Miesięczne archiwum: Sierpień 2015

Prowadzenie firmy – Nowy RPO będzie walczył o prawa...

Prowadzenie firmy może będzie łatwiejsze, jeśli udadzą sią plany dr. Adama Bodnara wybranego na Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO zapowiada, że będzie walczył o to by prawa przedsiębiorców nie były łamane. Prawa przedsiębiorców są w Polsce łamane. Bezpodstawne oskarżenia zdarzały się w przeszłości i zdarzają się nadal. Ofiarami niesłusznych oskarżeń padają nie tylko duże firmy zatrudniające prawników, ale też jednoosobowe. Oskarżenie, a tym bardziej niesłuszny areszt dla właściciela czy szefa nawet dużej firmy odbija się poważnie na jej pozycji rynkowej i na pracownikach. Prowadzenie firmy – odszkodowania za niesłuszne oskarżenia W Polsce nie ma konkretnej regulacji pozwalającej na skuteczne żądanie od państwa odszkodowania za niesłuszne oskarżenie. Można się starać tylko o odszkodowanie za niesłuszny areszt – mówi „Pulsowi Biznesu”[1] dr Adam Bodnar. Niesłusznie oskarżona osoba długie lata czeka na ostateczne... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne – pieniądze dla młodych rolników

20 sierpnia rusza nabór wniosków o dofinansowanie unijne dla rolników do czterdziestki. Można dostać 100 tysięcy złotych, ale trzeba spełnić szereg warunków. Wnioski należy składać do 2 września do kierownika biura powiatowego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Aby dostać dofinansowanie unijne dokumentów nie trzeba dostarczyć osobiście. Można je złożyć przez upoważnioną osobę, listem poleconym, czy kurierem. Właściwy do składania wniosków jest oczywiście biuro ARMiR właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa. Do 2020 roku w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich jest do rozdysponowania 718 mln euro. Dofinansowanie unijne – dla kogo/ O dofinansowanie unijne dla młodych rolników może się starać osoba, która ma nie więcej niż 40 lat i ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Osoba niemająca odpowiedniego wykształcenia będzie mogła je uzupełnić w ciągu trzech lat od przyznania pieniędzy. Rolnik starający się o... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – działalność gospodarcza uznana za...

Prowadzenie firmy niesie ze sobą ryzyko, ale ostatnio to ryzyko wzrosło za sprawą wyroku Sądu Najwyższego. Uznał on, że współpracująca z pewnym wydawnictwem, jako jednoosobowa firma kobieta była de facto pracownikiem etatowym. Sędziowie SN uznali, że samozatrudnienie pracownika było w tym przypadku ukrytą formą zatrudnienia na umowę o pracę. Teraz przedsiębiorcy muszą bardzo uważać przy wykorzystywaniu działalności gospodarczej, jako formy zatrudnienia pracowników. Ustalenie przez sąd, że prowadzący działalność gospodarczą jest etatowym pracownikiem generuje duże koszty. Przedsiębiorca musi zapłacić za pięć lat wstecz składki ZUS i udzielić skumulowanego z trzech lat płatnego urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownik odszedł musi zapłacić ekwiwalent za ten urlop. Prowadzenie firmy – wyrok SN Sprawa, którą rozstrzygał SN wyglądała następująco. Kobieta pracowała od 2002 roku, jako handlowiec dla wydawnictwa. Obowiązki wykonywała w... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne na budowę centrów badawczo...

Przedsiębiorcy mogą się teraz starać o dofinansowanie unijne na tworzenie lub rozwój własnych centrów badawczo rozwojowych. Ministerstwo Gospodarki właśnie ogłosiło konkurs na to dofinansowanie. Dofinansowanie unijne – kryteria oceny merytorycznej Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie unijne na centrum badawczo rozwojowe? Aby dostać dofinansowanie unijne projekt musi spełnić każde z nich. Poniższe kryteria są obowiązkowe: - Projekt to inwestycja w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo rozwojowego. Oceniana będzie m.in. innowacyjność projektu oraz jego kompletność. - Przedsiębiorca ma potencjał kadrowy i doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych. Plusem będzie posiadanie wcześniej własnego centrum prowadzenia prac badawczo rozwojowych. - Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. - Projekt jest opłacalny finansowo i rokuje, że będzie opłacalny w dłuższym czasie. - Przedsiębiorca jest... [...]
Dowiedz się więcej