Miesięczne archiwum: Luty 2015

Konferencja e-Administracja dla Biznesu

14 i 15 kwietnia odbędzie się w Warszawie konferencja e-Administracja dla Biznesu. To okazja dla przedsiębiorców, żeby przedstawić swoje oczekiwania, jeśli chodzi o możliwości załatwiania spraw urzędowych przez internet. Na konferencji zostaną też przedstawione najbliższe plany informatyzacji administracji i gospodarki. Konferencja e-Administracja dla Biznesu – kto powinien wziąć udział Konferencja e-Administracja dla Biznesu ma odpowiedzieć miedzy innymi na takie pytania jak: czego przedsiębiorcy oczekują od administracji, w jakim kierunku powinna pójść administracja elektroniczna, jak zmieni się administracja w Polsce. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną m.in. dobre praktyki, rozwiązania i wdrożenia w dziedzinie e-administracji w Polsce i zagranicą. Przewidziane są też dyskusje. Konferencja jest skierowana do dwóch grup odbiorców. Z jednej strony do pracowników administracji rządowej i samorządowej, a z drugiej do przedsiębiorców i... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie firmy tańsze o 170 złotych

Zakładanie firmy może być tańsze o 170 złotych. Nie trzeba, bowiem potwierdzać w urzędzie skarbowym rejestracji, jako podatnika VAT. Nowy przepis obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. Podatnicy VAT muszą przed dniem dokonania pierwszej transakcji złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Zakładanie firmy – tak było dotychczas Przed 1 stycznia 2015 roku naczelnik urzędu skarbowego rejestrował podatnika i potwierdzał fakt zarejestrowania na formularzu VAT-5. Było tam wyszczególnione czy podatnik VAT jest czynny, czy też jest podatnikiem VAT zwolnionym. Za owo potwierdzenie rejestracji podatnik płacił 170 złotych opłaty skarbowej. Pieniądze szły do budżetu gminy. Zakładanie firmy – teraz taniej Od początku roku naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zarejestrowanie podatnika VAT, jako czynnego, lub jako zwolnionego tylko w przypadku, gdy zainteresowany o to wystąpi. Zakładanie firmy jest wiec tańsze o 170 złotych.... [...]
Dowiedz się więcej

Branże perspektywiczne – ministerstwo chce pomóc w...

Ministerstwo Gospodarki chce promować poza Unia Europejską tak zwane branże perspektywiczne. Zaprosiło do składania ofert grup produktowych bądź usługowych, które zdaniem ich przedstawicieli posiadają potencjał wizerunkowy do promowania zagranicą. Branże perspektywiczne – kto może składać oferty Grupa produktowa, bądź usługowa oprócz potencjału wizerunkowego musi się wpisywać w obszar krajowych inteligentnych specjalizacji. Są to branże, których rozwój ma zapewnić tworzenie innowacyjnych rozwiązań i podniesienie konkurencyjności gospodarki na rynkach zagranicznych. Ministerstwo wyraźnie nie chce zostać zalane propozycjami od pojedynczych przedsiębiorców. Dlatego ograniczyło listę podmiotów, od których je przyjmie. Są to: • organizacje zrzeszające przedsiębiorców i działające na ich rzecz; • jednostki naukowo-badawcze; • jednostki samorządu terytorialnego; • organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie firmy – wsparcie na starcie

Rządowy program wsparcie na starcie ma ułatwić zakładanie firmy. Jego inauguracja w całej Polsce nastąpiła w listopadzie zeszłego roku. Program skierowany jest m.in. do bezrobotnych i absolwentów. Inicjatorem programu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na wsparcie dla firm przeznaczyło ono 500 milionów złotych. Zakładanie firmy – kto może dostać wsparcie na starcie Zakładanie firmy z pomocą z programu wsparcie na starcie jest dostępne dla dość szerokiej grupy osób. O pożyczkę na założenie własnej firmy mogą się ubiegać bezrobotni, bez względu na wiek, ale tylko zarejestrowani w urzędzie pracy. W dniu składania wniosku nie mogą być objęci jakąkolwiek formą umowy o pracę. Kolejna kategoria, to absolwenci wyższych uczelni i szkół średnich w okresie czterech lat od uzyskania dyplomu. Te osoby nie muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy. Trzecia kategoria to studenci ostatniego roku. O pożyczkę z programu wsparcie na... [...]
Dowiedz się więcej