Zakładanie firmy – łatwiejszy wpis do KRS

Sądowego. Rząd przyjął już projekt ustawy, która zajmie się teraz sejm.

Najważniejsza, jak się wydaje, zmiana ułatwiająca zakładanie firmy, to pełna cyfryzacja tego procesu. Dzięki temu zakładanie firmy ma być szybsze. „Projekt przewiduje ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)” – napisano w komunikacie rządowym.

Dotychczas zakładając firmę przedsiębiorca musi wypełniać wszystkie dokumenty ręcznie. Często zdarza się, że nie wie, co wpisać i zostawia pole puste. To powoduje, że około 25 procent wniosków nie jest rozpatrywanych przez sąd rejestrowy i wraca do wnioskodawcy do uzupełnienia..

„Docelowo złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie łatwiejsze, niż wypełnienie papierowych formularzy. Po pierwsze, system nie pozwoli na pozostawienie jako pustych pól, których wypełnienie jest obligatoryjne. O konieczności wypełnienia danego pola strona będzie informowana. Po drugie, system będzie zawierał szereg podpowiedzi np. możliwość wyboru z listy, co uniemożliwi wypełnienie wniosku w sposób wadliwy” – twierdzą autorzy projektu. System ma być też intuicyjny.

Projekt zakłada również powstanie ogólnodostępnego portalu z informacjami o firmach. Mają tam być wszystkie dane zawarte w KRS i to aktualizowane na bieżąco. Dodatkowe ułatwienie dla przedsiębiorców to likwidacja obowiązku składania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Sprawozdanie będzie przesyłane z KRS do resortu finansów.

Pełna cyfryzacja składania wniosków do KRS ma nastąpić od początku marca 2020 roku.