Jak firma może uniknąć split payment

Firma może mieć kłopot z płynnością finansową przez split payment. Ostrzegali przed tym specjaliści jeszcze przed wprowadzeniem tego mechanizmu. W pierwszej kolejności trudności mogą dosięgać małe firmy, ale również średnie i duże mogą być zagrożone.
Brak możliwości, czy utrudnienie w wykorzystaniu własnych pieniędzy z VAT do bieżącej działalności może oznaczać, że firma będzie musiała na przykład wziąć kredyt. Tego w miarę możliwości warto uniknąć. Co zatem można zrobić, żeby nie wpaść w mechanizm podzielonej płatności? Jest kilka sposobów, ale nie są one dostępne dla wszystkich.

Firma bez konta

Firma chcąca uniknąć zastosowania wobec niej podzielonej płatności może to skutecznie uniemożliwić nie mając do tego celu konta. Może go nie zakładać albo zlikwidować. Specjalne konto do wpłaty VAT może być, bowiem założone tylko do rachunku firmowego. A nie każda firma ma obowiązek posiadania konta do działalności gospodarczej. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie musi mieć takiego konta. Może pieniądze przyjmować na swoje prywatne konto.

Firma może zastrzec w umowie, że nie chce podzielonej płatności

Zawierając umowę można zastrzec, że nabywca ma zapłacić całą sumę na podstawowe konto, bez stosowania split payment. Niestety, jeśli pomimo takiego zastrzeżenia kontrahent zastosuje podzieloną płatność pozostaje się z tym pogodzić. Firma nie może uznać w takim przypadku, że nie dostała całej kwoty.
Przed podzieloną płatnością można się jeszcze bronić zapisując w umowie kary za split payment.

Firma oferuje marchewkę

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby firma oferowała nabywcom specjalne rabaty za rezygnację ze split payment. To się może opłacać obu stronom.

Firma emigruje

Polska jest jednym z niewielu państw Unii Europejskiej stosujących split payment. W szerokim zakresie jest stosowany we Włoszech i w Rumunii. Wystarczy, więc przenieść firmę do innego unijnego państwa i nie martwić się o część swoich pieniędzy.