Miesięczne archiwum: Lipiec 2016

Zmiana prawa – Jednolity Plik Kontrolny wchodzi...

Zmiana prawa i to poważna czeka małe i średnie firmy już od początku przyszłego roku. Będą miały obowiązek przekazywać co miesiąc organom podatkowym Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) zawierający ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Zmiana prawa szybciej Jeśli chodzi o obowiązek generowania i przesyłania organom skarbowym danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego  zmiana prawa została przyspieszona o półtora roku. Chodzi oczywiście o sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Jednolity Plik Kontrolny miał je zacząć obowiązywać dopiero od lipca 2018 roku, a muszą się zmierzyć z tym wyzwaniem już od stycznia 2017 r. Obowiązek generowania danych zawierających ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przyspieszony został również dla mikroprzedsiębiorców. Muszą się z tym uporać do stycznia 2018 r. Duże przedsiębiorstwa już od lipca br. generują dane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przy czym od tej daty muszą przesyłać zarówno... [...]
Dowiedz się więcej

Prawo – z ZUS warto się sądzić

Nawet jak firma nie ma zleceń i nie zarabia prawo nakazuje płacić składki na ZUS. Tymczasem, gdy przedsiębiorca czy pracownik chce skorzystać z należących im się świadczeń z ZUS zaczynają się schody. W takich sytuacjach często warto iść do sądu. Bywa, że decyzje ZUS sobie a prawo sobie. Decyzje nie są oparte na żadnych przepisach, albo są oparte na interpretacji dokonanej przez urzędników. Częste jest opieranie decyzji na interpretacjach Ministerstwa Pracy. Resort sam przyznaje, że jego interpretacje to nie obowiązujące prawo. "Niejednokrotnie podkreślaliśmy w pismach kierowanych do innych organów bądź osób fizycznych, iż prezentowane przez departament prawa pracy opinie oraz przekazywane informacje nie mają charakteru wiążącego dla stron stosunku pracy, sądów i organów kontrolnych" – wyjaśnia ministerstwo. A jednak jego interpretacje często są dla urzędnika ważniejsze niż prawo. Jak absurdalne i niezgodne z prawem potrafią być... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – zatrudnianie na czarno będzie bardziej ryzykowne

Firma zatrudniająca pracowników na czarno nie będzie się już mogła tłumaczyć, że to pierwszy dzień ich pracy i dlatego nie mają umów. Od września znika przepis, który skutecznie blokował działania Państwowej Inspekcji Pracy wobec nieuczciwych przedsiębiorców. Nieuczciwa firma w dotychczasowej rzeczywistości Przepis nakazujący podpisanie z pracownikiem umowy o pracę do końca pierwszego dnia pracy jest pozostałością ze słusznie minionego ustroju. Czemu miał służyć, trudno zgadnąć. W gospodarce wolnorynkowej zaczął służyć do wykorzystywania pracowników. Niejedna firma oszczędza w ten sposób na pozapłacowych kosztach pracy. Pracownik wykonuje zadania bez umowy o pracę, nie ma płaconego ZUS, podatków, itp. Oficjalnie jest bezrobotny a pieniądze dostaje do ręki. Jak wynika z praktyki Państwowej Inspekcji Pracy firma, która zatrudnia pracowników na czarno tłumaczy inspektorom, że to ich pierwszy dzień pracy. Umowa zostanie podpisana na... [...]
Dowiedz się więcej

Firma musi mieć tytuł prawny do lokalu

Firma, która nie aktualizuje swoich danych w CEiDG może zostać z niego wykreślona i to bez możliwości odwołania. Według obowiązującego od 19 maja br. prawa jest to czynność czysto techniczna. Nowelizacja prawa miała na celu uwiarygodnienie danych zawartych w rejestrze a co za tym idzie przedsiębiorców. Firma – adresy muszą być aktualne Firma musi mieć tytuł prawny do lokalu i to nie tylko tego, w którym jest zarejestrowana. Chodzi o: - adres zamieszkania przedsiębiorcy - adres do doręczeń - adresy, pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza, w tym głównego miejsca prowadzenia firmy i oddziału. Tytułu prawnego do tych lokali nie trzeba pokazywać w procesie rejestracji w CEiDG. Trzeba natomiast go pokazać w ciągu siedmiu dni od wezwania przez urząd. Za niespełnienie tego warunku grozi wykreślenie z CEiDG. Firma – większy zakres informacji Rejestrując firmę w CEiDG przedsiębiorca musi podać więcej informacji. Obok... [...]
Dowiedz się więcej