Zmiana prawa – tylko trzy czwarte wydatków na samochód...

Od początku przyszłego roku szykuje się zmiana prawa, przez którą przedsiębiorcy będą mogli mniej wydatków na samochód wliczyć w koszty. Przy aucie używanym do celów służbowych i prywatnych w koszty będzie można wrzucić 75% wydatków. Zmiana prawa – odliczenie 75% kosztów Tylko jeśli auto jest cały czas używane do celów służbowych przedsiębiorca będzie mógł wliczyć w koszty całość wydatków na paliwo, naprawy i inne koszty związane z samochodem. Będzie jednak musiał prowadzić ewidencję przejazdów. Wcześniej resort finansów planował, że tylko 50% wydatków można będzie ująć w kosztach prowadzenia firmy. Przedsiębiorcy jednak stracą na tym rozwiązaniu o dotychczas wliczali w koszty całość wydatków. Zmiana prawa – podwyższenie limitów Zwiększyć się ma za to limit odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu. Obecnie dla samochodów osobowych wynosi on 20 tysięcy euro czyli około 86 tysięcy... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – banki automatycznie nie przekażą...

W poniedziałek 9 lipca br. weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego. Jedna z podstawowych zmian to skrócenie okresów przedawnienia roszczeń. Sądy zostały zobowiązane do badania czy roszczenia nie są przypadkiem przedawnione. Zmiana prawa powoduje też, że banki nie będą automatycznie przekazywać komornikowi zajętej kwoty. Zmiana prawa – po co? Według Ministerstwa Sprawiedliwości zmiana prawa ma utrudnić czy uniemożliwić działanie nieuczciwym podmiotom. Dotychczas niektóre firmy windykacyjne skupowały za bezcen przedawnione roszczenia. Następnie wnosiły do sądu powództwo o spłatę długu. Liczyły na to, że dłużnicy nie wniosą przed sądem zarzutu przedawnienia. I to się udawało. Według nowego prawa sąd będzie zobowiązany do sprawdzenia czy roszczenia nie są przeterminowane. Dłużnik niczego nie musi w tej sprawie robić. Zmiana prawa – krótsze przedawnienie Podstawowy termin przedawnienia roszczeń został skrócony z dziesięciu do... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – co oznacza należyta staranność w VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało kluczowy dokument, który każda firma powinna wziąć pod uwagę. Wyjaśniło, co to jest osławiona należyta staranność w VAT. Dokument jest swego rodzaju przewodnikiem dla przedsiębiorcy. Wskazuje, czym będą się kierować urzędnicy w ocenie, czy firma nie brała udziału w wyłudzeniach VAT. Publikacja Ministerstwa Finansów jest naturalną kontynuacją dokumentu, który był skierowany do urzędników skarbówki. Nosił on tytuł „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych". Zawiera on okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Firma dostaje wskazówki, ale nie twarde prawo Publikacja ma pomagać przedsiębiorcom, którzy nie brali świadomie udziału w karuzeli VAT. Niestety jak pisze MF: „Podjęcie przez podatnika działań wskazanych w Metodyce istotnie zwiększa... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – platforma do pozasądowego rozstrzygania sporów

Platforma ODR to system, dzięki któremu firma może rozstrzygać spory z konsumentami na drodze pozasądowej. Jest zarządzana przez Komisję Europejską. Pomaga dojść do porozumienia, jeśli obie strony mają siedzibę w Unii Europejskiej, albo ewentualnie w Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie. Około połowy handlu odbywa się obecnie w sieci. Granice przestały mieć przy tym znaczenie. Dotyczy to zwłaszcza Unii Europejskiej, gdzie nie występuje problem ceł. Pozorna anonimowość sprawia, że niekiedy sprzedawcy i kupujący nie grają fair. Firma coraz rzadziej jest skłonna do podjęcia takiego ryzyka. W dobie mediów społecznościowych bardzo łatwo mogłaby stracić reputację. Konsument nie ma takich obaw. Dotychczas właściwie jedyną metodą dla poszkodowanej przez konsumenta firmy było dochodzenie należności na drodze sądowej. Często było to nieopłacalne. Platforma ODR ułatwia kontakt między konsumentem, sprzedawcą i niezależnym, certyfikowanym... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – co oznacza należyta staranność w VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało kluczowy dokument, który każda firma powinna wziąć pod uwagę. Wyjaśniło, co to jest osławiona należyta staranność w VAT. Dokument jest swego rodzaju przewodnikiem dla przedsiębiorcy. Wskazuje, czym będą się kierować urzędnicy w ocenie, czy firma nie brała udziału w wyłudzeniach VAT. Publikacja Ministerstwa Finansów jest naturalną kontynuacją dokumentu, który był skierowany do urzędników skarbówki. Nosił on tytuł „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych". Zawiera on okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Firma dostaje wskazówki, ale nie twarde prawo Publikacja ma pomagać przedsiębiorcom, którzy nie brali świadomie udziału w karuzeli VAT. Niestety jak pisze MF: „Podjęcie przez podatnika działań wskazanych w Metodyce istotnie zwiększa... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – odmowa zwrotu VAT

Firma może ubiegać się o zwrot przez fiskusa nadpłaconego podatku VAT. Zdarzają się jednak przypadki, że pieniędzy nie dostanie. I to niekoniecznie przez własne błędy w wyliczeniach, a przez niezachowanie „należytej staranności”. Zdaniem fiskusa firma powinna prześwietlać swoich kontrahentów. I to nie tylko w sprawach dość łatwych do sprawdzenia jak dane rejestrowe, czy fakt pozostawania czynnym podatnikiem VAT, ale na przykład w sprawie potencjału wykonawczego. Taki można wysnuć wniosek z praktyki fiskusa. Firma, dajmy na to zajmująca się HR, chce zamówić materiały reklamowe, bilbordy. Udaje się, więc do agencji reklamowej i zamawia powyższe plansze. Potem okazuje się, że nadpłaciła VAT i chce jego zwrotu. Dość naturalne wydaje się, że fiskus w tej sytuacji wyśle kontrolę. Firma po sprawdzeniu jest czysta. Nie ma żadnych nieprawidłowości. Zwrot VAT się należy. Ale tu zaczynają się schody. Urzędnicy fiskusa trafiają na umowę z... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – korekty po wprowadzeniu JPK-VAT

Każda najmniejsza nawet firma musiała na początku roku wysłać po raz pierwszy ewidencję VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Fiskus zaczął sprawdzać deklaracje i w rezultacie wysłał do tych najmniejszych firm ponad 25 tysięcy powiadomień o podejrzanych fakturach. Prawie 22 tysiące firm złożyło korekty. Największe zainteresowanie fiskusa wzbudzają faktury wystawione przez firmy, których nie ma w rejestrze. A nie jest to wcale takie rzadkie. Zaostrzone w ubiegłym roku przepisy spowodowały masowe wykreślanie firm z ewidencji. Na przykład takich, z którymi nie było kontaktu. Jednocześnie nowa firma musi czekać na wpis nawet kilka tygodni. Brak kontrahenta w rejestrze nie odbiera automatycznie prawa do odliczenia VAT. O prawdziwości transakcji mogą świadczyć na przykład potwierdzenie przelewu, czy dokumenty magazynowe. Ale według specjalistów większość firm rezygnuje w takim przypadku z odliczenia VAT. Zdarzają się jednak również... [...]
Dowiedz się więcej

W czym może namieszać RODO

Od piątku RODO, czyli nowe prawo o ochronie danych osobowych zaczęło obowiązywać. Brakuje ciągle nowelizacji wielu sektorowych ustaw traktujących o danych osobowych.  W jaki sposób RODO zmieni działanie firm dopiero się okaże. Tu spróbujemy wskazać oczywiste i zupełnie nieoczywiste rzeczy, jakie zmiana prawa zmieni w firmowym, ale nie tylko firmowym, życiu. - RODO dotyczy każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Na etapie przygotowania ustawy implementującej prawo europejskie pojawiły się pomysły, żeby małe firmy potraktować delikatniej, ale zrezygnowano z tego. Teraz każda, nawet jednoosobowa firma musi przestrzegać zmienionego prawa. Najmniejsze firmy problemem danych osobowych raczej dotychczas się nie zajmowały. Teraz wobec grożących wysokich kar muszą. To oznacza koszty. Trzeba zakupić przynajmniej dysk zewnętrzny i tam przechowywać dane osobowe. Można też skorzystać z pojawiających się rozwiązań online, które przejmują od małej... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – co wiemy o RODO

Zmiana prawa o ochronie danych osobowych RODO wchodzi w życie 25 maja br. Chyba dla nikogo nie jest jasne do końca, co ona oznacza w praktyce. Sytuacji nie ułatwia brak nowelizacji szeregu ustaw, które porządkowałyby sprawę stosowania RODO w praktyce. Ustawa o ochronie danych osobowych, co prawda została uchwalona, ale w ostatniej chwili przed wejściem w życie RODO. Brak jest dostosowanych do nowego prawa przepisów sektorowych. Wobec braku implementacji na polski grunt przepisów RODO nie ma wypracowanych jakichkolwiek praktycznych rozwiązań. Nie ma też oczywiście żadnych rozstrzygnięć sądowych z zastosowaniem nowego prawa. Tymczasem przypomnijmy, że zmiana prawa nie powinna być zaskoczeniem. Na dostosowanie polskiego prawa do RODO rząd i sejm miały dwa lata. Teraz kary dla przedsiębiorców mogą być horrendalne, a są oni zmuszeni działać na wyczucie. Zmiana prawa - co wiemy o RODO - Zmienia się rozumienie pojęcia „dane osobowe” oraz... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – czy „utrwalona praktyka administracyjna” coś...

Firma ma mieć bardziej stabilną sytuację dzięki nowemu ustawowemu pojęciu „utrwalonej praktyki administracyjnej”. Przedsiębiorca ma zyskać pewność, że interpretacje prawa stosowane przez różne urzędy nie będą się wzajemnie wykluczały. Może się jednak okazać, że na radość jest za wcześnie. Według deklaracji pomysłodawców, czyli rządu, zapisane w Konstytucji Biznesu prawo przedsiębiorców do „utrwalonej praktyki administracyjnej” ma zdefiniować na nowo relacje firma – administracja państwowa. Prawo przedsiębiorców stanowi, że „organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym”. To wyrażony prawnie, powszechnie akceptowany pogląd, że firma ma prawo oczekiwać pewnej stabilności wykładni prawa. Nie wiadomo jednak jak ten ogólny przepis zadziała w praktyce. Jak będzie interpretowany przez urzędników. Diabeł tkwi w szczegółach. Użyte... [...]
Dowiedz się więcej