Firma – podatek od wyprowadzki

Firma, która przenosi się za granicę ma płacić specjalny nowy podatek od wyprowadzki. Exit tax zwany przez Ministerstwo Finansów podatkiem od niezrealizowanych zysków ma wejść w życie już od początku 2019 roku. To rok wcześniej niż przewidują unijne przepisy.
Unijna dyrektywa przewiduje wprowadzenie podatku od wyjścia po to, aby danina była płacona tam gdzie został wypracowany zysk. Ma to polegać na opodatkowaniu niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu. Chodzi o walkę z agresywną optymalizacją podatków.
Nowy podatek ma być pobierany od firm i od osób fizycznych, które przenoszą swoją rezydencję podatkową albo część majątku za granicę. Firma czy osoba fizyczna ma płacić podatek od aktualnej wartości tego dochodu. Niestety często będzie to potencjalna wartość.
Stawka tego podatku od wyprowadzki ma wynieść 19 procent. W niektórych przypadkach, gdy nie ustala się wartości podatkowej, będzie to trzy procent. Podatek będzie naliczany od majątku wartego powyżej dwóch milionów złotych. Ma być możliwość rozłożenia go na raty.
Firma przenosząca się za granicę będzie musiała zapłacić podatek od całego majątku. Zapłaci, więc podatek od maszyn i urządzeń, ale również posiadanych papierów wartościowych czy udziałów, jeśli ich wartość przekracza dwa miliony złotych. Wystarczy, że firma przeniesie do swojego zagranicznego zakładu część maszyn a już będzie musiała płacić podatek. Podatku nie trzeba by płacić w przypadku, gdy urządzenia są przenoszone na czas do 12 miesięcy.
Bardzo szybkie wejście w życie nowych przepisów niepokoi organizację Pracodawcy RP. Zrzeszeni w niej przedsiębiorcy obawiają się, że nowe przepisy będą niedopracowane, tak jak to się zdarzało w innych przypadkach. Do końca roku zostało niewiele czasu a pośpiech nie służy dobrej legislacji. Niemożliwe też będzie przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych. Zdaniem organizacji pośpiech Ministerstwa Finansów we wprowadzaniu nowego podatku wynika tylko z potrzeb budżetowych.