Branże perspektywiczne – ministerstwo chce pomóc w eksporcie

Ministerstwo Gospodarki chce promować poza Unia Europejską tak zwane branże perspektywiczne. Zaprosiło do składania ofert grup produktowych bądź usługowych, które zdaniem ich przedstawicieli posiadają potencjał wizerunkowy do promowania zagranicą.

Branże perspektywiczne – kto może składać oferty

Grupa produktowa, bądź usługowa oprócz potencjału wizerunkowego musi się wpisywać w obszar krajowych inteligentnych specjalizacji. Są to branże, których rozwój ma zapewnić tworzenie innowacyjnych rozwiązań i podniesienie konkurencyjności gospodarki na rynkach zagranicznych.
Ministerstwo wyraźnie nie chce zostać zalane propozycjami od pojedynczych przedsiębiorców. Dlatego ograniczyło listę podmiotów, od których je przyjmie. Są to:
• organizacje zrzeszające przedsiębiorców i działające na ich rzecz;
• jednostki naukowo-badawcze;
• jednostki samorządu terytorialnego;
• organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia działające w obszarze promocji i wspierania eksportu;
• przedsiębiorcy występujący w grupie co najmniej dziesięciu podmiotów.

Branże perspektywiczne – co powinna zawierać oferta

Dokumenty, jakie branże perspektywiczne mają złożyć w ministerstwie mają być dość krótkie.
• Najwyżej 1800 znaków ma mieć opis proeksportowego potencjału danej branży, grupy produktowej bądź usługowej.
• Do 3600 znaków ma mieć uzasadnienie, dlaczego daną branżę należy uznać za wpisującą się w obszar Krajowych inteligentnych specjalizacji.
• Trzeci dokument to wskazanie krajów, w których branże perspektywiczne mają największe szanse eksportowe. Tu ministerstwo nie określiło dopuszczalnej liczby znaków.
• Oferta powinna być napisana komputerowo na specjalnym formularzu dostępnym tutaj. Wszystkie pola formularza muszą być wypełnione.

Branże perspektywiczne – kiedy i gdzie składać oferty

• Termin składania ofert upływa 20 marca 2015 roku.
• Oferty muszą być wydrukowane w jednym egzemplarzu. Do tego trzeba je zgrać na USB lub płytę, włożyć do koperty i zakleić.
• Na kopercie trzeba umieścić nazwę i adres autora oraz tekst: Departament Instrumentów Wsparcia (DIW-VIII) „Propozycja w zakresie branż, grup produktowych bądź usługowych, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych”.
• Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej Ministerstwa Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Clipboard01