Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

Dofinansowanie unijne – krajowe inteligentne...

Krajowe inteligentne specjalizacje to wykaz dziedzin, które mają największe szanse stać się polską specjalnością i hitem eksportowym. Co za tym idzie projekty z tych właśnie dziedzin najlepiej rokują, jeśli chodzi o dofinansowanie unijne. Dofinansowanie unijne – skąd się wzięły krajowe inteligentne specjalizacje Krajowe inteligentne specjalizacje zostały ostatecznie zatwierdzone 31 marca br. Opracowały je komisje złożone z ekspertów, naukowców i przedsiębiorców. Opisanych zostało 19 specjalizacji, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Przy typowaniu inteligentnych specjalizacji szczególny nacisk położono na zwiększanie szans na osiągnięcie zysku z wdrożonych badań czy nowych technologii. Krajowe inteligentne specjalizacje nie są wyznaczone raz na zawsze. W zależności od zmiany uwarunkowań... [...]
Dowiedz się więcej

Rozbudowujemy gotowe biuro w centrum Warszawy

Biznes Spot właśnie rozbudowuje gotowe biuro (biuro serwisowane), w prestiżowym biurowcu w centrum Warszawy na Powiślu. Chętni mogą się wprowadzać już w maju. Gotowe biuro to bardzo wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą zająć się prowadzeniem własnego biznesu, a nie przyziemnymi administracyjnymi obowiązkami. Rozbudowywane gotowe biuro mieści się w tym samym biurowcu, co dotychczasowe, przy ulicy Wiślanej 8 na Powiślu. Znajduje się na trzecim piętrze. Gotowe biuro – recepcja Obie części mają wspólną recepcję. Recepcjonistka wita gości, odbiera telefony w imieniu firm i wedle życzenia łączy, bądź nie. W recepcji jest drukarka, fax, skaner dostępne dla wszystkich korzystających z gotowego biura. Wynajmujący płacą tylko za rzeczywiste wykorzystanie urządzeń. W recepcji jest też dostępny dla wszystkich ekspres do kawy. Przy wejściu jest również miejsce gdzie firmy mogą wywiesić swoje logo Gotowe biuro – gabinety Gotowe biuro... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne na badania i instalację pilotażową

Siódmego kwietnia został ogłoszony konkurs dla przedsiębiorców na dofinansowanie unijne na prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie unijne – wnioski Wnioski o dofinansowanie unijne mogą składać mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy. Muszą one przewidywać prace rozwojowe oraz wytworzenie instalacji demonstracyjnej czy też pilotażowej. Wnioski można będzie składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. System będzie aktywny od 7 maja 2015 r do godziny 23.59 22 czerwca 2015 roku. Nie ma sztywnego terminu ogłoszenia wyników konkursu. Organizatorzy przewidują, że nastąpi to około 90 dni po zamknięciu naboru wniosków. Czyli lista beneficjentów powinna być znana 20 września br. Dofinansowanie unijne – pieniądze Maksymalne dofinansowanie dla przedsiębiorstwa do jednego projektu nie może przekroczyć 15... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne na badania i rozwój

Drugiego kwietna został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie unijne na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie unijne – wnioski Dofinansowanie unijne z obecnego Programu Inteligentny Rozwój przeznaczone są na badania i prace rozwojowe, ale wyłącznie firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie unijne z tego programu można dostać m.in. na: badania podstawowe, przemysłowe oraz studia wykonalności, wspieranie innowacyjności czy komercjalizacji wyników badań naukowych, wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo rozwojową. Wnioski, w których nie przewidziano prac rozwojowych będą odrzucane. Wnioski o dofinansowanie unijne projektu będą przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej. Należy je składać poprzez system Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. System zostanie uruchomiony czwartego maja 2015 i będzie... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne po nowemu

Dofinansowanie unijne w ramach programu Inteligentny Rozwój działa inaczej niż dotychczasowy program Innowacyjna Gospodarka. Za chwilę ruszają pierwsze konkursy. Co więc się zmieniło i co warto wiedzieć, żeby starać się o dofinansowanie unijne po nowemu? Dofinansowanie unijne - więcej na innowacje W nowej perspektywie łatwiej będzie dostać dofinansowanie unijne na innowacyjne rozwiązania. Punktowana jest współpraca naukowców z przemysłem. Dofinansowanie przy takiej współpracy mogą dostać zarówno naukowcy jak biznesmeni. Efektem ma być innowacyjny produkt wytwarzany na skalę przemysłową. Dofinansowanie unijne będzie też uzależnione od sektora, w jakim działa, czy chce działać przedsiębiorca. W skali kraju wybrano 19 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Są wśród nich obszary związane ze zdrowiem, energetyką ekologiczną, biogospodarką, gospodarką odpadami czy innowacyjnymi technologiami. W tych wybranych obszarach łatwiej będzie o... [...]
Dowiedz się więcej