Miesięczne archiwum: Grudzień 2016

Firma – od stycznia obowiązuje minimalna stawka

Od 1 stycznia 2017 roku zaczyna obowiązywać minimalna stawka godzinowa. Ma być antidotum na nadużywanie przez pracodawców umów cywilnoprawnych zamiast zatrudniania na etacie. Firma – jaka stawka godzinowa Minimalna stawka godzinowa, jaką firma ma płacić to ustawowo 12 złotych brutto. Jednak kwota ta ma być, co roku waloryzowana wraz z płacą minimalną obowiązującą przy zatrudnieniu na etacie. Ponieważ płaca minimalna wzrasta od 1 stycznia do 2000 złotych brutto to automatycznie minimalna stawka godzinowa rośnie do 13 złotych brutto. Firma – dla kogo minimalna stawka godzinowa Minimalna stawka godzinowa należy się osobom pracującym na umowę zlecenie. Obejmuje ona też osoby samozatrudnione. Pod tym pojęciem rozumiane jest wykonywanie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce albo innym kraju niebędącym członkiem UE. (Wynika to z przepisów UE.) Dodatkowym warunkiem jest fakt, że te osoby same nie zatrudniają pracowników. Muszą, więc... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne – startuj po dotacje w 2017 roku

W 2017 roku przedsiębiorcy mogą się starać w ramach kilku programów o bezzwrotne dofinansowanie unijne. Jest ono przeznaczone dla różnej wielkości firm i ma służyć zwiększeniu ich konkurencyjności poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Dofinansowanie unijne – bon na innowacje To dofinansowanie unijne ma na celu zainicjowanie współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Program daje firmom możliwość praktycznego wdrożenia wyników badań naukowych. Może to być zupełnie nowatorskie rozwiązanie, nowa linia produktów lub usług, nowe oprogramowanie, rozwiązanie zwiększające konkurencyjność firmy czy nowy wzór użytkowy produktu. W ramach programu możliwe jest też dofinansowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych. Dofinansowanie unijne wynosi ogółem 62500 tysiące złotych. Udział dotacji w kwalifikowanych kosztach projektu zależny jest od wielkości firmy. Średni przedsiębiorcy mogą liczyć... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – łatwiejsza działalność innowacyjna

Twoja firma działa w segmencie B + R ? Możesz liczyć na pewne przywileje! Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Ustawa ma za zadanie podnieść zdolności innowacyjne polskich przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie ulg finansowych i uproszczeń proceduralnych. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza to między innym: - zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym własności intelektualnej wnoszonej do spółki; - rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych m.in. o koszty uzyskania patentu wynalazku czy ochrony wzoru użytkowego; - wydłużenie z trzech do sześciu lat możliwości odliczenia kosztów na działalność B+R; - wprowadzenie zwrotu gotówkowego przez pierwsze dwa lata dla nowo powstających przedsiębiorstw; - usuniecie ograniczeń czasowych (obecnie pięć lat) jeśli chodzi o udział naukowców w zyskach z komercjalizacji wynalazku; - ułatwienie naukowcom... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – wkrótce powstanie Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa, z tą nową instytucją będzie miała do czynienia każda firma po 1 marca 2017 roku. Służba zajmie się ściąganiem podatków, ceł i innych opłat na rzecz skarbu państwa. Ustawa o połączeniu Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej w jedną służbę została podpisana przez prezydenta. Według komunikatu Ministerstwa Finansów jej obowiązki mają polegać nie tylko na ściąganiu należności na rzecz skarbu państwa, ale firma ma też mieć zapewnioną z jej strony obsługę i wsparcie w wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz celnych. W ramach Krajowej Administracji Skarbowej działać będzie umundurowana Służba Celno-Skarbowa. Jak deklaruje ministerstwo firma, dzięki reformie będzie miała zapewniony łatwy dostęp do urzędów, które będą nowocześniejsze i bardziej przyjazne. Nie zmieni się obecna siatka urzędów i oddziałów celnych. "Jednym z założeń Krajowej Administracji Skarbowej jest... [...]
Dowiedz się więcej