Miesięczne archiwum: Czerwiec 2017

Gotowe biuro coraz bardziej potrzebne

Gotowe biuro ma przed sobą przyszłość w Polsce. Po pierwsze startupy a nawet duże firmy coraz częściej zamiast tworzyć własne biura, stawiają na coworking. Szansą dla tego typu przedsięwzięć jest Brexit. Ekonomia współdzielenia ma coraz większe znaczenie w gospodarce. Uber, BlaBlaCar, platforma noclegowa Airbnb, rowery Veturilo, to przykłady na to, że można czegoś używać nie będąc posiadaczem. Tak jest często wygodniej i taniej. Współdzieląc rzeczy rozkładamy koszty na wiele podmiotów. W niektórych przypadkach działa też ekonomia skali. Stąd gotowe biuro jest coraz częściej wybieranym rozwiązaniem. Jego organizator może taniej wynająć powierzchnię biurową, bo wynajmuje jej dużo. Ze względu na skalę taniej też kupi wyposażenie. Z kolei wynajmujący wirtualne biuro płaci tylko za to, czego potrzebuje i tylko w czasie, gdy jest mu to potrzebne. Poza tym czasami w ramach tej samej umowy można zmienić lokalizację. Coworking ze względu... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – odliczanie VAT od samochodów wynajętych...

Czy firma może odliczać 100% VAT od wydatków na samochody wynajmowane odpłatnie pracownikom? Urzędy skarbowe często stoją na stanowisku, że można odliczać tylko 50% VAT. Jest jednak spora szansa na wygranie sprawy przed sądem. Ograniczenie odliczania VAT od wydatków na samochody dotyczy sytuacji, gdy pojazd może być używany częściowo do celów służbowych a częściowo do prywatnych. Wtedy firma może odliczyć tylko 50% VAT od zakupu, najmu, dzierżawy oraz leasingu pojazdów samochodowych oraz od paliwa i kosztów związanych z ich eksploatacją pojazdu. Ale limit odliczenia nie obowiązuje, jeśli na przykład konstrukcja pojazdu wyklucza jego użycie do celów prywatnych, bądź użycie do takich celów czyni nieistotnym. Firma może też ustalić zasady używania pojazdów wykluczające użycie ich przez pracowników do celów prywatnych. Jednak organy skarbowe często nie wierzą, że firma jest w stanie wyeliminować przypadki wykorzystania samochodu... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne dla naukowców i przedsiębiorców

We wrześniu rusza nabór na dofinansowanie unijne w programie Inteligentny Rozwój. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza dla konsorcjów złożonych z naukowców i przedsiębiorców 200 milionów złotych. Dofinansowanie unijne ma na celu pobudzenie gospodarki poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Organizatorzy konkursu liczą, że naukowcy wspólnie z przedsiębiorcami dokonają przełomu technologicznego w naszej gospodarce Dofinansowanie unijne ma trafić do konsorcjów naukowo-przemysłowych, które przeprowadzą eksperymentalne badania prowadzące do powstania unikalnych rozwiązań. Mają to być przełomowe rozwiązania technologiczne przynajmniej w skali kraju. Najbardziej premiowane będą projekty, które potencjalnie mogą stanowić innowacje w skali światowej.. Zgłaszane do konkursu projekty muszą się wpisywać w tak zwaną Krajową Inteligentną Specjalizację. Jednym z kryteriów będzie opłacalność wdrożenia danego projektu. –... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – więcej ulgi na B+R

Szykuje się zmiana prawa istotna dla przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Prawdopodobnie w 2018 r. podwyższona zostanie do 100 i 150% ulga podatkowa na badania i rozwój. Zmiany mają też dotyczyć m.in. katalogu kosztów kwalifikowanych. Najważniejsza szykowana zmiana prawa to podniesienie ulgi podatkowej na działalność B+R do 100%. Dla centrów badawczo rozwojowych ma to być 150%. „Projekt ustawy jest elementem polityki prorozwojowej, mającej na celu wspieranie wzrostu gospodarczego, a w szczególności – innowacji. Proponowane rozwiązania (w tym – podwyższenie kwot odliczeń podatkowych) będą motywowały przedsiębiorców do podnoszenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz będą zwiększały środki finansowe pozostawione w dyspozycji przedsiębiorców, które pozwolą na poszerzenie bazy własnych środków na finansowanie działalności B+R” – piszą autorzy projektu. Zmiana prawa polegać ma tez na rozszerzeniu i... [...]
Dowiedz się więcej