Firma – łatwiejsza sukcesja

Firma będzie mogła zostać w łatwiejszy sposób przejęta przez spadkobierców. Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy upraszczający przepisy regulujące sukcesję firmy. Dotychczas firma działająca w oparciu o wpis w CEIDG ulegała likwidacji wraz ze śmiercią właściciela.

Firma działająca na podstawie wpisu do CEIDG jest bardzo trudna do przejęcia przez spadkobierców przedsiębiorcy. Wedle prawa można, bowiem przejąć tylko majątek zmarłego. Nie można jednak korzystać z innych elementów niezbędnych do prowadzenia firmy jak nazwa, NIP, czy uzyskane zezwolenia i koncesje. Śmierć właściciela oznacza też wygaśnięcie kontraktów i utratę pracy przez zatrudnionych pracowników.

Obecnie miesięcznie umiera około 100 przedsiębiorców prowadzących firmy na podstawie wpisu do CEIDG. Według Ministerstwa Rozwoju problem będzie narastał, bo przedsiębiorcy, którzy zaczynali działalność na początku lat dziewięćdziesiątych osiągają zaawansowany wiek. W CEIDG jest wpisanych teraz 80 tysięcy osób w wieku powyżej 65 lat.

Ministerstwo Rozwoju proponuje rozwiązania, które umożliwią płynne kontynuowanie działania firmy po śmierci właściciela.

– Firma będzie mogła mieć ustanowionego przez właściciela prokurenta, który po śmierci przedsiębiorcy będzie nią kierował.

– Spadkobiercy mają uzyskać prawo do powierzenia wybranej osobie prowadzenia spraw przedsiębiorstwa do czasu zakończenia formalności spadkowych.

– Firma ma uzyskać możliwość posługiwania się czasowo nazwą oraz NIP i REGON zmarłego przedsiębiorcy.

– Kontrakty i zawarte umowy mają być utrzymane w mocy.

– Koncesje, zezwolenia i inne decyzje administracyjne, które uzyskała firma mają dalej obowiązywać.

Według ministerstwa zmiany prawa spowodują, że mniej firm będzie upadało wraz ze śmiercią przedsiębiorcy. Jest też większa szansa na utrzymanie miejsc pracy w takich firmach.