Biuro serwisowane stworzone dla pracowników

Biuro serwisowane może zapewnić pracownikom dużo lepsze, bardziej odpowiadające ich upodobaniom warunki niż biuro firmowe. Wynajmując biuro serwisowane firma może łatwiej zadbać o takie potrzeby jak na przykład dostęp dla osób niepełnosprawnych. Można też mieć taniej dostęp do sali konferencyjnej, kącika rekreacyjnego, czy pokoju do pracy koncepcyjnej. Pomieszczenia te mogą być współdzielone, bo nie są potrzebne stale.
Jeżeli buro urządza korporacja, może sobie pozwolić na nie zwracanie zbyt dużej uwagi na oczekiwania pracowników, co do różnych szczegółów. I tak w pomieszczeniach będą pracować ludzie różnych pokoleń o różnych temperamentach, wyznawanych wartościach i zajmujący się zupełnie innymi rzeczami. Wszystkim nie da się dogodzić.

Lokalizacja biura serwisowanego

Co innego, jeśli chodzi o biuro serwisowane. Tutaj mamy większą możliwość wzięcia pod uwagę oczekiwań najemców. Co więcej możemy już przy wyborze miejsca na biuro a potem przy urządzaniu go postawić na określony typ najemcy, którego chcemy przyciągnąć.
Jednemu najemcy zależy na prestiżowej lokalizacji w centrum miasta, bo jego biznes tego wymaga. Inny chętnie wynajmie biuro serwisowane na obrzeżach miasta, bo zależy mu głównie na niskiej cenie.

Cztery generacje najemców

Obecnie na rynku pracy są aktywne cztery generacje pracowników, czyli potencjalnych najemców. Nazwano je umownie: baby boomers (ur. 1946-1964r), X (ur. 1965-1979r), Y (ur. 1980-1994) i Z.(ur. po 1995r). Oczywiście najwięcej jest na rynku pracy osób z generacji X i Y. Generacja powojennego wyżu demograficznego powoli przechodzi na emeryturę. Z kolei generacja Z dopiero wchodzi w dorosłe życie i na rynek pracy.
Gdyby brać pod uwagę tylko specyfikę generacji przygotowanie biura serwisowanego pod najemcę byłoby stosunkowo proste. Trzeba jednak wziąć pod uwagę jeszcze jedno ważne rozróżnienie.

Typy pracowników

W badaniu „Diversity in the workplace: how to deliver future-proof offices” („Różnorodność w miejscu pracy: jak zbudować biuro przyszłości”) przygotowanym przez JLL i Skanska rozróżniono jeszcze pięć grup/typów pracowników. Niektóre z tych typów przeważają w danej generacji, innych jest bardzo mało. Ale właśnie te typy, jak się wydaje, mają większe znaczenie, jeśli chcemy przygotować biuro serwisowane pod konkretnego najemcę.
Typy pracowników wyróżnione w badaniu to:
– stawiający na ekologię i elastyczność zieloni,
– typowe, tradycyjne białe kołnierzyki,
– skupieni na pracy i wymagający jasnych komunikatów,
– będący za pan brat z nowinkami technicznymi, otwarciu na zmiany i bardzo ambitni,
– zmotywowani, dążący przede wszystkim do celu.
Badanie zostało przeprowadzone na 1000 pracowników biurowych z firm zatrudniających, co najmniej 100 osób.
W następnych wpisach scharakteryzujemy poszczególne typy pracowników z uwzględnieniem tego, czego oczekują od miejsca pracy.