Miesięczne archiwum: Czerwiec 2016

Firma – rejestr klauzul niedozwolonych traci

Firma nie musi się już obawiać prawie automatycznie nakładanych kar za stosowanie w umowach klauzul niedozwolonych widniejących w rejestrze UOKiK. Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że spis ten nie może być podstawą do karania. Firma – co to jest rejestr klauzul Rejestr klauzul niedozwolonych to wykaz zapisów, które nie mają się prawa znaleźć w umowach między firmą a klientem Zakazane zapisy wynikają z wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Tworząc wzorzec umowy firma ma obowiązek zadbać o to żeby nie znalazł się w niej zapis tożsamy z zapisem znajdującym się w rejestrze. To jednak bardzo trudne, bo zapisów są tysiące [1] a ich spis jest nieprzyjazny użytkownikom. Firma – opinia rzecznika TS Według rzecznika TS wpisanie klauzuli do rejestru nie może być podstawą do ukarania. Można na tej podstawie karać tylko przedsiębiorców, którym sąd zakazał stosowania danej klauzuli, a oni się nie... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – klauzula o unikaniu opodatkowania...

Od 15 lipca br. prowadzenie firmy będzie bardziej ryzykowne. Zacznie wtedy obowiązywać klauzula o unikaniu opodatkowania. Zakazane będą działania, których jedynym, czy głównym celem jest optymalizacja podatkowa. Niestety przepisy dają dużą dowolność urzędnikom. Prowadzenie firmy – na czym polegają nowe przepisy Jak to ujął sejm: „czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).” Zakazane będą praktyki, które organ podatkowy uzna za sztuczne. Urzędnicy będą badali przede wszystkim występowanie: - nieuzasadnionego dzielenia operacji, lub - angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, lub - elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne na instalację pilotażową.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie unijne na stworzenie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. W konkursie mogą startować duże przedsiębiorstwa. Dofinansowanie unijne – pieniądze i terminy Nabór wniosków do konkursu na dofinansowanie unijne mające na celu zbudowanie linii pilotażowej lub demonstracyjnej rozpocznie się 6 lipca zakończy 31 października br. Od zamknięcia naboru do ogłoszenia wyników organizator zarezerwował sobie 60 dni na decyzję. Wnioski można będzie składać wyłącznie w wersji elektronicznej w Instytucji Pośredniczącej. Link służący do wysyłania aplikacji będzie udostępniony 6 lipca. Na dofinansowanie unijne przeznaczonych jest 500 milionów złotych. Z tego 50 milionów mogą dostać przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego a 450 z pozostałych województw. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu starającego się o dofinansowanie unijne wynosi 30 milionów złotych.... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne dla innowacyjnych projektów

W tym działaniu dofinansowanie unijne przeznaczone jest na wsparcie badań naukowych, doskonalenia infrastruktury badań, rozwoju technologicznego i podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Dofinansowanie skierowane jest do sektora MŚP. Dofinansowanie unijne – terminy i pieniądze Projekty działań, na które przedsiębiorcy chcą uzyskać dofinansowanie unijne można składać do 29 lipca br. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 750 milionów PLN. Z tego dla projektów planowanych w województwie mazowieckim zarezerwowano 76 milionów a dla reszty Polski 674 miliony PLN. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi dwa miliony PLN, ale dla lepiej rozwiniętego województwa mazowieckiego podniesiono ją do pięciu milionów. Maksymalna wartość dofinansowania na jeden projekt wynosi 20 milionów euro, jeśli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe. Jeśli mają to być głównie prace rozwojowe maksymalne wsparcie... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne – badania na rynek

Od dziś można składać wnioski o dofinansowanie unijne na wprowadzenie na rynek innowacyjnych projektów. Wnioski mogą składać tylko firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nabór potrwa do końca sierpnia br. Dofinansowanie unijne – kategorie wydatków Lista wydatków, na które można przeznaczyć dofinansowanie unijne jest dość długa. Z niematerialnych są to np: badania naukowe, doradztwo, licencje, usługi badawcze, wartości prawne, wynagrodzenia, dokumentacja techniczna. Pieniądze można też przeznaczyć na zakup, dzierżawę, czy wynajem nieruchomości, urządzeń, maszyn, aparatury czy sprzętu informatycznego. Dofinansowanie unijne – dla kogo Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić na rynek efekt wcześniejszych badań, lub też przeprowadzić badania, które mają w efekcie doprowadzić do powstania produktu z potencjałem rynkowym. W konkursie nie mogą brać udziału duże przedsiębiorstwa a tylko te... [...]
Dowiedz się więcej