Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

Firma – zmiany w prawie pracy

Spore zmiany w prawie pracy obowiązują od początku 2017 roku. Odczuje je zapewne prawie każda firma zatrudniająca pracowników. Firma – minimalna pensja Od styczna 2017 roku wszyscy pracownicy, niezależnie od stażu pracy musza otrzymywać przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Zlikwidowany został obowiązujący od kilku lat przepis pozwalający przez pierwszy rok pracy płacić zatrudnionemu tylko 80% płacy minimalnej. Jednocześnie minimalna płaca została podwyższona z 1850 do 2000 złotych. Oznacza to również podwyższenie dodatków za pracę w nocy czy wysokość odprawy w przypadku zwolnienia pracownika z przyczyn niezależnych od niego. Firma – umowy zlecenia Wysokość płacy minimalnej wpływa też na minimalną stawkę godzinową należącą się osobom pracującym na umowę zlecenie. Stawka ta wynosi w obecnym roku 13 złotych za godzinę. Jednocześnie wprowadzono obowiązek ewidencjonowania godzin pracy. Więcej pisaliśmy o tym tutaj. [1] Firma –... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – większa składka na ZUS dla najmniejszych

Początkująca mała firma musi od początku roku płacić wyższe składki na ZUS. Wzrost jest związany z podwyższeniem ustawowej pensji minimalnej i wynosi osiem procent. Mała firma, która dopiero zaczyna działalność ma prawo opłacać niższe składki na ZUS. Przez pierwsze dwadzieścia cztery miesiące kalendarzowe może przyjąć za podstawę obliczania składek na ubezpieczenie społeczne 30 procent minimalnego wynagrodzenia. Od początku 2017 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wzrosła z 1860 do 2000 złotych brutto. Kwota podstawy obliczania składek nie może być niższa niż 600 złotych. Składka wzrosła, więc o 14,29 złotego, czyli o osiem procent. Składka na ubezpieczenie społeczne w normalnej wysokości jest obliczana od 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2017 roku podstawa ta wynosi 2557,80 złotych. Preferencyjną składkę na ubezpieczenie społeczne mogą opłacać... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – zmiany w VAT mogą być dotkliwe

Od początku stycznia praktycznie każda firma będąca płatnikiem VAT może odczuć zmiany w obowiązujących przepisach. Fiskus dostał do dyspozycji nowe kary za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. Od początku roku firma może zostać ukarana 30 procentową podwyżką VAT. Naczelnik urzędu skarbowego lub inny organ kontroli skarbowej może nałożyć dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30 procent. Pojawi się ono, gdy fiskus stwierdzi, ze firma będąca płatnikiem VAT w złożonej deklaracji wykaże: - kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, - zwrot różnicy podatku lub zwrot VAT-u naliczonego wyższy od kwoty należnej, - różnicę podatku do obniżenia za następne okresy wyższą od kwoty należnej, - zwrot różnicy podatku lub zwrot VAT-u naliczonego, lub różnicę do obniżenia za następne okresy, a powinien był wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie na konto urzędu skarbowego. 30 procentowa kara... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – wątpliwości w związku z Jednolitym Plikiem...

Nie jest jasne, która firma ma obowiązek od początku roku udostępniać dane w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Prawo jest w tej sprawie nieprecyzyjne i trzeba się opierać na interpretacjach. Każda duża firma musiała się już oswoić z problemami dotyczącymi Jednolitego Pliku Kontrolnego. Musiała wdrożyć związane z nim procedury w połowie zeszłego roku. Od początku 2017 roku obowiązek udostępniania danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy też wszystkich małych i średnich firm. Jedynie mikroprzedsiębiorstwa mają ten obowiązek odroczony do początku 2018 roku. Problemem jest określenie co oznacza, że firma jest mała czy średnia. Ustalenie tego nastręcza wiele trudności. Sprawę wyjaśniało Ministerstwo Finansów. Przytaczamy dosłownie: „Przywołany przepis (tj. art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie, z którym za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który, w co najmniej jednym z... [...]
Dowiedz się więcej