Miesięczne archiwum: Październik 2017

Nawet najmniejsza firma musi przekazywać JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 roku nawet najmniejsza firma, czyli każde mikroprzedsiębiorstwo musi generować i przekazywać fiskusowi Jednolity Plik Kontrolny. Szczęśliwie drogę przetarły większe firmy i praktycznie nie ma już programów niepotrafiących wygenerować JPK­_VAT. Wszyscy czynni podatnicy VAT muszą od początku przyszłego roku przekazywać, co miesiąc, bez wezwania, JPK_VAT. Duże, średnie i małe przedsiębiorstwa zostały objęte tym obowiązkiem wcześniej. Duże firmy przekazują JPK_VAT już od początku lipca 2016 roku. Od początku 2017 obowiązek ten objął małe i średnie przedsiębiorstwa. Teraz czas na mikrofirmy. Według przepisów do przekazywania JPK zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Informacja o prowadzonej ewidencji ma trafiać drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji skarbowej. Co firma ma... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – szersza kontrola krzyżowa

Firma może się spodziewać szerszej niż dotychczas kontroli krzyżowej. Taką możliwość dały zmiany przepisów ordynacji podatkowej. Jednak kontrola taka nie może być nieograniczona. Organ podatkowy prowadzi kontrole krzyżowe po to, żeby zweryfikować dokumenty, które wystawiła kontrolowana firma również u jej klienta. W ramach prowadzonego postępowania możliwy był dostęp do dokumentów bezpośredniego klienta sprawdzanej firmy. Kontrola krzyżowa była tylko jednym z etapów postępowania. Nowelizacja ordynacji podatkowej dała większe uprawnienia organom kontrolnym. Teraz kontrolujący nie muszą poprzestać na sprawdzaniu dokumentów u bezpośrednich kontrahentów prześwietlanej firmy. Organ podatkowy może skontrolować cały łańcuch dostaw przedsiębiorcy. To uprawnienie zwiększa istotnie prawdopodobieństwo, że kontrola pojawi się u partnera sprawdzanego podatnika. Znowelizowana ordynacja podatkowa nie daje jednak organowi podatkowemu prawa do... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – rewolucja w kodeksie pracy

Szykuje się bardzo poważna zmiana prawa, wręcz rewolucja jeśli chodzi o kodeks pracy. Specjalna komisja pracuje nad tym już od roku. Za pół roku prace mają zostać zakończone. W stosunku do obecnie obowiązującego prawa zmieni się prawie wszystko. Zmiana prawa – płace Z dotychczasowych ustaleń komisji wynika, że zmiana prawa spowoduje usztywnienie pojęcia wynagrodzenia. Ma mieć ono mniej więcej stałą wysokość. Teraz bywa, że połowa wynagrodzenia jest stała, a połowa uznaniowa. Świadczenia o charakterze uznaniowym mają zostać ograniczone. Nie będą mogły przekraczać pewnego określonego procentu części stałej. Zmiana prawa – zatrudnienie Zmienić się ma podejście do samego faktu wykonywania pracy. Szczegóły nie są jeszcze ustalone, ale zmiana prawa spowoduje, że kodeks pracy będzie regulował kwestie zatrudnienia a nie pracy, w znaczeniu etatu. - Ma regulować świadczenie pracy w szerszym znaczeniu – tym wynikającym z konstytucji,... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – podwyżka płac pracowników

Firma zatrudniająca pracowników będzie musiała w przyszłym roku płacić im więcej. Decyzję o tym podjęła w połowie września Rada Ministrów. Płaca minimalna ma zostać podniesiona o 100 złotych do poziomu 2100 złotych. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć z obecnych 13 złotych do 13,7 złotego. Oznacza to, że minimalna płaca zostanie podniesiona o pięć procent i będzie stanowiła 47,3 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w 2018 roku. Związkowcy chcieli podniesienia płacy minimalnej do poziomu 2220 złotych. Pracodawcy postulowali jej podniesienie o ustawowy wskaźnik, czyli do 2050 złotych. Rząd proponował początkowo 2080 złotych. Ostateczny poziom podwyżki został ustalony w czasie konsultacji społecznych – twierdzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Płaca minimalna w Polsce i tak pozostaje na dużo niższym poziomie niż w krajach starej Unii Europejskiej. Przykładowo w Niemczech czy we... [...]
Dowiedz się więcej