Miesięczne archiwum: Styczeń 2018

Zakładanie firmy przez system bankowy

Zakładanie firmy przez internet? Od kilku dni można założyć firmę za pośrednictwem serwisu internetowego banku PKO BP. Za chwilę taką usługę zaoferuje też mBank. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oczekuje, że za tym przykładem pójdą też inne banki. Dotychczas zakładanie firmy miało być możliwe w jednym okienku. Teraz nie mówimy już o wyprawie do okienka. Zakładanie firmy jest możliwe bez wychodzenia z domu. W serwisie internetowym iPKO można załatwić wszystkie formalności związane z założeniem firmy. Poprawne wypełnienie wniosku skutkuje: założeniem profilu zaufanego rejestracją w urzędzie skarbowym i nadaniem numeru NIP nadaniem numeru Regon rejestracją w ZUS rejestracją firmy otwarciem rachunku bankowego W całej procedurze jest tylko jedno „ale”. Bank, w tym przypadki PKO BP, musi wiedzieć z kim ma do czynienia, czyli musi mieć absolutną pewność, kto zakłada firmę. Stąd wynika pewne... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – algorytm skarbówki zablokuje konto?

Czy firma ma się bać, że nieznany jej algorytm spowoduje zablokowanie konta? Powody do obaw są. Od połowy stycznia ma prawo działać System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej sprawdzający operacje na około czterech milionach kont firmowych na dobę. Jeśli system uzna, że mogło dojść do nieprawidłowości firma może się obudzić z zablokowanym kontem. STIR ma za zadanie ograniczyć, albo wyeliminować wyłudzenia VAT. Można temu tylko przyklasnąć. W niektórych branżach uczciwa firma nie miała czego szukać, bo królowały tańsze oferty oszustów vatowskich. Jednak przy liczbie operacji do sprawdzenia może się okazać, że rządził będzie nie człowiek ale algorytm. System ma sprawdzać cztery miliony kont na dobę. To trzeba pomnożyć przez liczbę operacji na każdym koncie. Prześwietlane będą zarówno konta w bankach jak i w SKOK-ach. Algorytm ma wychwytywać operacje, które mogą mieć na celu wyłudzenia VAT. Podejrzane konto będzie... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie na własny biznes

Skąd wziąć dofinansowanie na własny biznes w 2018 roku? Różnych możliwości jest sporo. O pieniądze mogą się starać zarówno rozkręcający biznes oparty na nowych technologiach jak i w tradycyjnych branżach. Dofinansowanie dla start-upu można uzyskać z programów Polskiego Funduszu Rozwoju. Innowacyjna firma może uzyskać milion złotych w pierwszej fazie a w sumie nawet trzy miliony w kolejnych fazach rozwoju. W zamian wybrany fundusz Venture Capital pozyskuje od 10 do 49% udziałów w spółce. W innym programie, dla spółek na wczesnym etapie rozwoju, możliwe jest pozyskanie do czterech milionów złotych. Pomocą w rozwoju takich spółek służą Aniołowie Biznesu. Dofinansowanie w wysokości nawet 800 tysięcy złotych mogły dostać nowe firmy w programie Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. PARP ogłosiła niedawno, że startuje druga edycja tego programu. Do kwietnia mają zostać wybrane inkubatory do realizacji programu. Przyszli przedsiębiorcy... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – to koniec z samowolą urzędników?

Zmiana prawa rozszerzająca odpowiedzialność osobistą urzędników za niezgodne z prawem rozstrzygnięcia ma według założeń wejść w życie na początku marca. Przepisy są zawarte w projekcie ustawy Prawo przedsiębiorców. Według autorów projektu zmiana prawa ma wywołać u urzędników efekt samodyscyplinujący. Naruszanie prawa będzie ich zwyczajnie kosztować pieniądze. „Zasada ponoszenia przez funkcjonariuszy publicznych osobistej majątkowej odpowiedzialności za naruszenie prawa spowodowane ich zawinionym działaniem lub zaniechaniem ma być w swoim założeniu elementem samodyscyplinującym funkcjonariuszy publicznych i wymuszającym na nich dokładanie takiej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych, w tym w relacjach wobec przedsiębiorców, aby nie byli oni następnie zmuszeni do faktycznego ponoszenia ciężarów majątkowych związanych z tą odpowiedzialnością” – napisano w uzasadnieniu projektu. A zatem fakt... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – zmiany w CEiDG

Zakładanie i prowadzenie firmy ma być łatwiejsze dzięki zmianom w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) oraz w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie w rozpoczętym właśnie 2018 roku. Funkcjonowanie CEiDG ma być usprawnione, co ma z kolei ułatwić prowadzenie firmy. Rozwiązanie o nazwie Pojedynczy Punkt Kontaktowy ma zostać zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. CEiDG, który jest obecnie tylko ewidencją ma się stać również narzędziem ułatwiającym prowadzenie firmy. Prowadzący firmę będzie mógł na przykład udzielić przez ten serwis pełnomocnictwa. Opublikowanie tam danych pełnomocnika będzie równoznaczne z udzieleniem mu pełnomocnictwa na piśmie, czyli ustanowieniem go prokurentem. Gromadzone w CEiDG dane będą podzielone na dwie kategorie. Dane ewidencyjne – te będą musiały być aktualizowane w ciągu siedmiu dni. Drugi rodzaj to dane... [...]
Dowiedz się więcej