Miesięczne archiwum: Listopad 2016

Firma – trudniejsze odliczanie wydatków na samochód

Firma będzie musiała udowodnić, że wszystkie przejazdy danym samochodem służyły jej funkcjonowaniu. Nowy przepis znalazł się w pakiecie nowelizowanych ustaw zwanych Konstytucją Biznesu. Obecnie firma może odliczać wszelkie wydatki poniesione na użytkowanie samochodu należącego do przedsiębiorstwa. Od połowy przyszłego roku może się to zmienić. W pakiecie nowelizacji ustaw przedstawionych przez wicepremiera Morawieckiego jest przepis, który nakłada na przedsiębiorców obowiązek bardzo dokładnego ewidencjonowania przejazdów samochodem służbowym. Jeśli firma nie chce prowadzić takiej ewidencji może odliczyć tylko połowę kosztów poniesionych na użytkowanie samochodu. Co więcej, wystarczy, że urząd skarbowy wykryje jakąkolwiek nieścisłość w ewidencji to firma traci możliwość odliczenia całości kosztów. W danym okresie może odliczyć tylko połowę. Według ekspertów przepis o odliczeniach jest nowym, ukrytym podatkiem. W Polsce... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – co ma dać „Konstytucja Biznesu”

Projekt nowelizacji ustaw pod nazwą „Konstytucja Biznesu” ma przywrócić wolność gospodarczą w Polsce. Firma ma dzięki zmianom prawa mieć pewność, że jeśli w oczywisty sposób nie łamie przepisów nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. „Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” – taka zasada, znana z tak zwanej ustawy Wilczka, ma obowiązywać w polskiej gospodarce. Wicepremier Morawiecki przedstawił założenia swojego projektu w zeszły piątek. Dzięki zmianom prawa każda firma ma mieć łatwiejsze warunki działania. Poza wyżej wymienioną zasadą ma też obowiązywać domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, co oznacza między innymi, że przedsiębiorca nie będzie musiał udowadniać, że jest uczciwy. Przyjazna interpretacja przepisów ma sprawić, że wątpliwości prawne będą tłumaczone na korzyść przedsiębiorcy. Wreszcie zasada proporcjonalności ma sprawić, że nie będą nakładane na firmę nieuzasadnione... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – mniej ograniczeń i obciążeń

Firma ma mieć mniej obciążeń, ograniczeń i obowiązków. Rząd przyjął pakiet nowelizacji 18 ustaw mających na celu ułatwienie prowadzenia firmy. Firma – interpretacja prawa podatkowego Najważniejsze zmiany dotyczące stosowania prawa podatkowego to miedzy innymi przyjęcie, jako pojęcia prawnego „utrwalonej praktyki interpretacyjnej”. Praktyka ta opiera się na interpretacjach prawa podatkowego wydanych na potrzeby innych przedsiębiorców. Dzięki niej firma nie będzie musiała występować do organów podatkowych o wydanie indywidualnej interpretacji prawa. Będzie się mogła oprzeć na dotychczasowych rozstrzygnięciach. Firma będzie się też mogła powołać na interpretacje prawa, jakie ma zamieścić na stronie internetowej Ministerstwo Finansów. Mają się tam znaleźć objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów. Dostosowanie się do tych interpretacji będzie chroniło przed ewentualną odpowiedzialnością. Firma – kontrole... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – lekceważysz dane osobowe? Możesz za to...

Firma administrująca danymi osobowymi będzie musiała się liczyć z karą nawet do 20 milionów euro za błędy w ich ochronie. Nowe rozporządzenie UE wejdzie w życie w pełni od 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie Unii Europejskiej zmienia przepisy o ochronie danych osobowych.  Stanie się ono obowiązującym prawem dla wszystkich przedsiębiorców. Za naruszenie przepisów będzie groziła kara do 20 milionów euro lub czerech procent wartości rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Według ekspertów tak wysokie kary były dotychczas niespotykane. Firma jest narażona na większe ryzyko po wejściu w życie nowych przepisów z powodu braku możliwości wdrożenia procedury naprawczej i uniknięcia kary. Po wykryciu nieprawidłowości firma musi zapłacić karę. Dodatkowe ryzyko wiąże się z tym, że rozporządzenie nie określa sposobu postępowania z danymi osobowymi. "Nowe rozporządzenie w kwestii danych osobowych nie określa sposobu dojścia do celu - tj.... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – wsparcie dla ukraińskich przedsiębiorców

Każda chętna firma działająca na Ukrainie będzie mogła liczyć na wsparcie Polski w rozwoju biznesu. U naszych wschodnich sąsiadów mamy założyć między innymi dziesięć centrów wsparcia biznesu. Firma – szkolenia dla przedsiębiorców Różne polskie organizacje przeprowadzają już od kilku lat szkolenia dla działających na Ukrainie małych i średnich przedsiębiorstw. Chodzi głównie o wsparcie w przeorientowaniu eksportu z rynku rosyjskiego na rynek Unii Europejskiej. Dla małych i średnich przedsiębiorstw jest to dużym wyzwaniem choćby z powodu bariery językowej. Materiały na temat regulacji prawnych obowiązujących w unii nie są dostępne po ukraińsku. Szkolenia mają też na celu nauczenie wykorzystywania przez ukraińskich przedsiębiorców korzyści mogących płynąć z umowy stowarzyszeniowej z unią. Firma – centra wsparcia biznesu Polska chce też stworzyć na Ukrainie dziesięć centrów wsparcia dla biznesu. Ma to zwiększyć... [...]
Dowiedz się więcej