Firma narażona na oszustwo w związku z RODO

Firma może zostać odwiedzona przez oszusta pod pretekstem sprawdzenia przechowywania danych osobowych. Przed fałszywymi kontrolerami ostrzega prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Urząd Ochrony Danych Osobowych to dawny Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych. Po wejściu w życie RODO urząd zmienił nazwę. Do prezesa UODO docierają informacje, ze do różnych przedsiębiorstw przychodzą osoby przedstawiające się jako kontrolerzy urzędu. Przynajmniej w jednym przypadku osoby takie pokazały legitymacje i upoważnienie do kontroli. Wszystko fałszywe.
Każda firma rzeczywiście może być skontrolowana pod kątem RODO przyznaje urząd. Jednak kontrole takie są zawsze wcześniej pisemnie zapowiadane – twierdzi UODO. Osoby kontrolujące powinny się legitymować dokumentami, których wzór jest określony we wciąż obowiązującym rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednym z zabezpieczeń takiej legitymacji jest m.in. hologram. Inspektorzy muszą mieć też pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w konkretnym miejscu.
UODO radzi, aby firma uważnie sprawdzała dokumenty osób przychodzących przeprowadzić kontrolę. W razie jakichkolwiek wątpliwości jest też możliwość telefonicznego zweryfikowania tożsamości kontrolerów. Firma może to zrobić dzwoniąc pod numer 22 531 07 71. Telefon odbierze osoba znająca dane wszystkich kontrolerów.
Podsumowując, firma do której zgłoszą się kontrolerzy powinna:
– być wcześniej pisemnie uprzedzona o kontroli
– sprawdzić legitymacje kontrolujących (powinny mieć hologram);
– sprawdzić upoważnienie do kontroli;
– w razie wątpliwości zadzwonić do UODO pod numer 22 531 07 71.