Zmiana prawa – projekt nowej Ordynacji podatkowej

Zmiana prawa – projekt nowej Ordynacji podatkowej
Nowa Ordynacja podatkowa ma być spójnym i jasnym aktem prawnym. Zmiana prawa ma uporządkować ogólne kwestie podatkowe. W Ordynacji podatkowej znajdzie się blisko 700 artykułów.
Zmiana prawa najważniejsza z punktu widzenia przedsiębiorców to między innymi:
– nowe zasady przedawniania zobowiązań podatkowych,
– wydłużenie czasu na odwołanie i zażalenie,
– możliwość prowadzenia mediacji podatkowych.

Zmiana prawa – przedawnienie zobowiązań

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się obecnie po pięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Ale to teoria. Fikus może dowolnie zawieszać lub przerywać bieg przedawnienia. W rezultacie sprawy mogą ciągnąć się nawet ponad 20 lat.
Nowa Ordynacja podatkowa ma według zapowiedzi ograniczyć możliwości fiskusa, jeśli chodzi o przeciąganie postepowania. Dla przedsiębiorców okres przedawnienia do ustalania wymiaru podatku ma wynieść pięć lat. Następne pięć lat fiskus będzie miał na pobór podatku. Jeśli organ podatkowy nie zakwestionuje w ciągu pięciu lat rozliczenia nie będzie mógł go już kwestionować. Jeśli w ciągu kolejnych pięciu lat nie dokona poboru podatku, nie będzie się mógł o niego już upominać.

Zmiana prawa – czas na odwołanie

Z zapowiedzi wynika, że nowa Ordynacja podatkowa da przedsiębiorcom więcej czasu na odwołania i zażalenia. Termin na wniesienie odwołania ma się wydłużyć z 14 do 30 dni. Na złożenie zażalenia na decyzję podmiot ma mieć 14 dni zamiast dotychczasowych siedmiu. Da to przedsiębiorcom możliwość pełniejszej analizy sytuacji. Wydłużenie terminów nie oznacza automatycznego wydłużenia postępowania. Przewidzianych prawem terminów nie trzeba, bowiem wykorzystać.

Zmiana prawa – mediacja
Zupełnie nowym instrumentem w postepowaniu podatkowym ma być mediacja. Na takiej drodze mają być rozwiązywane spory między organem podatkowym a podatnikiem. Mediacja ma się odbywać na wniosek jednej ze stron za zgodą drugiej. Obie strony mają wybierać mediatora z listy przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Koszy proceduralne, miedzy innymi te związane z wyborem mediatora ma ponosić organ podatkowy.
Trzeba pamiętać, że powyższe rozwiązania to dopiero projektowana zmiana prawa. Nie wiadomo, kiedy i w jakim kształcie zostanie ona uchwalona.