Firma – od 1 stycznia płace minimalne w górę

Od 1 stycznia każda firma musi podnieść płacę minimalną pracowników o 150 złotych brutto miesięcznie. Rośnie też stawka godzinowa. Organizacje pracodawców były przeciwne tak dużemu wzrostowi płacy.

Rząd przyjął rozporządzenie o wzroście płacy minimalnej od początku przyszłego roku. Ma ona wynieść 2250 złotych. Teraz stawka minimalna wynosi 2100 złotych. Firma będzie wiec musiała przeznaczyć na minimalne wynagrodzenia o 7,1 procenta więcej pieniędzy niż obecnie. Płaca minimalna stanowiła będzie 47,2 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Od nowego roku każda firma będzie musiała też płacić więcej osobom wynagradzanym według stawki godzinowej. Wzrośnie ona z obecnych 13,7 złotego do 14,7 złotego.

Jeszcze w sierpniu rząd planował mniejszą podwyżkę minimalnej płacy. Miała ona wynieść 2220 złotych. Jednak zdaniem rządu sytuacja ekonomiczna kraju pozwala na takie podwyżki. Ma to pozytywnie wpłynąć na sytuacje ekonomiczną pracowników.

Zdaniem środowisk biznesowych tak duża podwyżka może być groźna dla rozwoju przedsiębiorstw. Niejedna firma może nie udźwignąć ciężaru płac, gdy gospodarka zwolni.

– Obecnie, w czasie bardzo dobrej koniunktury gospodarczej, pracodawcy podołają takiemu wzrostowi płacy minimalnej. Ale za rok lub dwa, kiedy wzrost gospodarczy wyhamuje, małe firmy w ubogich regionach naszego kraju znajdą się w trudnej sytuacji. Doświadczenie uczy, że płac praktycznie nie da się obniżyć, ponieważ powoduje to frustrację pracowników, prowadzi do konfliktu między pracodawcami i pracownikami oraz radykalnie osłabia motywację do pracy – komentuje doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, Jeremi Mordasewicz.

Zdaniem Biznes Center Club zbytnie podniesienie płacy minimalnej może też mieć negatywny wpływ na zamówienia publiczne. Odbije się tez negatywnie na lokalnych słabo rozwiniętych rynkach.

Minimalna płaca w Polsce w przeliczeniu wynosi nieco ponad 500 euro. Najniższa płaca minimalna obowiązuje w Bułgarii – 260 euro. Poniżej 500 euro dostają pracownicy na Węgrzech, Litwie i Łotwie – 400 euro, w Rumunii – 408 euro i Chorwacji 462 euro. W Czechach i Słowacji minimalna płaca to ok. 480 euro. W Estonii jest to równe 500 euro.

Najwyższa minimalna płaca obowiązuje w Luksemburgu – 1999 euro. Ponad trzykrotność polskiej płacy minimalnej mają zagwarantowani pracownicy w Niemczech i Francji – 1 498 euro, Belgii – 1 563 euro i Holandii – 1 578 euro.