Miesięczne archiwum: Luty 2019

Jak firma ma uniknąć oszustwa na RODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych podpowiada jak firma ma uniknąć oszustów podszywających się pod kontrolerów przestrzegania rozporządzenia RODO. Instrukcja ma kilka punktów. Prezes UODO zatwierdził plan kontroli na bieżący rok. Niebawem firma może się spodziewać wizyty kontrolera. Może to być okazja dla oszustów chcących poznać tajemnice przedsiębiorstwa. UODO zaznacza, że każda kontrola przestrzegania RODO jest poprzedzona pisemnym zawiadomieniem. Firma może sprawdzić kontrolera Może się zdarzyć, że firma dostała pismo o kontroli przestrzegania RODO, ale zamiast prawdziwego kontrolera pojawi się oszust. Należy, zatem sprawdzić, czy osoba podająca się za kontrolera rzeczywiście nim jest. Prawdziwy wysłannik UODO musi mieć przy sobie upoważnienie do kontroli. Musi ono zawierać: podstawę prawną kontroli, dane kontrolera wraz z numerem legitymacji, określenie przedmiotu kontroli i jej zakresu, dane kontrolowanej firmy oraz termin rozpoczęcia... [...]
Dowiedz się więcej

Firma może się łatwo zarazić split payment

Prawdopodobnie od lipca każda firma będzie bardziej narażona na ryzyko konieczności stosowania split payment. W niektórych branżach stanie się on obowiązkowy, a to oznacza zarażanie kontrahentów podzieloną płatnością. Na obowiązkową podzieloną płatność w VAT zgodziła się już Komisja Europejska. Zielone światło dla tego rozwiązania obowiązuje od marca 2019 do 28 lutego 2022 roku. Ministerstwo Finansów chce, więc wprowadzić split payment jak najszybciej. Prawdopodobnie nowe przepisy zaczną obowiązywać od lipca br. Split payment będzie obowiązkowy w niektórych branżach najbardziej narażonych na nadużycia, czyli: obrót paliwem, złomem, elektroniką, metalami szlachetnymi, stalą i częściami samochodowymi. Dobrowolny split payment został wprowadzony od lipca 2018 roku. Już wtedy pojawiły się obawy, że rozwiązanie może spowodować trudności z płynnością finansową [1] zwłaszcza w małych i średnich firmach. Mechanizm działa, bowiem... [...]
Dowiedz się więcej

Firma zapłaci wyższy ZUS

Od początku stycznia wzrosła składka na ZUS. Najmniejsza firma straciła prawo do płacenia zryczałtowanej stawki. Podwyżka wyniosła 7,3 procenta. Skończyły się czasy ryczałtu na ZUS dla małych firm. Teraz składka zależy od przychodu. W przypadku gdy firma prowadzi działalność dłużej niż dwa lata wysokość składki na ZUS zależy od prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku. W 2019 wynosi ono 4765 złote i jest o 322 złotych wyższe niż w 2018. Podstawa wymiaru składki to 60% owego przeciętnego wynagrodzenia. Wynosi ona więc 2859 złotych. Przy tej podstawie wymiaru poszczególne elementy składki na ZUS wynoszą: - składka emerytalna 558,08 zł - składka rentowa 228,72 zł - składka chorobowa 70,05 zł - składka wypadkowa 47,75 zł - składka na Fundusz Pracy 70,05 zł - składka zdrowotna 342,32 zł Razem wynosi to wszystko 1316,97 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do zeszłego roku o 88,27 zł, a... [...]
Dowiedz się więcej