Gotowe biuro coraz bardziej potrzebne

Gotowe biuro ma przed sobą przyszłość w Polsce. Po pierwsze startupy a nawet duże firmy coraz częściej zamiast tworzyć własne biura, stawiają na coworking. Szansą dla tego typu przedsięwzięć jest Brexit. Ekonomia współdzielenia ma coraz większe znaczenie w gospodarce. Uber, BlaBlaCar, platforma noclegowa Airbnb, rowery Veturilo, to przykłady na to, że można czegoś używać nie będąc posiadaczem. Tak jest często wygodniej i taniej. Współdzieląc rzeczy rozkładamy koszty na wiele podmiotów. W niektórych przypadkach działa też ekonomia skali. Stąd gotowe biuro jest coraz częściej wybieranym rozwiązaniem. Jego organizator może taniej wynająć powierzchnię biurową, bo wynajmuje jej dużo. Ze względu na skalę taniej też kupi wyposażenie. Z kolei wynajmujący wirtualne biuro płaci tylko za to, czego potrzebuje i tylko w czasie, gdy jest mu to potrzebne. Poza tym czasami w ramach tej samej umowy można zmienić lokalizację. Coworking ze względu... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – odliczanie VAT od samochodów wynajętych...

Czy firma może odliczać 100% VAT od wydatków na samochody wynajmowane odpłatnie pracownikom? Urzędy skarbowe często stoją na stanowisku, że można odliczać tylko 50% VAT. Jest jednak spora szansa na wygranie sprawy przed sądem. Ograniczenie odliczania VAT od wydatków na samochody dotyczy sytuacji, gdy pojazd może być używany częściowo do celów służbowych a częściowo do prywatnych. Wtedy firma może odliczyć tylko 50% VAT od zakupu, najmu, dzierżawy oraz leasingu pojazdów samochodowych oraz od paliwa i kosztów związanych z ich eksploatacją pojazdu. Ale limit odliczenia nie obowiązuje, jeśli na przykład konstrukcja pojazdu wyklucza jego użycie do celów prywatnych, bądź użycie do takich celów czyni nieistotnym. Firma może też ustalić zasady używania pojazdów wykluczające użycie ich przez pracowników do celów prywatnych. Jednak organy skarbowe często nie wierzą, że firma jest w stanie wyeliminować przypadki wykorzystania samochodu... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne dla naukowców i przedsiębiorców

We wrześniu rusza nabór na dofinansowanie unijne w programie Inteligentny Rozwój. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza dla konsorcjów złożonych z naukowców i przedsiębiorców 200 milionów złotych. Dofinansowanie unijne ma na celu pobudzenie gospodarki poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Organizatorzy konkursu liczą, że naukowcy wspólnie z przedsiębiorcami dokonają przełomu technologicznego w naszej gospodarce Dofinansowanie unijne ma trafić do konsorcjów naukowo-przemysłowych, które przeprowadzą eksperymentalne badania prowadzące do powstania unikalnych rozwiązań. Mają to być przełomowe rozwiązania technologiczne przynajmniej w skali kraju. Najbardziej premiowane będą projekty, które potencjalnie mogą stanowić innowacje w skali światowej.. Zgłaszane do konkursu projekty muszą się wpisywać w tak zwaną Krajową Inteligentną Specjalizację. Jednym z kryteriów będzie opłacalność wdrożenia danego projektu. –... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – więcej ulgi na B+R

Szykuje się zmiana prawa istotna dla przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Prawdopodobnie w 2018 r. podwyższona zostanie do 100 i 150% ulga podatkowa na badania i rozwój. Zmiany mają też dotyczyć m.in. katalogu kosztów kwalifikowanych. Najważniejsza szykowana zmiana prawa to podniesienie ulgi podatkowej na działalność B+R do 100%. Dla centrów badawczo rozwojowych ma to być 150%. „Projekt ustawy jest elementem polityki prorozwojowej, mającej na celu wspieranie wzrostu gospodarczego, a w szczególności – innowacji. Proponowane rozwiązania (w tym – podwyższenie kwot odliczeń podatkowych) będą motywowały przedsiębiorców do podnoszenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz będą zwiększały środki finansowe pozostawione w dyspozycji przedsiębiorców, które pozwolą na poszerzenie bazy własnych środków na finansowanie działalności B+R” – piszą autorzy projektu. Zmiana prawa polegać ma tez na rozszerzeniu i... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – ZUS wyznaczy, kto płaci składki

Praktycznie każda firma może zostać zobowiązana do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika. I to nawet nie swojego. Pomimo protestów przedsiębiorców prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Głównym celem ustawy jest wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek. Firma ma na to konto wpłacać wszystkie należności pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przypisanie indywidualnego numeru rachunku składkowego konkretnemu płatnikowi ma usprawnić identyfikację wpłat i zapobiegać wpłatom niezidentyfikowanym. Ta część nowelizacji ustawy nie budzi kontrowersji. Oprotestowane przez przedsiębiorców zapisy znalazły się w ustawie już po etapie konsultacji społecznych. Zdaniem BCC są to zapisy niekonstytucyjne. Są niesprawiedliwe społecznie oraz szkodliwe zarówno dla pracowników jak pracodawców. Nadają one Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nową... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – od nowego roku split payment VAT

Najprawdopodobniej od początku przyszłego roku firma będzie mogła się zdecydować na wprowadzenie split payment VAT. Mechanizm podzielonej płatności ma na celu uszczelnienie systemu płatności podatku VAT. Przepisy wprowadzające split payment są na razie na etapie konsultacji projektu. Mają wejść w życie od początku 2018 roku. Dobra wiadomość jest taka, że to firma ma decydować o tym czy wprowadzić model podzielonej płatności. Resort finansów chce do tego zachęcić poprzez zaoferowanie pewnych przywilejów. Otóż firma, która zdecydowałaby się na wprowadzenie split payment nie podlegałaby zasadzie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległości VAT sprzedawcy. Split payment ma chronić przed konsekwencjami współpracy z nieuczciwym kontrahentem. Mechanizm split payment polega na podziale płatności brutto na dwie części. Sprzedawca dostaje do dyspozycji jedynie kwotę netto. Podatek VAT trafia natychmiast na specjalne konto, do którego... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – łatwiejsze dochodzenie należności

Każda firma ma mieć łatwiejszą sytuację przy ściąganiu należności od dłużników. Ustawa została uchwalona głównie z myślą o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ale zapewne jej rozwiązania przydadzą się też dużym graczom. W ustawie zawartych jest szereg rozwiązań, które mają przyspieszyć zapłatę. Firma ma szybciej odzyskać  zarówno należność główną jak i odsetki oraz koszty procesu. Zgodnie z ustawą poszerzony zostanie katalog danych gromadzonych w biurach informacji gospodarczej. Znajdą się tam wykazy bezskutecznych egzekucji komorniczych. Rejestry będą też miały ustawowy obowiązek przekazywania sobie danych o przedsiębiorstwach. Większych kwot firma będzie mogła dochodzić w postepowaniu uproszczonym. Górny próg przesunięto z 10 do 20 tysięcy złotych. Po nowelizacji innych ustaw notariusze mają mieć prawo wydawać nakazy zapłaty w sprawach wierzytelności podlegające postępowaniu uproszczonemu. W... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – przekształcenie działalności gospodarczej w...

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. jest możliwe od dość dawna, ale skutki takiej decyzji nadal nie są dla wszystkich jasne. Nic dziwnego, bo niektóre problemy, przed jakimi staje taka firma musiał rozstrzygać Sąd Najwyższy. Firma – kontynuacja umów Jedną z kwestii, jaką zajmował się Sąd Najwyższy była sprawa ciągłości zobowiązań. Czy na przykład firma po przekształceniu z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę powinna podpisać na nowo wszystkie umowy. Według rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego z 2016 roku firma po przekształceniu nie musi zawierać na nowo, czy też aneksować umów związanych z prowadzona działalnością. Przekształceniu ulega bowiem nie podmiot, czyli przedsiębiorca, a firma, czyli przedmiot prowadzonej przez niego działalności. Nadal istnieje on, jako podmiot prawa. Nie jest też przekształconym podmiotem a jedynym wspólnikiem spółki. Utworzona spółka wstępuje w... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – jeden podatek zamiast wszystkich dotychczasowych.

Grupa posłów, w tym z PiS, wraz z organizacjami przedsiębiorców przedstawili pomysł na jeden podatek zastępujący dotychczasowe daniny płacone przez przedsiębiorców. Firma płaciłaby tylko podatek przychodowy. Projekt autorstwa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zakłada miedzy innymi likwidację PIT, CIT, składek na NFZ i ZUS czy Fundusze Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Pracy. Firma płaciłaby zamiast nich powszechny podatek przychodowy. Byłby to na przykład wynoszący 27% podatek od funduszu płac. Obowiązywałyby też podatki przychodowe od działalności gospodarczej osób fizycznych, od przedsiębiorstw i banków, usług publicznych dla działalności gospodarczej, a także podatek od dywidend. Podatek przychodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych wynosiłby średnio 3,9%. Stawka byłaby jednak różna dla różnych podmiotów i mieściłaby się w granicach miedzy 1,5 a 15%. Do tego firma płaciłaby ryczałtowy podatek od... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – Konstytucja dla Biznesu nie zadziała?

Każda firma, która liczyła na ułatwienia działania związane z zapowiedzianą Konstytucją dla Biznesu może się przeliczyć. Jak twierdzą eksperci rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców zostaną najprawdopodobniej zablokowane. Jeśli zapowiadana od wielu miesięcy Konstytucja dla Biznesu ujrzy światło dzienne, to i tak niewiele zmieni w funkcjonowaniu firm. Tak twierdzą eksperci. „Projekt ustawy Rada Legislacyjna uznaje, co do zasady, za zgodny z konstytucją. Zastrzeżenia wzbudził jednak brak odpowiedniej jakości niektórych przepisów, która zapewniałaby przewidywalność warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, ochronę pewności obrotu oraz wykluczała arbitralność ze strony organów władzy publicznej wydających rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych” – to opinia ciała eksperckiego przy premierze. Według rady firma zostanie w świetle prawa wzmocniona w kontaktach z urzędami. Jednocześnie zostaną uszczuplone władcze... [...]
Dowiedz się więcej