Zmiana prawa – szkolenie z JPK dla mikroprzedsiębiorców

Zmiana prawa powoduje, że od początku 2018 roku każda, nawet najmniejsza firma będzie musiała przekazywać fiskusowi JPK_VAT. Większe firmy musiały sobie z tym poradzić już wcześniej. Pewnie duża część z nich skorzystała z usług profesjonalistów. Najmniejsi muszą sobie poradzić sami. Zmiana prawa dotyczy około półtora miliona przedsiębiorców. To wszystkie firmy rozliczające podatek VAT i zatrudniające do 10 osób. O szczegółach JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców pisaliśmy tutaj. [1] Aby ułatwić im podołanie nowym obowiązkom skarbówka organizuje dla nich bezpłatne szkolenia. „Obowiązek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie dotyczyć nowej grupy podatników, którzy mogą zetknąć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy. Chcemy pomóc im dobrze przygotować się do tej zmiany. Dlatego w listopadzie, w całym kraju, uruchamiamy cykl szkoleń na temat JPK. Zapraszam wszystkich mikroprzedsiębiorców do urzędów skarbowych i do... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – optymalizacja podatków pod lupą

Również firma i obywatel znajdą się pod bacznym okiem fiskusa w sprawie optymalizacji podatków. Początkowo w gronie zobowiązanych do ujawniania swoich metod obniżania podatków mieli się znaleźć tylko prawnicy i doradcy. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zamierza rozszerzyć krąg podmiotów, które będą zobowiązane do szczegółowego informowania organów skarbowych o metodach „agresywnej optymalizacji podatkowej”. Wcześniejsze informacje mówiły, że zobowiązani do tego będą tylko doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, księgowi, doradcy inwestycyjni, biegli rewidenci czy specjaliści od zarządzania. Teraz w kręgu zainteresowań może się też znaleźć każda firma i obywatel podejrzewani przez fiskusa o kombinowanie z podatkami. Poinformował o tym wiceminister finansów Paweł Gruza. W piśmie wiceministra czytamy - „Planuje się, że projektowane rozwiązania będą odnosiły się do wprowadzenia obowiązku przekazywania... [...]
Dowiedz się więcej

Nawet najmniejsza firma musi przekazywać JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 roku nawet najmniejsza firma, czyli każde mikroprzedsiębiorstwo musi generować i przekazywać fiskusowi Jednolity Plik Kontrolny. Szczęśliwie drogę przetarły większe firmy i praktycznie nie ma już programów niepotrafiących wygenerować JPK­_VAT. Wszyscy czynni podatnicy VAT muszą od początku przyszłego roku przekazywać, co miesiąc, bez wezwania, JPK_VAT. Duże, średnie i małe przedsiębiorstwa zostały objęte tym obowiązkiem wcześniej. Duże firmy przekazują JPK_VAT już od początku lipca 2016 roku. Od początku 2017 obowiązek ten objął małe i średnie przedsiębiorstwa. Teraz czas na mikrofirmy. Według przepisów do przekazywania JPK zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Informacja o prowadzonej ewidencji ma trafiać drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji skarbowej. Co firma ma... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – szersza kontrola krzyżowa

Firma może się spodziewać szerszej niż dotychczas kontroli krzyżowej. Taką możliwość dały zmiany przepisów ordynacji podatkowej. Jednak kontrola taka nie może być nieograniczona. Organ podatkowy prowadzi kontrole krzyżowe po to, żeby zweryfikować dokumenty, które wystawiła kontrolowana firma również u jej klienta. W ramach prowadzonego postępowania możliwy był dostęp do dokumentów bezpośredniego klienta sprawdzanej firmy. Kontrola krzyżowa była tylko jednym z etapów postępowania. Nowelizacja ordynacji podatkowej dała większe uprawnienia organom kontrolnym. Teraz kontrolujący nie muszą poprzestać na sprawdzaniu dokumentów u bezpośrednich kontrahentów prześwietlanej firmy. Organ podatkowy może skontrolować cały łańcuch dostaw przedsiębiorcy. To uprawnienie zwiększa istotnie prawdopodobieństwo, że kontrola pojawi się u partnera sprawdzanego podatnika. Znowelizowana ordynacja podatkowa nie daje jednak organowi podatkowemu prawa do... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – rewolucja w kodeksie pracy

Szykuje się bardzo poważna zmiana prawa, wręcz rewolucja jeśli chodzi o kodeks pracy. Specjalna komisja pracuje nad tym już od roku. Za pół roku prace mają zostać zakończone. W stosunku do obecnie obowiązującego prawa zmieni się prawie wszystko. Zmiana prawa – płace Z dotychczasowych ustaleń komisji wynika, że zmiana prawa spowoduje usztywnienie pojęcia wynagrodzenia. Ma mieć ono mniej więcej stałą wysokość. Teraz bywa, że połowa wynagrodzenia jest stała, a połowa uznaniowa. Świadczenia o charakterze uznaniowym mają zostać ograniczone. Nie będą mogły przekraczać pewnego określonego procentu części stałej. Zmiana prawa – zatrudnienie Zmienić się ma podejście do samego faktu wykonywania pracy. Szczegóły nie są jeszcze ustalone, ale zmiana prawa spowoduje, że kodeks pracy będzie regulował kwestie zatrudnienia a nie pracy, w znaczeniu etatu. - Ma regulować świadczenie pracy w szerszym znaczeniu – tym wynikającym z konstytucji,... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – podwyżka płac pracowników

Firma zatrudniająca pracowników będzie musiała w przyszłym roku płacić im więcej. Decyzję o tym podjęła w połowie września Rada Ministrów. Płaca minimalna ma zostać podniesiona o 100 złotych do poziomu 2100 złotych. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć z obecnych 13 złotych do 13,7 złotego. Oznacza to, że minimalna płaca zostanie podniesiona o pięć procent i będzie stanowiła 47,3 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w 2018 roku. Związkowcy chcieli podniesienia płacy minimalnej do poziomu 2220 złotych. Pracodawcy postulowali jej podniesienie o ustawowy wskaźnik, czyli do 2050 złotych. Rząd proponował początkowo 2080 złotych. Ostateczny poziom podwyżki został ustalony w czasie konsultacji społecznych – twierdzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Płaca minimalna w Polsce i tak pozostaje na dużo niższym poziomie niż w krajach starej Unii Europejskiej. Przykładowo w Niemczech czy we... [...]
Dowiedz się więcej

Biznes Spot Powiśle na zdjęciach 3D

Gotowe buro do wynajęcia można dokładnie obejrzeć dzięki zdjęciom 3D. Pozwala to podjąć decyzję o wprowadzeniu się do nowych pomieszczeń bez odchodzenia od komputera. Gotowe biuro Biznes Spot na Powiślu można już obejrzeć na takich zdjęciach. Zdjęcia 3D, wirtualne podróże, wirtualne wycieczki, street view, różnie były nazywane panoramiczne zdjęcia ulic i wnętrz. Za początek światowej ekspansji zdjęć 3D w internecie można chyba uznać 2007 rok. Wtedy opublikowano pierwsze widoki Google Street View. Początkowo można było zobaczyć zdjęcia pięciu amerykańskich miast. W 2012 roku pojawiły się pierwsze widoki z Polski. Zadebiutowała łódzka ulica Piotrkowska. Miesiąc później pojawiły się widoki szeregu polskich miast. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy debiutował Google Street View pojawiały się na polskich portalach tak zwane wirtualne wycieczki po różnych miejscach. Jako pierwsze były fotografowane obiekty niedostępne dla... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – split payment później i ze zmianami

Zmiana prawa wprowadzająca split payment nastąpi później – wynika ze zmienionego projektu ustawy wprowadzającego podzieloną płatność. Zmieniono tez inne założenia pierwotnego projektu.

Split payment ma być lekiem na niedobory w ściąganiu podatku VAT. Firmy mają przystępować do systemu podzielonej płatności dobrowolnie. Resort finansów chce je do tego zachęcić przez pewne przywileje. [1]

Zmiana prawa wprowadzająca split payment była szeroko konsultowana z organizacjami przedsiębiorców. Miała wejść w życie z początkiem 2018 roku. W trakcie tych konsultacji okazało się, że taki termin jest niemożliwy. Split payment wymaga, bowiem zmian w systemach informatycznych banków. Nie da się tego zrobić do końca roku. Dlatego termin wejścia w życie split payment przesunięto na początek drugiego kwartału 2018 roku.

Zmieniono też inne założenia projektu. Z najistotniejszych warto wymienić zmiany w zasadach zwrotu podatku. W obecnej wersji założono, że jeśli podatnik będzie chciał zwrotu VAT na specjalny rachunek, a nie na zwykły rozliczeniowy, otrzyma pieniądze w ciągu 25 dni. Skarbówka nie będzie miała prawa wydłużyć tego terminu.

Wykorzystanie pieniędzy zwróconych na specjalny rachunek VAT na inny cel niż opłacenie podatku będzie możliwe w krótszym czasie niż pierwotnie zakładała zmiana prawa. Na rozpatrzenie takiego wniosku naczelnik urzędu skarbowego będzie miał 60 dni a nie 90.

Zdaniem jednego z konsultantów projektu, Konfederacji Lewiatan proponowane zmiany są dalece niewystarczające. Według ekspertów organizacji termin zgody na zmianę przeznaczenia środków ze specjalnego rachunku nie powinien przekraczać 30 dni. Termin zwrotu nadpłaconego VAT na specjalne konto powinien zostać skrócony do 14 dni.

Zmiana prawa zakłada, ze banki nie będą pobierały dodatkowych pieniędzy za prowadzenie specjalnych rachunków VAT. Płatne będzie dokonanie przelewu split payment, lecz opłata nie będzie wyższa niż za przelew tradycyjny.

[1] http://biznesspot.pl/blog/firma-nowego-roku-split-payment-vat/

Zmiana prawa – projekt nowej Ordynacji podatkowej

Zmiana prawa – projekt nowej Ordynacji podatkowej Nowa Ordynacja podatkowa ma być spójnym i jasnym aktem prawnym. Zmiana prawa ma uporządkować ogólne kwestie podatkowe. W Ordynacji podatkowej znajdzie się blisko 700 artykułów. Zmiana prawa najważniejsza z punktu widzenia przedsiębiorców to między innymi: - nowe zasady przedawniania zobowiązań podatkowych, - wydłużenie czasu na odwołanie i zażalenie, - możliwość prowadzenia mediacji podatkowych. Zmiana prawa – przedawnienie zobowiązań Zobowiązanie podatkowe przedawnia się obecnie po pięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Ale to teoria. Fikus może dowolnie zawieszać lub przerywać bieg przedawnienia. W rezultacie sprawy mogą ciągnąć się nawet ponad 20 lat. Nowa Ordynacja podatkowa ma według zapowiedzi ograniczyć możliwości fiskusa, jeśli chodzi o przeciąganie postepowania. Dla przedsiębiorców okres przedawnienia do ustalania wymiaru... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – specjalne strefy ekonomiczne mają być wszędzie

Prawie każda nowa firma będzie mogła się starać o przywileje, jakie daje specjalna strefa ekonomiczna. Według zapowiedzi wicepremiera Morawieckiego nowe przepisy mają zacząć działać od początku przyszłego roku. Specjalne strefy ekonomiczne to wyznaczone obszary, na których inwestor dostaje preferencje finansowe. Obecnie jest ich w całej Polsce 14 i zajmują niewielki obszar, bo mniej więcej taki jak pół Warszawy. Powstawały w latach dziewięćdziesiątych w miejscach o największym bezrobociu, czyli tam gdzie upadały PGR-y, czy zamykano kopalnie. Teraz według zapowiedzi o warunki takie jak w specjalnej strefie ekonomicznej firma będzie się mogła starać niezależnie od lokalizacji. Ma to być to tak zwana decyzja o wsparciu. Tak jak teraz firma będzie mogła liczyć na zwolnienia z podatku CIT, czy zwrot zainwestowanych pieniędzy w postaci ulg podatkowych. Pomoc taka ma być przyznawana na 10 – 15 lat, a w przypadku lokalizacji w obecnie działającej... [...]
Dowiedz się więcej