Jaki prezent świąteczny firma może wliczyć w koszty

Bardzo wielu przedsiębiorców obdarowuje kontrahentów i inne osoby poznane służbowo prezentami świątecznymi. Czy firma może takie prezenty wpisać w koszty działalności? Może, ale tylko niektóre i pod pewnymi, surowymi warunkami.

Firma może wpisać prezenty świąteczne w koszty prowadzenie działalności, ale muszą one służyć osiągnieciu przychodów, albo zachowaniu źródeł przychodów. Oznacza to, że prezenty powinny być opatrzone logo firmy i mieć na celu reklamę marki czy jej produktów.

Wydatki, które firma poniesie na prezenty dla określonej części kontrahentów czy partnerów mogą być uznane przez fiskusa za reprezentację. Dawanie prezentów z okazji na przykład Bożego Narodzenia, czy końca roku jest według fiskusa podyktowane współczesną kultura biznesową. A to jest reprezentacja i takie prezenty nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu.

Wydatkami reprezentacyjnymi będą na przykład kosze ze słodyczami i kalendarzami firmowymi. Służą one, bowiem budowaniu pozytywnych relacji z kontrahentami i odbiorcami usług.

Takie interpretacje fiskusa kwalifikujące wydatki, jako reprezentacyjne są zgodne z orzeczeniem NSA. „… celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny.

Wydatkiem, który firma może wliczyć w koszty jest promocja i reklama. Granica jest trudna do uchwycenia. Generalnie w koszty można wliczyć wydatki poniesione na kształtowanie popytu na produkt poprzez zachęcenie do jego zakupu jak największej liczby potencjalnych klientów. Prezent spełniający te warunki powinien być opatrzony logo firmy, mieć znikoma wartość oraz być rozdawany masowo a nie tylko wybranym kontrahentom.

Sam fakt opatrzenia prezentu logo firmy nie oznacza, że spełnia on warunek pełnienia roli reklamowej czy promocyjnej.