Zmiana prawa – ograniczenie uprawnień podatników

Zmiana prawa, jaką planuje Ministerstwo Finansów oznacza ograniczenie uprawnień podatników. W opublikowanym projekcie nowelizacji przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej znalazły się takie punkty jak kontrola bez udziału podatnika, czy brak możliwości korekty deklaracji podatkowej.

Zmiana prawa – korekta deklaracji tylko raz

Jeśli podatnik po kontroli zgodzi się z jej wynikami i skoryguje deklarację, będzie to ostateczne. Nie będzie miał prawa już nigdy jej zmienić. I to nawet w takich przypadkach, gdy przepis w oparciu, o który skorygował deklarację okaże się niekonstytucyjny. Korzystna dla podatnika linia orzecznicza sądów też nie będzie powodem do zmiany deklaracji. Raz skorygowana deklaracja będzie ostateczna.

Zmiana prawa – kontrola bez podatnika

Projekt zakłada też rozpoczęcie kontroli celno–skarbowej pod nieobecność podatnika czy osoby uprawnionej do reprezentowania go. Do wszczęcia kontroli wystarczy okazanie legitymacji pracownikowi w obecności świadka, którym jest funkcjonariusz publiczny.

Zmiana prawa – nowe uprawnienia naczelników

Naczelnicy urzędów celno-skarbowych mają uzyskać prawo do samodzielnego prowadzenia spraw dotyczących przestępstw objętych kodeksem karnym-skarbowym. Chodzi między innymi o wystawiane pustych i nierzetelnych faktur.

Zmiana prawa – kontrole krzyżowe

Planowana zmiana prawa zakłada, że kontrole krzyżowe będzie można przeprowadzić praktycznie u każdego. Teraz kontrolujący mogą wystąpić do kontrahentów podatnika o udostepnienie dokumentów dotyczących konkretnej transakcji. Projektowane przepisy rozszerzają katalog kontrahentów o firmy, które miały cokolwiek wspólnego z kontrolowanym. Na przykład dostarczyły tusz do drukarek do podmiotu, który sprzedał śrubki do ostatecznego wyrobu.
Należy się spodziewać, że to nie ostatnie rozszerzenie uprawnień KAS.