Miesięczne archiwum: Lipiec 2015

Dofinansowanie unijne – badania na rynek

31 lipca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs na dofinansowanie unijne, którego celem jest wdrożenie wyników wcześniejszych badań. Do rywalizacji o unijne pieniądze mogą startować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Konkurs odbywa się pod hasłem „badania na rynek”. Na wsparcie mogą liczyć projekty wdrażające wyniki prac badawczych wykonanych przez przedsiębiorcę, zamówionych lub nabytych przez niego. Celem jest uruchomienie produkcji nowych wyrobów i usług. Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia br. I będzie trwał do 30 września br. Czasu na przygotowanie projektów jest zatem niewiele. W 2015 roku na dofinansowanie unijne tych projektów przeznaczone jest 500 mln. złotych. Dofinansowanie unijne – na co pieniądze Celem programu jest wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług, czyli skomercjalizowanie badań. Ma to prowadzić do poprawy konkurencyjności firm beneficjentów. Projekty, które mogą liczyć na... [...]
Dowiedz się więcej

Radykalna zmiana prawa w sprawie finansowania badań

Szykuje się radykalna zmiana prawa w sprawie badań. Obecnie przedsiębiorstwa łożące na badania i rozwój są karane przez fiskusa. Zmiana prawa ma wreszcie doprowadzić do tego, że inwestowanie w rozwój będzie nagradzane. Zmiana prawa – stan obecny Obecne prawo dotyczące inwestowania w badania i rozwój śmiało można nazwać skandalicznym. To czy przedsiębiorstwo może wliczyć te wydatki do kosztów uzależnione jest od wyniku badań. Jeśli zakończyły się one sukcesem może wydatki wliczyć do kosztów. Jeśli natomiast badania nic nie dały, to przedsiębiorstwo jest dodatkowo karane. Poniesione koszty nie wchodzą w koszty przedsiębiorstwa. Nic dziwnego, że nasza gospodarka nie jest innowacyjna skoro państwo nie chce brać żadnego ryzyka na siebie. Badania ze swej natury są obarczone ryzykiem niepowodzenia. Fiskus zaś zachowuje się tak, że interesuje go tylko pewny dochód. Całe ryzyka ma na siebie brać przedsiębiorca. Zmiana prawa – ma być... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – można odliczać połowę VAT za paliwo

Ta zmiana prawa została na wyjątkowo długo odłożona w czasie. Możliwość odliczenia połowy VAT od paliwa lanego do samochodów używanych i do celów służbowych i prywatnych została odłożona w czasie o ponad rok. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła możliwość odliczania połowy podatku już 1 kwietnia 2014 roku. Ale ze względów budżetowych praktyczną możliwość odliczania połowy podatku odłożono aż do 1 lipca 2015 roku. Teraz wreszcie przedsiębiorcy korzystający z tego samego samochodu do celów służbowych i prywatnych mogą odliczyć połowę VAT od zakupionego paliwa. Brak możliwości odliczenia połowy VAT dotyczył tylko paliwa. Właściciele samochodów o masie do 3,5 tony mogli odliczać połowę VAT od wydatków związanych z nabyciem pojazdu, importem czy użytkowania go na postawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu W tych obszarach nic się więc nie zmienia. Zmiana prawa cieszy zapewne głównie małych przedsiębiorców, którzy... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – wsparcie dla pozyskania grantu

PARP wspiera prowadzenie firmy przez dotacje dla starających się o granty na współpracę z zagranicznymi partnerami. Wielu przedsiębiorców narzeka, że aby dostać taki grant trzeba ponieść wysokie koszty. Prowadzenie firmy – do kiedy drugi nabór dotacji dla grantu W poniedziałek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła drugi nabór w tym roku. Wnioski można składać do piątego sierpnia do godziny 16. Możliwe jest wcześniejsze zamknięcie możliwości składania wniosków, jeśli wartość przyjętych projektów przekroczy sumę przeznaczoną na dotacje. PARP poinformuje o ewentualnym skróceniu terminu z trzydniowym wyprzedzeniem. Prowadzenie firmy – pieniądze na dotacje Program jest przeznaczony dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nazywa się „Wsparcie na uzyskanie grantu”. Jedna firma na jeden projekt może dostać z tego programu 75 tysięcy złotych, jeśli jest koordynatorem projektu, albo 35 tysięcy, jeśli jest tylko... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne w 60 dni

Tylko 60 dni ma trwać ocena projektów, na które przedsiębiorcy mogą dostać dofinansowanie unijne. Pieniądze, jakie są do wydania dla małych i średnich przedsiębiorstw są naprawdę duże. Do końca roku jest to 1,6 miliarda złotych. O dofinansowanie unijne mogą się ubiegać wszyscy przedsiębiorcy z sektora MSP. Pieniądze jednak dostaną tylko ci, którzy przedstawią projekty obejmujące badania przemysłowe czy eksperymentalne prace nad technologiami. Projekty można składać w dowolnym terminie do 31 grudnia. Wnioski przyjmuje i rozdziela pieniądze Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 60 dni na ocenę projektu jest ponoć realnym czasem. Potwierdził to pilotaż. To dofinansowanie unijne ma za zadanie zmniejszyć obawy przedsiębiorców przed prowadzeniem badań. Mikro i mali przedsiębiorcy dostaną dofinansowanie w wysokości 70% kosztów badań przemysłowych i 45% prac rozwojowych. Dla średnich firm dofinansowanie unijne będzie o 10% niższe. Dodatkowym... [...]
Dowiedz się więcej