Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

Zakładanie firmy, sp. z o. o. tradycyjnie

Zakładanie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe zarówno przez internet, jak i w sposób tradycyjny. Jedna i druga metoda ma swoje wady i zalety.  W tym odcinku opiszemy zakładanie firmy w formie sp. z o. o. w sposób tradycyjny. Zakładanie firmy, sp. z o. o. – początek Zakładanie firmy, sp. z o. o. zaczynamy od sporządzenia umowy spółki. Warto to zrobić w porozumieniu z prawnikiem. Dzięki temu unikniemy na przykład zapisów niezgodnych z prawem. Następnie wszyscy wspólnicy muszą złożyć wizytę u notariusza. W akcie notarialnym muszą się znaleźć informacje określone przez kodeks spółek handlowych. Są to: 1) firma i siedziba spółki; 2) przedmiot działalności spółki; 3) wysokość kapitału zakładowego; 4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział; 5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników; 6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Brak... [...]
Dowiedz się więcej

Wirtualne biuro – fiskus nie może odmówić nadania NIP

Wirtualne biuro jest tak samo dobrym adresem do założenia firmy jak każdy inny. Wynika to z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdarzało się, że urzędy skarbowe odmawiały nadania NIP firmom zarejestrowanym w wirtualnych biurach. W sprawie rozstrzyganej przez NSA fiskus stwierdził, że wirtualne biuro nie posiada numeru lokalu. W związku z tym według urzędników, zgłoszenie identyfikacyjne NIP 2 nie spełniało wymogów, bo nie zawierało dokładnego adresu siedziby. A to miałoby być warunkiem skutecznego doręczania korespondencji. Poza tym wedle fiskusa siedziba spółki powinna być miejscem gdzie zapadają ważne decyzje i zbiera się zarząd. Spółka z o. o., która podała jak swój adres wirtualne biuro odwołała się do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Łodzi. Ten stwierdził, że fiskus nie ma prawa odmówić nadania NIP. Z tym rozstrzygnięciem nie zgodziła się Izba Skarbowa w Łodzi i odwołała się do NSA. Wirtualne biuro zgodne z... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie firmy – spółki z o. o. przez internet czy...

Zakładanie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musimy zacząć od wybrania metody jej powołania. Można ją, bowiem założyć przez internet, albo tradycyjnie. Każda z form ma swoje zalety i wady. Zakładanie firmy, sp. z o. o. przez internet – zalety • Zakładanie firmy, sp. z o. o. przez internet jest szybsze niż w sposób tradycyjny. W ciągu 24 godzin powinniśmy mieć numer KRS. W sprzyjających okolicznościach można wszystkie formalności załatwić w dwa tygodnie. • Zakładanie firmy przez internet jest tańsze, bo nie wymaga zawarcia przed notariuszem umowy spółki. Umowę zawieramy w internecie • Na wpłacenie kapitału założycielskiego jest siedem dni od momentu założenia spółki. Zakładanie firmy, sp. z o. o. przez internet – wady • Zakładanie firmy przez internet ogranicza możliwości kształtowania umowy spółki. To jest prosty formularz, w którym nie można zapisać na przykład jakiegoś specjalnego sposobu... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie działalności gospodarczej – ciąg dalszy

Zakładanie działalności gospodarczej zaczęliśmy opisywać w poprzednim wpisie. Omówiliśmy początkowe formalności. Mamy, więc już wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wybraliśmy też siedzibę i nazwę firmy. Zakładanie działalności gospodarczej mamy już prawie za sobą, ale jednak prawie. Jak pisaliśmy w poprzednim odcinku od momentu rzeczywistego rozpoczęcia działalności gospodarczej, zadeklarowanego w CEIDG mamy siedem dni na wizytę w ZUS. Wiele osób decyduje się na zakładanie działalności gospodarczej dlatego, że stracili pracę na etacie. Takie osoby wypełniają druk ZUA. Jeśli działalność gospodarcza nie jest jedynym źródłem utrzymania, bo jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę i zarabiamy powyżej minimalnej pensji, to wypełniamy druk ZZA. Jeśli zarabiamy mniej, to tak jak byśmy nie pracowali, wypełniamy ZUA. Wypełniony druk najbezpieczniej osobiście zanieść do oddziału ZUS. Najlepiej... [...]
Dowiedz się więcej