Jeśli nie wypłaca świadczenia traci tylko na niewykonanej pracy. W związku z tym w każdym wypadku firma jest zainteresowana, żeby zwolnienie lekarskie było uzasadnione i prawidłowo wykorzystane.
Firma, której pracownik jest na zwolnieniu lekarskim chętnie sprawdziłaby prawidłowość jego wykorzystania. Jednak nie zawsze firma może sama przeprowadzić kontrolę. Generalna zasada jest taka – kontroluje ten, kto wypłaca pieniądze w czasie choroby. Firma, która opłaca ubezpieczenie chorobowe więcej niż 20 osobom musi sama wypłacać świadczenie chorobowe. Zatem to ona powinna przeprowadzać kontrolę wykorzystania zwolnienia. Firmy mniejsze świadczenia chorobowego nie wypłacają. W tej sytuacji kontrolę powinien wykonywać ZUS.

Firma – kogo kontrolować

Kontrola polega na ustaleniu, czy pracownik na przykład nie wykonuje innej pracy w czasie zwolnienia. W przypadku zwolnienia spowodowanego koniecznością opieki nad dzieckiem czy innym członkiem rodziny powinno się ustalić czy opieki nie mógł sprawować inny domownik.
Zwolnienia lekarskie nie wszystkich pracowników są kontrolowane i nie wszystkie warto kontrolować. Warto zwrócić uwagę na osoby, które:
– często korzystają z krótkich zwolnień.
– mają zwolnienia od różnych lekarzy,
– stwierdzono już, że nieprawidłowo wykorzystują zwolnienia lekarskie,
– składały zwolnienia po ustawowym terminie.
– wobec, których zachodzi podejrzenie, że wykorzystują zwolnienie niezgodnie z celem.

Firma – jak kontrolować

Osoba kontrolująca musi mieć imienne upoważnienie wystawione przez płatnika i dokument tożsamości.
Kontrole wykonuje się w:
– miejscu dodatkowej pracy,
– miejscu zamieszkania,
– miejscu czasowego pobytu – powinien się znajdować w zwolnieniu,
– w innych miejscach, o których wiadomo, że to może mieć sens.
Nieobecność pracownika w domu czy miejscu czasowego pobytu nie oznacza jeszcze, że łamie on prawo. Mógł być w aptece, czy u lekarza. W takim przypadku powinna zostać przeprowadzona powtórna kontrola. Jeśli nie ma takiej możliwości, pracownik powinien wyjaśnić, co się z nim działo. Dopiero, jeśli odmówi można uznać, że zwolnienie było wykorzystane niezgodnie z celem.