Zmiana prawa – zakupy w internecie

25 grudnia nastąpiła zmiana prawa dotyczącego zakupów w internecie i poza siedzibą przedsiębiorstwa. Nowa ustawa nakłada na firmy szereg obowiązków głównie informacyjnych, a także reguluje kwestie mogące być źródłem sporów.

Zmiana prawa – obowiązki informacyjne

Sprzedawca musi poinformować konsumenta m.in. o głównych cechach produktu, całkowitej cenie z podatkami i innymi kosztami, o możliwości z pozasądowego rozpatrzenia reklamacji. Informacje muszą być podane w kilku miejscach na stronie sklepu internetowego w tym na stronie poprzedzającej bezpośrednio złożenie zamówienia.
Przycisk skutkujący złożeniem zamówienia musi jednoznacznie wskazywać, o co chodzi. Na przykład może to być napis „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Zmiana prawa dotyczy również zasad zawierania skutecznej umowy przez telefon. Musi być ona potwierdzona na trwałym nośniku. Przedsiębiorca musi wysłać proponowaną umowę na przykład mailem i uzyskać w tej formie jej potwierdzenie od konsumenta.

Zmiana prawa – szersze prawa konsumenta

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej przez internet czy poza siedzibą przedsiębiorcy, na przykład na pokazie, przez 14 dni od jej zawarcia. Dotychczas było to 10 dni. Co ciekawe, jeśli sprzedawca nie poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, ten może to zrobić nawet w ciągu 12 miesięcy.
Regulowana w specjalny sposób reklamacja towaru została zastąpiona dobrze znaną regulacją z kodeksu cywilnego. Konsument może od razu żądać zwrotu gotówki albo obniżenia ceny, tak samo jak dokonania naprawy, albo wymiany towaru.
Zmiana prawa reguluje też kwestię prowizji zależnej od rodzaju płatności. Przedsiębiorca może, np. za płatność kartą podnieść cenę tylko o tyle, jakie będą jego koszty z tym związane. Nie może dowolnie ustalać prowizji za niektóre formy płatności.

Zmiana prawa – regulacje kwestii budzących spory

Zmiana prawa reguluje sprawę kosztów odesłania niechcianego towaru. Za zwrotną przesyłkę płaci konsument. Sprzedawca musi jednocześnie zwrócić pieniądze nie tylko za towar, ale również opłatę pobraną za przesłanie go. Może to być najniższa opłata przewidziana w jego firmie. A więc np., jeśli klient życzył sobie przesyłki kurierem, to dostanie zwrot tylko za zwykłą paczkę, jeśli taką formę przesyłki przewidział przedsiębiorca.
Konsument ma prawo obejrzeć towar tak, jakby zrobił to w sklepie stacjonarnym. Jednak, jeśli naruszy go zmniejszając jego wartość, sprzedawca ma prawo obciążyć go kosztami.
Zmiana prawa reguluje też kwestię terminu zwrotu kosztów zakupu. Jeśli konsument wysłał oświadczenie o rezygnacji z zakupu, przedsiębiorca może zwlekać z wysłaniem pieniędzy tylko do czasu otrzymania towaru, lub dowodu wysłania go.

Zmiana prawa – podsumowanie

• Sprzedawca musi poinformować klienta o istotnych cechach produktu, całkowitej cenie i o możliwości pozasądowego rozwiązania sporu;
• Przycisk na stronie oznaczający zakup musi jednoznacznie wskazywać, o co chodzi;
• Przy zawieraniu umów przez telefon klient musi dostać umowę na trwałym nośniku i zaakceptować ją;
• Konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, ale jeśli nie został prawidłowo poinformowany o tej możliwości czas ten wydłuża się do 12 miesięcy;
• Konsument może od razu żądać zwrotu gotówki, albo obniżenia ceny, jeśli towar jest niezgodny z umową;
• Prowizja za różne formy płatności nie może przekraczać kosztów, jakie w związku z tym poniósł przedsiębiorca.
• Koszty odesłania niechcianego towaru ponosi kupujący;
• Jeśli konsument w jakiś sposób naruszył towar przed zwrotem sprzedawca może go obciążyć kosztami;
• Sprzedawca musi oddać pieniądze za zwracany towar zaraz po otrzymaniu dowodu nadania, bądź po dotarciu do niego towaru.
W związku ze zmianą prawa UOKiK uruchomił specjalną stronę internetową z informacjami przeznaczonymi dla przedsiębiorców i konsumentów.

uokik