Zmiana prawa – nowa ordynacja podatkowa

Szykuje się znacząca zmiana prawa podatkowego. Nowa ordynacja podatkowa zakłada inną formułę relacji podatnika z fiskusem. Ministerstwo Finansów zapowiada 3xp, czyli przejrzystość, prostotę i przyjazne podatki. Projekt ordynacji trafił do konsultacji społecznych.
Nowa ordynacja podatkowa zawiera 20 istotnych rozwiązań, które powinny uelastycznić relacje fiskusa z podatnikiem. Pierwotny projekt ordynacji opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego został zmodyfikowany w Ministerstwie Finansów. [1]Resort zakłada, że zmiana prawa opierać się będzie na trzech filarach: przejrzystość, prostota i przyjazne podatki.
Zmiana prawa ma spowodować współdziałanie podatnika z fiskusem. Możliwe ma być Prowadzenie negocjacji firmy z organami podatkowymi. Możliwe też będzie zawieranie umów o współdziałaniu miedzy podatnikiem a skarbówką. Twórcy zakładają, że zmiana prawa doprowadzi między innymi do stabilizacji finansów publicznych.

Zmiana prawa – najistotniejsze zmiany:

– Możliwe ma być wystąpienie przez podatnika do urzędu o wydanie decyzji podatkowej. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości zostanie wydana decyzja o podatku należnym. Firma będzie musiała zapłacić dodatkową opłatę w wysokości jednego procenta wartości transakcji.
– Umowa o współdziałaniu firmy z fiskusem umożliwi podatnikom uzgadnianie z urzędem skarbowym sposobu rozwiązywania kwestii związanych z naliczaniem podatków na bieżąco, w momencie ich księgowania. Ma to zwiększyć przejrzystość firm wobec fiskusa, ale też chronić je przed karami za nieprawidłowości. Niestety takie rozwiązanie będzie dostępne tylko dla wybranych podatników, których działalność ma „istotne znaczenie gospodarcze”.
– Zmiana prawa ma umożliwić zawarcie umowy z fiskusem, określającej parametry wyceny kluczowych transakcji. Może ona mieć zastosowanie np. w przypadku cen transferowych, wyliczenia wysokości podatku, itd.
– Mediacja podatkowa ma umożliwić rozwiązywanie sporów z fiskusem z udziałem osób trzecich. Listę tych osób ma prowadzić szef Krajowej Administracji Skarbowej.
– Powołany ma też być Rzecznik Praw Podatnika.
Ministerstwo Finansów planuje, że nowa ordynacja podatkowa zacznie obowiązywać od 2020 r. Konsultacje społeczne zaplanowano do 7 września 2018 r
[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314054/katalog/12523386#12523386