Miesięczne archiwum: Maj 2018

W czym może namieszać RODO

Od piątku RODO, czyli nowe prawo o ochronie danych osobowych zaczęło obowiązywać. Brakuje ciągle nowelizacji wielu sektorowych ustaw traktujących o danych osobowych.  W jaki sposób RODO zmieni działanie firm dopiero się okaże. Tu spróbujemy wskazać oczywiste i zupełnie nieoczywiste rzeczy, jakie zmiana prawa zmieni w firmowym, ale nie tylko firmowym, życiu. - RODO dotyczy każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Na etapie przygotowania ustawy implementującej prawo europejskie pojawiły się pomysły, żeby małe firmy potraktować delikatniej, ale zrezygnowano z tego. Teraz każda, nawet jednoosobowa firma musi przestrzegać zmienionego prawa. Najmniejsze firmy problemem danych osobowych raczej dotychczas się nie zajmowały. Teraz wobec grożących wysokich kar muszą. To oznacza koszty. Trzeba zakupić przynajmniej dysk zewnętrzny i tam przechowywać dane osobowe. Można też skorzystać z pojawiających się rozwiązań online, które przejmują od małej... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – co wiemy o RODO

Zmiana prawa o ochronie danych osobowych RODO wchodzi w życie 25 maja br. Chyba dla nikogo nie jest jasne do końca, co ona oznacza w praktyce. Sytuacji nie ułatwia brak nowelizacji szeregu ustaw, które porządkowałyby sprawę stosowania RODO w praktyce. Ustawa o ochronie danych osobowych, co prawda została uchwalona, ale w ostatniej chwili przed wejściem w życie RODO. Brak jest dostosowanych do nowego prawa przepisów sektorowych. Wobec braku implementacji na polski grunt przepisów RODO nie ma wypracowanych jakichkolwiek praktycznych rozwiązań. Nie ma też oczywiście żadnych rozstrzygnięć sądowych z zastosowaniem nowego prawa. Tymczasem przypomnijmy, że zmiana prawa nie powinna być zaskoczeniem. Na dostosowanie polskiego prawa do RODO rząd i sejm miały dwa lata. Teraz kary dla przedsiębiorców mogą być horrendalne, a są oni zmuszeni działać na wyczucie. Zmiana prawa - co wiemy o RODO - Zmienia się rozumienie pojęcia „dane osobowe” oraz... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – czy „utrwalona praktyka administracyjna” coś...

Firma ma mieć bardziej stabilną sytuację dzięki nowemu ustawowemu pojęciu „utrwalonej praktyki administracyjnej”. Przedsiębiorca ma zyskać pewność, że interpretacje prawa stosowane przez różne urzędy nie będą się wzajemnie wykluczały. Może się jednak okazać, że na radość jest za wcześnie. Według deklaracji pomysłodawców, czyli rządu, zapisane w Konstytucji Biznesu prawo przedsiębiorców do „utrwalonej praktyki administracyjnej” ma zdefiniować na nowo relacje firma – administracja państwowa. Prawo przedsiębiorców stanowi, że „organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym”. To wyrażony prawnie, powszechnie akceptowany pogląd, że firma ma prawo oczekiwać pewnej stabilności wykładni prawa. Nie wiadomo jednak jak ten ogólny przepis zadziała w praktyce. Jak będzie interpretowany przez urzędników. Diabeł tkwi w szczegółach. Użyte... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – zamiast kodeksu należytej staranności podatnika...

Zamiast kodeksu należytej staranności podatnika VAT, dzięki któremu firma miała być chroniona przed fiskusem powstały wytyczne dla skarbówki. Po kilku miesiącach prac Ministerstwo Finansów zrezygnowało z oczekiwanego przez przedsiębiorców rozwiązania. Wykonanie przez uczciwego podatnika VAT określonych czynności miało go chronić przed konsekwencjami ze strony Krajowej Administracji Skarbowej. Przez osiem miesięcy trwały prace ekspertów na dokumentem i skończyły się niczym. Powstał zbiór wytycznych dla skarbówki. Firma, kierując się tymi wytycznymi może się w jakimś stopniu zabezpieczyć przed negatywnymi konsekwencjami, ale jest to nadal uznaniowe. Owa uznaniowość jest największą różnicą miedzy kodeksem, który miał powstać a dokumentem, który ujrzał światło dzienne. "W naszej ocenie jest zbyt wcześnie na przedstawienie dokumentu adresowanego bezpośrednio do podatników. Przygotowana metodyka daje nam wszystkim czas na ocenę jej... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – nowa ustawa Prawo Przedsiębiorców

Od poniedziałku 30 kwietnia 2018 starą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej zastąpiła nowa – Prawo Przedsiębiorców. Zmieniły się między innym zasady, na jakich firma może zawiesić działalność. Firma niezatrudniająca pracowników może zostać zawieszona przez właściciela, ale okres zawieszenia jest różny w zależności od tego, do którego rejestru została wpisana działalność gospodarcza. Są tu duże różnice w stosunku do poprzedniej ustawy. Jeśli firma jest wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Czyli w tym przypadku firma może zostać zawieszona na dowolnie długi czas powyżej 30 dni. Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Czyli tutaj mamy... [...]
Dowiedz się więcej