Miesięczne archiwum: Marzec 2019

Dwie nowe sale konferencyjne gotowe 1 kwietnia

Kable pociągnięte, ściany pomalowane, wykładziny poukładane. W poniedziałek 1 kwietnia Biznes Spot otwiera dwie sale konferencyjne tuż obok hotelu Marriott w samym centrum Warszawy. To nie jest żart. Teraz jeszcze skręcamy stoły i krzesła, montujemy wyposażenie i za kilka dni zapraszamy do wynajmowania. Obie sale konferencyjne są przy ulicy Nowogrodzkiej 56a. Z Marriotta wystarczy przejść na drugą stronę Nowogrodzkiej. [...]
Dowiedz się więcej

Firma, jako spółka cywilna

Firma może mieć różne formy prawne. Krótkie ich omówienie znajdziesz tutaj. W tym tekście zajmiemy się spółką cywilną. Omówmy wady i zalety, jakie ma firma prowadzona w tej formie prawnej. Opiszemy też jak się ją zakłada. Firma – spółka cywilna – zakładanie Firma w formie spółki cywilnej jest wyjątkową formą prowadzenia działalności gdyż nie posiada ona osobowości prawnej. Osobowość prawną mają podmioty, które ją tworzą. Mogą to być osoby fizyczne, ale również osoby prawne. Zakłada się ją po to, żeby wspólnie prowadzić jakieś przedsięwzięcie. Zakładanie spółki cywilnej można podzielić na pięć kroków. Jeśli wspólnicy są osobami fizycznymi muszą zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jeżeli działalność będzie wykonywana wyłącznie w formie spółki cywilnej, to wskazane jest określenie przyszłej daty rozpoczęcia działalności we wniosku o... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne na badania i rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinasowanie unijne nowatorskich projektów. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Dofinansowanie unijne w tym konkursie jest przeznaczone na wdrożenie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wyników prac badawczych.. Mogą to być własne prace badawcze firmy, która je będzie wdrażać jak też wyniki prac kupione od innego podmiotu. Mogą to być też wyniki badań zleconych przez firmę. Efektem  wdrożenia wyników badań powinny być znacząco ulepszone wyroby lub usługi. Może to być też wdrożenie w firmie innowacyjnego procesu technologicznego. O dofinansowanie unijne mogą się starać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych przy której można się starać o dofinansowanie unijne wynosi milion złotych. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych dla projektu to 50 milionów euro. W... [...]
Dowiedz się więcej

Własna firma – jak założyć działalność

Firma może mieć różne formy prawne. Pisaliśmy o nich krótko tutaj. W tym tekście zajmiemy się zakładaniem firmy o najprostszej i najpopularniejszej formie, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej. Firma, która ma mieć formę jednoosobowej działalności gospodarczej może zostać założona przez internet. Firma - zgłaszanie do CEIDG Zaczynamy od wejścia na stronę firma.gov.pl. Wypełniamy na niej formularz CEIDG-1. Niestety żeby przesłać go przez internet trzeba mieć profil zaufany. Ten problem jest już można powiedzieć rozwiązany, bo od kilku dni można składać wnioski o elektroniczny dowód osobisty, który załatwia sprawę profilu zaufanego. Można też skorzystać z ofert niektórych banków, które udostępniają systemy do zakładania firmy. Warunkiem jest jednak posiadanie konta w danym banku. Chodzi o pewność, że firma jest zakładana przez tę a nie inną osobę. Wypełniając formularz trzeba podać, jaką firma będzie wykonywała... [...]
Dowiedz się więcej