Miesięczne archiwum: Maj 2016

Firma – rozpoczęcie „współpracy” z ZUS

Każda firma ma obowiązek „podjąć współpracę” z ZUS. Takim określeniem państwowy ubezpieczyciel usiłuje osłodzić konieczność płacenia daniny na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Firma – zgłoszenie do ZUS Po rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG czy firmy w KRS przedsiębiorca ma siedem dni na zarejestrowanie się w ZUS. Co za tym idzie będzie musiał odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne. Przy czym jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub firma działa jako jednoosobowa spółka z o.o. i jednocześnie jest wspólnikiem jednej czy kilku spółek cywilnych to od każdej z tych spółek musi zapłacić ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli ktoś ma 100% udziałów w spółce z o.o. to płaci 100% składki z prywatnej kieszeni. Zgłoszenia dokonuje się na wniosku ZUS ZUA. Co ciekawe, według ustawy nowelizującej prawo o prowadzeniu działalności gospodarczej, która weszła w życie 19 maja... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – dzięki Amazonowi polscy przedsiębiorcy mogą...

Firma, która chce rozpocząć ekspansję światową, czy zwiększyć eksport, może do tego wykorzystać serwis Amazon. Od zeszłego tygodnia ta platforma sprzedaży jest dostępna dla polskich przedsiębiorców. Na razie brak jest informacji o udostepnieniu Amazona polskim klientom. Firma rejestruje się w Amazonie Aby zacząć sprzedaż na Amazonie  firma musi się zarejestrować w polskim serwisie platformy. Do rejestracji konieczne są: - Karta kredytowa; - Numer telefonu; - Dane rejestracyjne firmy wraz z datą jej rejestracji; - Dane osoby kontaktowej, czyli tej, która będzie odpowiadała za sprzedaż na Amazonie, z adresem i numerem dowodu czy paszportu; - Informacje o właścicielu nie zawsze są wymagane, ale jeśli już to takie same jak w przypadku osoby kontaktowej; - Informacje dotyczące rachunku bankowego. Amazon będzie na nie przekazywał pieniądze za sprzedane przedmioty. Możliwe, że Amazon poprosi przy rejestracji jeszcze o dodatkowe informacje... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne – „Go to Brand”

Dofinansowanie unijne w ramach programu „Go to Brand” ma wystartować w czerwcu. Zadaniem programu jest wsparcie internacjonalizacji polskich marek eksportowych z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie unijne – ile pieniędzy Na program „Go to Brand” przeznaczonych jest 90 milionów złotych. Z tej sumy przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mogą liczyć na 8 951 432 PLN a z pozostałych 15 województw na 81 048 568 PLN. Maksymalna wartość jednego projektu to milion złotych. Wsparcie, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pomocy publicznej i de minimis. [1] W przypadku samej pomocy de minimis dofinansowanie może osiągnąć do 85% kosztów. W przypadku finansowania wyłącznie z de minimis udział pomocy jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. I tak: mikroprzedsiębiorstwa do 85%, małe przedsiębiorstwa do 80%, średnie przedsiębiorstwa do 75%. Dofinansowanie... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – Unijny Kodeks Celny już obowiązuje

Rewolucja w prawie celnym. 1 maja br. wszedł w życie Unijny Kodeks Celny. Nowa regulacja ma na celu przyspieszenie i uproszczenie procedur oraz uszczelnienie systemu poboru ceł. Zmiany prawa odczuje prawie każda firma mająca kontakty z zagranicą. Nowe regulacje dotykają przedsiębiorstw importujących towary od spółek powiązanych, w szczególności dystrybutorzy towarów globalnych marek. Dotyczą one też firm stosujących procedury zawieszenia cła na przykład w przypadku uszlachetniania, tranzytu czy składowania towarów. W takich przypadkach koszty prowadzenia działalności mogą wzrosnąć. Zmiany dotyczą też posiadaczy Wiążącej Informacji Taryfowej oraz upoważnionych przedsiębiorców ze statusem AEO. Firma – gwarancja zapłaty cła Po wejściu w życie Unijnego Kodeksu Celnego firma musi złożyć zabezpieczenie cła i podatków. Tak jak wcześniej, przedsiębiorcy zajmujący się przetwarzaniem importowanych towarów w Polsce, czyli tak zwanym... [...]
Dowiedz się więcej