Zmiana prawa – rewolucja w leasingu

Zmiana prawa dotycząca leasingu zacznie obowiązywać za półtora roku, ale według specjalistów firmy już powinny się do niej przygotowywać. Zupełnie zostanie zlikwidowane pojęcie leasingu operacyjnego w sprawozdaniach finansowych. Firmy będą musiały gromadzić i przetwarzać dużo więcej danych niż dotychczas.

Od początku 2019 roku zacznie obowiązywać nowy międzynarodowy standard rachunkowości. Takie standardy określają zakres danych, które powinny znaleźć się w sprawozdaniu finansowym, sposób ich prezentacji oraz metody wyceny aktywów i pasywów. Zmiana prawa ma uprościć zasady kwalifikowania umów leasingu w sprawozdaniach finansowych. Dla części firm będzie ro rewolucja.

Zmiana prawa eliminuje pojęcie leasingu operacyjnego. Wszystkie leasingi będą traktowane jak leasing finansowy. Muszą być, zatem wykazane w bilansie. Zmiana będzie miała duży wpływ na firmy, które korzystają z leasingu lub dzierżawy nieruchomości. Będą musiały wdrożyć systemy służące wycenie i gromadzeniu danych na temat leasingowanych lub wynajmowanych aktywów. Możliwe, że będzie konieczne przeszacowanie wyniku finansowego firmy.

Dotychczas firma leasingująca wykazywała w sprawozdaniach tylko koszty rat i czynszów. Od 2019 roku konieczne będzie zebranie informacji o początkowej wycenie zobowiązania leasingowego, informacja o wpłaconych ratach leasingowych od momentu rozpoczęcia leasingu bądź wcześniej, dodatkowo pomniejszona o pewne zachęty, które leasingodawca może stosować. Trzeba będzie też wziąć pod uwagę koszty początkowe związane na przykład z dostosowaniem wynajmowanej powierzchni do konkretnych potrzeb.

Takiej ewidencji nie da się prowadzić w Excelu. Konieczne będą rozwiązania informatyczne, które wspomogą wycenę aktywów i połączą je z na przykład środkami trwałymi.

Zmiana prawa może i powinna mieć wpływ na unowocześnienie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach.