Dwie nowe sale konferencyjne koło Marriotta już gotowe

Dwie nowiutkie, pachnące świeżością, sale konferencyjne tuż obok hotelu Marriott można już wynajmować. Obie mieszczą się na parterze w świeżo wyremontowanym budynku przy Ulicy Nowogrodzkiej 56a. Nowogrodzka obok Marriotta to jedna z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Warszawie. Jednocześnie to bardzo wygodne miejsce do spotkań w przypadku przyjezdnych. Z Marriotta wystarczy przejść przez ulicę. Od Dworca Centralnego dzieli sale konferencyjne Biznes Spot 350 metrów. Jednocześnie blisko mają przyjezdni lądujący na Okęciu. Z Lotniska Chopina dojeżdża tu autobus 175. Z kolei lądujący na lotnisku w Modlinie też mają wygodny dojazd. Autobusy Modlin Bus zatrzymują się, bowiem pod Pałacem Kultury i Nauki. Sale konferencyjne Biznes Spot dzieli od ich końcowego przystanku około 500 metrów. Więcej o naszych salach konferencyjnych Biznes Spot pisaliśmy tutaj. [...]
Dowiedz się więcej

Dwie nowe sale konferencyjne gotowe 1 kwietnia

Kable pociągnięte, ściany pomalowane, wykładziny poukładane. W poniedziałek 1 kwietnia Biznes Spot otwiera dwie sale konferencyjne tuż obok hotelu Marriott w samym centrum Warszawy. To nie jest żart. Teraz jeszcze skręcamy stoły i krzesła, montujemy wyposażenie i za kilka dni zapraszamy do wynajmowania. Obie sale konferencyjne są przy ulicy Nowogrodzkiej 56a. Z Marriotta wystarczy przejść na drugą stronę Nowogrodzkiej. [...]
Dowiedz się więcej

Firma, jako spółka cywilna

Firma może mieć różne formy prawne. Krótkie ich omówienie znajdziesz tutaj. W tym tekście zajmiemy się spółką cywilną. Omówmy wady i zalety, jakie ma firma prowadzona w tej formie prawnej. Opiszemy też jak się ją zakłada. Firma – spółka cywilna – zakładanie Firma w formie spółki cywilnej jest wyjątkową formą prowadzenia działalności gdyż nie posiada ona osobowości prawnej. Osobowość prawną mają podmioty, które ją tworzą. Mogą to być osoby fizyczne, ale również osoby prawne. Zakłada się ją po to, żeby wspólnie prowadzić jakieś przedsięwzięcie. Zakładanie spółki cywilnej można podzielić na pięć kroków. Jeśli wspólnicy są osobami fizycznymi muszą zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jeżeli działalność będzie wykonywana wyłącznie w formie spółki cywilnej, to wskazane jest określenie przyszłej daty rozpoczęcia działalności we wniosku o... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne na badania i rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinasowanie unijne nowatorskich projektów. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Dofinansowanie unijne w tym konkursie jest przeznaczone na wdrożenie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wyników prac badawczych.. Mogą to być własne prace badawcze firmy, która je będzie wdrażać jak też wyniki prac kupione od innego podmiotu. Mogą to być też wyniki badań zleconych przez firmę. Efektem  wdrożenia wyników badań powinny być znacząco ulepszone wyroby lub usługi. Może to być też wdrożenie w firmie innowacyjnego procesu technologicznego. O dofinansowanie unijne mogą się starać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych przy której można się starać o dofinansowanie unijne wynosi milion złotych. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych dla projektu to 50 milionów euro. W... [...]
Dowiedz się więcej

Własna firma – jak założyć działalność

Firma może mieć różne formy prawne. Pisaliśmy o nich krótko tutaj. W tym tekście zajmiemy się zakładaniem firmy o najprostszej i najpopularniejszej formie, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej. Firma, która ma mieć formę jednoosobowej działalności gospodarczej może zostać założona przez internet. Firma - zgłaszanie do CEIDG Zaczynamy od wejścia na stronę firma.gov.pl. Wypełniamy na niej formularz CEIDG-1. Niestety żeby przesłać go przez internet trzeba mieć profil zaufany. Ten problem jest już można powiedzieć rozwiązany, bo od kilku dni można składać wnioski o elektroniczny dowód osobisty, który załatwia sprawę profilu zaufanego. Można też skorzystać z ofert niektórych banków, które udostępniają systemy do zakładania firmy. Warunkiem jest jednak posiadanie konta w danym banku. Chodzi o pewność, że firma jest zakładana przez tę a nie inną osobę. Wypełniając formularz trzeba podać, jaką firma będzie wykonywała... [...]
Dowiedz się więcej

Jak firma ma uniknąć oszustwa na RODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych podpowiada jak firma ma uniknąć oszustów podszywających się pod kontrolerów przestrzegania rozporządzenia RODO. Instrukcja ma kilka punktów. Prezes UODO zatwierdził plan kontroli na bieżący rok. Niebawem firma może się spodziewać wizyty kontrolera. Może to być okazja dla oszustów chcących poznać tajemnice przedsiębiorstwa. UODO zaznacza, że każda kontrola przestrzegania RODO jest poprzedzona pisemnym zawiadomieniem. Firma może sprawdzić kontrolera Może się zdarzyć, że firma dostała pismo o kontroli przestrzegania RODO, ale zamiast prawdziwego kontrolera pojawi się oszust. Należy, zatem sprawdzić, czy osoba podająca się za kontrolera rzeczywiście nim jest. Prawdziwy wysłannik UODO musi mieć przy sobie upoważnienie do kontroli. Musi ono zawierać: podstawę prawną kontroli, dane kontrolera wraz z numerem legitymacji, określenie przedmiotu kontroli i jej zakresu, dane kontrolowanej firmy oraz termin rozpoczęcia... [...]
Dowiedz się więcej

Firma może się łatwo zarazić split payment

Prawdopodobnie od lipca każda firma będzie bardziej narażona na ryzyko konieczności stosowania split payment. W niektórych branżach stanie się on obowiązkowy, a to oznacza zarażanie kontrahentów podzieloną płatnością. Na obowiązkową podzieloną płatność w VAT zgodziła się już Komisja Europejska. Zielone światło dla tego rozwiązania obowiązuje od marca 2019 do 28 lutego 2022 roku. Ministerstwo Finansów chce, więc wprowadzić split payment jak najszybciej. Prawdopodobnie nowe przepisy zaczną obowiązywać od lipca br. Split payment będzie obowiązkowy w niektórych branżach najbardziej narażonych na nadużycia, czyli: obrót paliwem, złomem, elektroniką, metalami szlachetnymi, stalą i częściami samochodowymi. Dobrowolny split payment został wprowadzony od lipca 2018 roku. Już wtedy pojawiły się obawy, że rozwiązanie może spowodować trudności z płynnością finansową [1] zwłaszcza w małych i średnich firmach. Mechanizm działa,... [...]
Dowiedz się więcej

Firma zapłaci wyższy ZUS

Od początku stycznia wzrosła składka na ZUS. Najmniejsza firma straciła prawo do płacenia zryczałtowanej stawki. Podwyżka wyniosła 7,3 procenta. Skończyły się czasy ryczałtu na ZUS dla małych firm. Teraz składka zależy od przychodu. W przypadku gdy firma prowadzi działalność dłużej niż dwa lata wysokość składki na ZUS zależy od prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku. W 2019 wynosi ono 4765 złote i jest o 322 złotych wyższe niż w 2018. Podstawa wymiaru składki to 60% owego przeciętnego wynagrodzenia. Wynosi ona więc 2859 złotych. Przy tej podstawie wymiaru poszczególne elementy składki na ZUS wynoszą: - składka emerytalna 558,08 zł - składka rentowa 228,72 zł - składka chorobowa 70,05 zł - składka wypadkowa 47,75 zł - składka na Fundusz Pracy 70,05 zł - składka zdrowotna 342,32 zł Razem wynosi to wszystko 1316,97 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do zeszłego roku o 88,27 zł, a... [...]
Dowiedz się więcej

Firma a RODO – objaśnienia ministerstwa

Ministerstwo Cyfryzacji wydało objaśnienia prawne dotyczące stosowania RODO. Stosująca się do nich firma ma mieć pewność, że urząd nie obciąży jej karą czy daniną wyższą, niż wynikająca z objaśnienia prawnego. Ma to dawać przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa prawnego. Wydane objaśnienia prawne dotyczą tylko jednego aspektu stosowania RODO. Ministerstwo wyjaśnia jak długo firma może przechowywać CV kandydata do pracy i jakie powinny temu towarzyszyć zabezpieczenia. Chodzi tutaj głównie o to by firma nie mogła zostać skutecznie zaskarżona przez osobę, której dane przetwarza. Musi, więc zadbać o to, by nie przechowywać ich dłużej niż jest to uzasadnione. Firma musi też mieć pisemne zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych kandydata, a także wypełnić obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych. W wyjaśnieniach ministerstwa znalazły się trzy sytuacje, w których firma weszła w posiadanie CV kandydata do... [...]
Dowiedz się więcej

Jaka firma jest najlepsza?

Zakładając własny interes trzeba wybrać prawną formę działalności. Zależnie od niej różna jest odpowiedzialność przedsiębiorcy i różne koszty funkcjonowania. Przyszły biznesmen powinien dokładnie przeanalizować, jaką jego firma ma mieć formę prawną. Omówimy tutaj pokrótce różne formy działalności. Wybrane, dostępne dla największej liczby przedsiębiorców formy prawne omówimy dokładniej w kolejnych wpisach. Firma, jako jednoosobowa działalność Najpopularniejszą formą prowadzenia własnego interesu jest jednoosobowa działalność gospodarcza. W sytuacji, gdy zamierzamy wykonywać pracę osobiście jest to najwłaściwsza forma prawna. Firma działająca w tej formie ma pomimo nazwy prawo zatrudniać pracowników. Formalności związane z zakładaniem jednoosobowej działalności gospodarczej są ograniczone do minimum. Minusem tego rodzaju działalności jest odpowiedzialność finansowa. Firma, a właściwie jej właściciel odpowiada całym... [...]
Dowiedz się więcej