Miesięczne archiwum: Listopad 2017

Gwarancje de minimis pół roku dłużej

Gwarancje de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowane przez BGK mają być dostępne do połowy przyszłego roku. Minister rozwoju i finansów przygotował rozporządzenie przedłużające funkcjonowanie programu. Początkowo miał się on zakończyć w roku 2017. W uzasadnieniu projektu ministerstwa napisano: „Przedłużenie obowiązywania oferty udzielania gwarancji w ramach pomocy de minimis do 30 czerwca 2018 r. ma na celu kontynuację ułatwienia firmom z sektora MŚP dostępu do finansowania działalności kredytem bankowym. Pozwoli także na utrzymanie wzrostu gospodarczego osiąganego dzięki aktywności inwestycyjnej. Niewątpliwie przedłużenie oferty gwarancji umożliwi też utrzymanie wzrostu popytu ze strony MŚP na instrumenty gwarancyjne oferowane przez rząd. Przedłużenie programu umożliwi też wypracowanie jego głębszej zmiany z wykorzystaniem środków unijnych”. Gwarancje de minimis były w założeniu tymczasowym lekiem na... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie firmy – łatwiejszy wpis do KRS

Sądowego. Rząd przyjął już projekt ustawy, która zajmie się teraz sejm. Najważniejsza, jak się wydaje, zmiana ułatwiająca zakładanie firmy, to pełna cyfryzacja tego procesu. Dzięki temu zakładanie firmy ma być szybsze. „Projekt przewiduje ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)” – napisano w komunikacie rządowym. Dotychczas zakładając firmę przedsiębiorca musi wypełniać wszystkie dokumenty ręcznie. Często zdarza się, że nie wie, co wpisać i zostawia pole puste. To powoduje, że około 25 procent wniosków nie jest rozpatrywanych przez sąd rejestrowy i wraca do wnioskodawcy do uzupełnienia.. "Docelowo złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie łatwiejsze, niż wypełnienie papierowych formularzy. Po... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – umowy zlecenia pójdą do lamusa?

Planowana zmiana prawa, czyli nowelizacja prawa pracy może spowodować, że umowy zlecenia praktycznie znikną w dotychczasowej formie. Mają być dostępne tylko, jako umowa między firmami. Nie mogą zastępować umowy o pracę. Podstawową formą zatrudnienia ma być umowa o pracę. Umowy prawa cywilnego będą mogły być stosowane tylko w szczególnych okolicznościach. Zmiana prawa zakłada, że umowy zlecenia czy o dzieło będą mogli podpisywać tylko przedsiębiorcy, na przykład samozatrudnieni. Jednocześnie pracodawca będzie musiał wyrównać koszty, jakie poniosą pracownicy przechodząc na samozatrudnienie. Chodzi na przykład o składkę ZUS. To sprawi, że umowy cywilnoprawne staną się mniej atrakcyjne dla pracodawców. Umowa o dzieło, czy umowa zlecenia, jako nibyzatrudnienie mają zniknąć. Nowy kodeks pracy ma zaczynać się stwierdzeniem „Kodeks pracy reguluje prawa człowieka związane z wykonywaniem pracy”. Takie zdanie ma akcentować fakt, że... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – szkolenie z JPK dla mikroprzedsiębiorców

Zmiana prawa powoduje, że od początku 2018 roku każda, nawet najmniejsza firma będzie musiała przekazywać fiskusowi JPK_VAT. Większe firmy musiały sobie z tym poradzić już wcześniej. Pewnie duża część z nich skorzystała z usług profesjonalistów. Najmniejsi muszą sobie poradzić sami. Zmiana prawa dotyczy około półtora miliona przedsiębiorców. To wszystkie firmy rozliczające podatek VAT i zatrudniające do 10 osób. O szczegółach JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców pisaliśmy tutaj. [1] Aby ułatwić im podołanie nowym obowiązkom skarbówka organizuje dla nich bezpłatne szkolenia. „Obowiązek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie dotyczyć nowej grupy podatników, którzy mogą zetknąć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy. Chcemy pomóc im dobrze przygotować się do tej zmiany. Dlatego w listopadzie, w całym kraju, uruchamiamy cykl szkoleń na temat JPK. Zapraszam wszystkich mikroprzedsiębiorców do urzędów skarbowych i do... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – optymalizacja podatków pod lupą

Również firma i obywatel znajdą się pod bacznym okiem fiskusa w sprawie optymalizacji podatków. Początkowo w gronie zobowiązanych do ujawniania swoich metod obniżania podatków mieli się znaleźć tylko prawnicy i doradcy. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zamierza rozszerzyć krąg podmiotów, które będą zobowiązane do szczegółowego informowania organów skarbowych o metodach „agresywnej optymalizacji podatkowej”. Wcześniejsze informacje mówiły, że zobowiązani do tego będą tylko doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, księgowi, doradcy inwestycyjni, biegli rewidenci czy specjaliści od zarządzania. Teraz w kręgu zainteresowań może się też znaleźć każda firma i obywatel podejrzewani przez fiskusa o kombinowanie z podatkami. Poinformował o tym wiceminister finansów Paweł Gruza. W piśmie wiceministra czytamy - „Planuje się, że projektowane rozwiązania będą odnosiły się do wprowadzenia obowiązku przekazywania... [...]
Dowiedz się więcej