Miesięczne archiwum: Marzec 2016

Prowadzenie firmy – osobisty doradca ZUS

Prowadzenie firmy będzie troszeczkę prostsze. Od czerwca we wszystkich placówkach ZUS w całym kraju maja być do dyspozycji przedsiębiorców osobiści doradcy. Ich zadanie to pomagać szefom firm mających kłopoty finansowe w wyjściu na prostą. Prowadzenie firmy – gdzie są osobiści doradcy Osobiści doradcy działają w wybranych oddziałach ZUS od czerwca 2014 roku. Jest ich kilkudziesięciu. Tu lista placówek, w których można na nich liczyć i liczba doradców w tych miejscach: oddział w Bydgoszczy 3, inspektorat w Bydgoszczy 3, inspektorat w Inowrocławiu 2, I O/ZUS w Łodzi 5, II O/ZUS w Łodzi 3, I Inspektorat w Łodzi 4, III O/ZUS w Warszawie 4, Inspektorat w Żyrardowie 2, Inspektorat w Pruszkowie 3, I Oddział w Poznaniu 6, Inspektorat w Poznaniu 5. Jak informuje ZUS przez pierwszy rok działania doradców przedsiębiorcy złożyli 8430 wniosków. 84% spraw zostało załatwionych pozytywnie. Prowadzenie firmy – gdzie będą doradcy Docelowo, od czerwca... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – kontrola Inspekcji Handlowej

Prowadzenie firmy wiąże się nieodłącznie z kontrolami. Prawie każda firma produkcyjna, handlowa, czy usługowa może zostać skontrolowana przez Inspekcję Handlową. Jest to wyspecjalizowany organ kontroli powołany do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Prowadzenie firmy a zadania Inspekcji Handlowej Inspekcja handlowa ma za zadanie m.in: - kontrolę legalności i rzetelności działania przedsiębiorców, - kontrolę wyrobów wprowadzonych do obrotu, co do zgodności z wymaganiami, - kontrolę bezpieczeństwa produktów, - kontrolę substancji chemicznych, przeznaczonych dla konsumentów, - kontrolę produktów znajdujących się w obrocie lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrolę usług, - kontrolę przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym baterii i... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – compliance

Compliance najczęściej jest tłumaczone na polski, jako zgodność. Co ma wspólnego prowadzenie firmy ze zgodnością? I dalej - zgodnością z czym? Pojęcie compliance oznacza zgodność z bardzo różnymi rzeczami. Prowadzenie firmy – zgodność z prawem Prowadzenie firmy powinno być zgodne z prawem. To raczej nie ulega wątpliwości. Firma powinna przestrzegać ustaw podatkowych, płacić terminowo dostawcom, nie dawać i nie przyjmować łapówek. Firma nie powinna też wywoływać konfliktów mogących skutkować powództwem na podstawie kodeksu cywilnego. I w końcu, co oczywiste, nie wolno łamać kodeksu karnego. To najogólniejsze i najbardziej oczywiste znaczenie pojęcia compliance. Zgodność z powszechnie obowiązującym prawem. Prowadzenie firmy – zgodność z regulacjami Pojęcie compliance oznacza też zgodność z regulacjami. Jakimi? Takimi, jakie obowiązują w firmie. A więc wszelkie standardowe procedury operacyjne normujące zasady postępowania,... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – powstaje rynek pracownika

Prowadzenie firmy napotyka na kolejną trudność. Na rynku zaczyna brakować pracowników. Wielu pracodawców jest gotowych podnosić pensje a i tak nie są w stanie obsadzić miejsc pracy odpowiednimi ludźmi. Właściciele uważają, że ich firmy są w dobrej kondycji, przewidują podwyżki dla starych pracowników i zatrudnianie nowych – taki optymistyczny obraz przynosi najnowsza edycja badania Randstad „Plany Pracodawców”. Prowadzenie firmy – zwiększanie zatrudnienia Już w końcówce ubiegłego roku wyraźnie wzrosła się liczba firm zwiększających zatrudnienie. Jak wynika z badania realizowanego przez Randstad we współpracy z TNS w czasie trwającego półrocza rekordowa liczba firm, bo aż 36% chce zwiększyć zatrudnienie. To o pięć punktów procentowych więcej niż w poprzednim kwartale. „Tak ambitne plany zwiększania zatrudnienia w polskich firmach są znakiem bardzo dobrej sytuacji przedsiębiorstw i zapowiadają dynamiczny okres na rynku pracy w... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – niedługo wejdzie w życie Jednolity Plik...

Zmiana prawa wprowadzająca Jednolity Plik Kontrolny wchodzi w życie już 1 lipca br. Tymczasem, jak się wydaje mało kto o tym wie. Media prawie nie zauważają, że za chwilę nastąpi bardzo znacząca zmiana prawa pociągająca za sobą konieczność modernizacji systemów komputerowych w firmach. 1 lipca to data graniczna dla dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 osób lub mających obroty powyżej 50 milionów złotych. Jednak zmiana prawa powodująca konieczność wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego dotknie też najmniejszych przedsiębiorców, tyle że dwa lata później. Jeśli mniejsi przedsiębiorcy będą gotowi do generowania takich plików mogą to robić wcześniej. Zmiana prawa – po co? Zmiana prawa wprowadzająca Jednolity Plik Kontrolny ma na celu uszczelnienie sytemu podatkowego. Chodzi szczególnie o najważniejszy dla budżetu podatek VAT. Wartość luki w VAT według prognoz PWC  urosła w 2015 r. do ok. 53 mld złotych, czyli ok.... [...]
Dowiedz się więcej