Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

Firma – można zmniejszyć składkę na ZUS a nawet...

Mało, który przedsiębiorca wie, że może zmniejszyć swoją składkę do ZUS na ubezpieczenie wypadkowe. Jeszcze mniejsza jest wiedza na temat programu, dzięki któremu firma może dostać dofinansowanie z zakładu do projektów poprawiających stan BHP. Firma - nadpłacony ZUS Tylko do końca 2016 roku firma może odzyskać cześć nadpłaconej składki wypadkowej za ostatnie 10 lat. Potem możliwe będzie odzyskanie nadpłaty tylko za pięć lat wstecz. 62% przedsiębiorców twierdzi, że składka wypadkowa, jaką płaci ich firma jest za wysoka wynika z raportu po badaniu EY. Zaledwie 22% uważa, że jest właściwa. Jednocześnie ponad połowa przedsiębiorców nigdy nie występowała do ZUS o weryfikację wysokości składki. - Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że aż w 70% analizowanej dokumentacji znajdujemy rozbieżności, które mogą wpłynąć na zmianę wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wynika to głównie ze stosunkowo niewielkiej... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – rozłożenie składek ZUS na raty

Każda firma musi opłacać składki ZUS, ale czasami z różnych przyczyn nie ma na to pieniędzy. Wtedy można się zwrócić do ZUS o rozłożenie spłaty na raty. Firma – co oznacza rozłożenie składek na raty Rozłożenie składek na raty oznacza, że ZUS nie będzie wszczynał postępowania egzekucyjnego a postępowania niezakończone zostaną zawieszone. Zakład przestanie też naliczać odsetki za zwłokę a do kolejnych rat będzie doliczał opłatę prolongacyjną w wysokości połowy odsetek za zwłokę. Co ważne, rozłożenie spłaty składek na raty jest możliwe w stosunku do składek, którym upłynął termin płatności. Jest więc to poważniejsza ulga niż odroczenie terminu płatności. Rozłożenie składek na raty ma sprawić, ze firma przetrwa przejściowe kłopoty a w przypadku byłych przedsiębiorców nie pozbawiać ich środków do życia. Firma – dla kogo dostępne jest rozłożenie składek na raty O rozłożenie składek na raty mogą się... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – nowe prawo restrukturyzacyjne

Firma zagrożona upadłością ma nowe możliwości restrukturyzacji. Nowe prawo działa od początku roku. Przewiduje łatwiejszą i szybszą procedurę, pozwala uniknąć upadłości, umożliwia normalne prowadzenie działalności podczas procesu naprawczego. Firma – dotychczasowe prawo było złe Nie wiadomo, czy nowe prawo restrukturyzacyjne spowoduje zwiększenie, czy zmniejszenie liczby upadłości. Na razie pojawiły się dopiero pierwsze wnioski. Przy dotychczasowym prawie upadłość ogłaszało 700-900 firm rocznie. Ale nie była to zasługa siły naszej gospodarki, a raczej złego prawa. W przypadku aż 80% firm ich majątek był zbyt mały do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego nie mówiąc o zaspokojeniu wierzycieli. Według Rankingu Doing Business 2016 Polska w porównaniu z krajami mającymi najskuteczniejsze procedury upadłościowe miała 2-3 razy dłuższe postępowania a ich koszty też 2-3 razy wyższe. Wskaźnik odzyskiwania wierzytelności... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – odroczenie terminu płatności składek ZUS

Każda firma musi regularnie opłacać składki ZUS. Z różnych przyczyn przedsiębiorstwom zdarza się wpadać w kłopoty finansowe. W takiej sytuacji istnieje możliwość odroczenia terminu płatności składek. Firma – co oznacza odroczenie Odroczenie płatności składek oznacza, możliwość ich uregulowania w dalszym, uzgodnionym czasie. ZUS nie będzie podejmował działań prowadzących do ich wyegzekwowania. Nie będzie też naliczał odsetek za zwłokę. W zamian za to doliczana będzie tak zwana opłata prolongacyjna w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązujących w dniu podpisania umowy przedsiębiorcy z ZUS. Opłata jest naliczana od następnego dnia po ustawowym dniu wymagalności składki do dnia odroczenia włącznie. Firma – kiedy można liczyć na odroczenie Podstawowym warunkiem odroczenia płatności składek jest niezaleganie z opłatami. Prawo daje możliwość odroczenia tylko bieżących lub przyszłych składek. Kolejny warunek... [...]
Dowiedz się więcej