Miesięczne archiwum: Grudzień 2017

Czy twoja firma jest bezpieczna?

Przeciętna polska firma, zwłaszcza ta z sektora małych i średnich przedsiębiorstw za mało dba o cyberbezpieczeństwo. Tymczasem straty po ataku hakerów mogą wielokrotnie przerastać zaoszczędzone na cyberbezpieczeństwie pieniądze. Rodzajów ataku na systemy teleinformatyczne firm jest sporo. Niektórym z nich ulegają nawet duże i zdawałoby się dobrze zabezpieczone firmy. Jednak najgorzej z zabezpieczeniem danych jest w małych i średnich firmach. Według ekspertów tylko zaledwie dziesięć procent budżetów IT wydają one na zabezpieczenie własnych zasobów. Podobne firmy za zachodnią granicą wydają na to dwadzieścia procent budżetów IT. Jak wskazują badania najsłabszym ogniwem w zabezpieczeniu zasobów firmowych jest człowiek. Pracownik jest podatny na chwyty socjotechniczne i często nie zwraca uwagi na bezpieczeństwo. W efekcie to, czego się najbardziej boi mała firma to podwyżki podatków, utrata klientów i właśnie zagrożenie... [...]
Dowiedz się więcej

Mała firma ma mieć łatwiej z ochroną danych osobowych

Mała firma nie będzie musiała spełniać wszystkich standardów ochrony danych osobowych przewidzianych przez unijne prawo. Wchodzące w życie 25 maja 2018 roku przepisy o ochronie danych osobowych mają być wprowadzone w zliberalizowanej formie. Przygotowywany projekt ustawy o ochronie danych osobowych uściśla unijne rozporządzenie. Mała firma ma być traktowana według planów w łagodniejszy sposób. - Na obecnym etapie prac, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, przygotowujemy przepisy, które ułatwiają stosowanie niektórych obowiązków przez tych przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane tylko dla siebie. Chodzi o firmy, które przetwarzają dane, ale nie udostępniają ich i jednocześnie nie są bardzo dużymi podmiotami – powiedział koordynujący reformę ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki. Kawecki podkreślał, dane osobowe - jako element informacji - to dzisiejsze paliwo gospodarki. Wyjaśniał, że autorom... [...]
Dowiedz się więcej

Firma nie będzie mogła zaliczyć nagród dla pracowników...

Od początku przyszłego roku firma nie będzie mogła wliczać w koszty nagród dla pracowników, które wypłaca z zysku netto. Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W praktyce zmiana prawa oznacza, że firma nie będzie mogła wliczyć w koszty przykładowo: dywidend, zaliczek na dywidendę, tantiem, nagród, premii czy wpłat na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Chodzi tu o te formy bezpośredniego czy pośredniego wynagradzania, które były finansowane z zysku netto, czyli po jego opodatkowaniu. — Zmiana ta może znacząco ograniczyć możliwość finansowania wszelkiego rodzaju nagród dla pracowników, sprawiając, że pokrywanie tych wydatków z tego właśnie źródła będzie dużo mniej efektywne niż przykładowo finansowanie ich z pieniędzy operacyjnych — uważa Katarzyna Tomalak, doradca podatkowy i Associate Partner z Działu Doradztwa Podatkowego EY. Nowelizacja prawa idzie w kierunku odwrotnym niż... [...]
Dowiedz się więcej

Mała firma przed sądem jak prywatna osoba

Mała firma ma mieć prawo występować przed sądem według takiej samej procedury jak zwykły obywatel. Przewiduje to nowelizacja kodeksu postepowania cywilnego. Rzecz dotyczy około 100 tysięcy firm. Firmy rozliczające się na podstawie karty podatkowej czyli rzemieślnicy, drobni przedsiębiorcy, właściciele stoisk, pojedynczych sklepów będą mogli występować przed sądem według podobnej procedury jak konsumenci. Wybór właśnie takiej procedury będzie wiążący dla sądu. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości trudno wymagać od drobnego przedsiębiorcy, który przypomina konsumenta, wiedzy prawniczej, a nawet obsługi prawnej takiej, jaką dysponują większe firmy. Taka firma będzie więc miała wybór. Może dochodzić sprawiedliwości w procedurze gospodarczej, która jest bardziej skomplikowana, ale może być szybsza. Będzie tez mogła skorzystać z łatwiejszej ale dłuższej procedury cywilnej. To ułatwienie dla najmniejszych firm związane jest ze... [...]
Dowiedz się więcej