Archiwum kategorii: Dofinansowanie unijne

Dofinansowanie unijne na badania i rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinasowanie unijne nowatorskich projektów. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Dofinansowanie unijne w tym konkursie jest przeznaczone na wdrożenie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wyników prac badawczych.. Mogą to być własne prace badawcze firmy, która je będzie wdrażać jak też wyniki prac kupione od innego podmiotu. Mogą to być też wyniki badań zleconych przez firmę. Efektem  wdrożenia wyników badań powinny być znacząco ulepszone wyroby lub usługi. Może to być też wdrożenie w firmie innowacyjnego procesu technologicznego. O dofinansowanie unijne mogą się starać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych przy której można się starać o dofinansowanie unijne wynosi milion złotych. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych dla projektu to 50 milionów euro. W... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie na własny biznes

Skąd wziąć dofinansowanie na własny biznes w 2018 roku? Różnych możliwości jest sporo. O pieniądze mogą się starać zarówno rozkręcający biznes oparty na nowych technologiach jak i w tradycyjnych branżach. Dofinansowanie dla start-upu można uzyskać z programów Polskiego Funduszu Rozwoju. Innowacyjna firma może uzyskać milion złotych w pierwszej fazie a w sumie nawet trzy miliony w kolejnych fazach rozwoju. W zamian wybrany fundusz Venture Capital pozyskuje od 10 do 49% udziałów w spółce. W innym programie, dla spółek na wczesnym etapie rozwoju, możliwe jest pozyskanie do czterech milionów złotych. Pomocą w rozwoju takich spółek służą Aniołowie Biznesu. Dofinansowanie w wysokości nawet 800 tysięcy złotych mogły dostać nowe firmy w programie Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. PARP ogłosiła niedawno, że startuje druga edycja tego programu. Do kwietnia mają zostać wybrane inkubatory do realizacji programu. Przyszli przedsiębiorcy... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne dla naukowców i przedsiębiorców

We wrześniu rusza nabór na dofinansowanie unijne w programie Inteligentny Rozwój. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza dla konsorcjów złożonych z naukowców i przedsiębiorców 200 milionów złotych. Dofinansowanie unijne ma na celu pobudzenie gospodarki poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Organizatorzy konkursu liczą, że naukowcy wspólnie z przedsiębiorcami dokonają przełomu technologicznego w naszej gospodarce Dofinansowanie unijne ma trafić do konsorcjów naukowo-przemysłowych, które przeprowadzą eksperymentalne badania prowadzące do powstania unikalnych rozwiązań. Mają to być przełomowe rozwiązania technologiczne przynajmniej w skali kraju. Najbardziej premiowane będą projekty, które potencjalnie mogą stanowić innowacje w skali światowej.. Zgłaszane do konkursu projekty muszą się wpisywać w tak zwaną Krajową Inteligentną Specjalizację. Jednym z kryteriów będzie opłacalność wdrożenia danego projektu. –... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne na ekspertów

Mikro, mała i średnia firma z Mazowsza chcąca się rozwijać może dostać dofinansowanie unijne na opłacenie ekspertów. Maja oni pomóc odnieść rynkowy sukces. Rozwijanie własnego biznesu jest szansą na sukces rynkowy. Mają w tym pomóc doświadczeni doradcy. Dofinansowanie unijne na ten cel znalazło się w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego „Poprawa Rozwoju MSP na Mazowszu”. Od 31 marca firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą mogły się ubiegać o dofinansowanie unijne na doradców. Ma ono formę bonów o wartości nawet 110 tysięcy złotych. Minimalne wsparcie dla jednego projektu to 10 tysięcy złotych. Wartość całego dofinansowania to 21,6 miliona złotych. Dofinansowanie unijne może być przeznaczone na:: - usługi dotyczące opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania; - usługi związane z... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne – startuj po dotacje w 2017 roku

W 2017 roku przedsiębiorcy mogą się starać w ramach kilku programów o bezzwrotne dofinansowanie unijne. Jest ono przeznaczone dla różnej wielkości firm i ma służyć zwiększeniu ich konkurencyjności poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Dofinansowanie unijne – bon na innowacje To dofinansowanie unijne ma na celu zainicjowanie współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Program daje firmom możliwość praktycznego wdrożenia wyników badań naukowych. Może to być zupełnie nowatorskie rozwiązanie, nowa linia produktów lub usług, nowe oprogramowanie, rozwiązanie zwiększające konkurencyjność firmy czy nowy wzór użytkowy produktu. W ramach programu możliwe jest też dofinansowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych. Dofinansowanie unijne wynosi ogółem 62500 tysiące złotych. Udział dotacji w kwalifikowanych kosztach projektu zależny jest od wielkości firmy. Średni przedsiębiorcy mogą liczyć... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne – pożyczki na nowatorskie pomysły

W Funduszu Pożyczkowym Wspierania Innowacji czeka na firmy dofinansowanie unijne w wysokości 106 milionów złotych. Wnioski można składać do 14 października. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczy pieniądze nawet na ryzykowne projekty. Dofinansowanie unijne – dla kogo Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą jeszcze liczyć na pieniądze z PARP. Oferowane wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek pochodzi z programu Innowacyjna Gospodarka jeszcze z poprzedniej perspektywy unijnej na lata 2007-13. Z tego powodu pieniądze muszą zostać wydane do końca roku. Wnioski są przyjmowane tylko do 14 października. Projekty musza być na wczesnym etapie realizacji. Szanse na pieniądze mają rozwiązania nowatorskie i jednocześnie mające szanse na sukces rynkowy. - Przedsiębiorcy mają dużą szansę na pozyskanie tego finansowania. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie jest to prosta forma, bo wymaga zaangażowania kapitału prywatnego — mówi Pulsowi Biznesu... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne na instalację pilotażową.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie unijne na stworzenie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. W konkursie mogą startować duże przedsiębiorstwa. Dofinansowanie unijne – pieniądze i terminy Nabór wniosków do konkursu na dofinansowanie unijne mające na celu zbudowanie linii pilotażowej lub demonstracyjnej rozpocznie się 6 lipca zakończy 31 października br. Od zamknięcia naboru do ogłoszenia wyników organizator zarezerwował sobie 60 dni na decyzję. Wnioski można będzie składać wyłącznie w wersji elektronicznej w Instytucji Pośredniczącej. Link służący do wysyłania aplikacji będzie udostępniony 6 lipca. Na dofinansowanie unijne przeznaczonych jest 500 milionów złotych. Z tego 50 milionów mogą dostać przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego a 450 z pozostałych województw. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu starającego się o dofinansowanie unijne wynosi 30 milionów złotych.... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne dla innowacyjnych projektów

W tym działaniu dofinansowanie unijne przeznaczone jest na wsparcie badań naukowych, doskonalenia infrastruktury badań, rozwoju technologicznego i podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Dofinansowanie skierowane jest do sektora MŚP. Dofinansowanie unijne – terminy i pieniądze Projekty działań, na które przedsiębiorcy chcą uzyskać dofinansowanie unijne można składać do 29 lipca br. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 750 milionów PLN. Z tego dla projektów planowanych w województwie mazowieckim zarezerwowano 76 milionów a dla reszty Polski 674 miliony PLN. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi dwa miliony PLN, ale dla lepiej rozwiniętego województwa mazowieckiego podniesiono ją do pięciu milionów. Maksymalna wartość dofinansowania na jeden projekt wynosi 20 milionów euro, jeśli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe. Jeśli mają to być głównie prace rozwojowe maksymalne wsparcie... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne – badania na rynek

Od dziś można składać wnioski o dofinansowanie unijne na wprowadzenie na rynek innowacyjnych projektów. Wnioski mogą składać tylko firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nabór potrwa do końca sierpnia br. Dofinansowanie unijne – kategorie wydatków Lista wydatków, na które można przeznaczyć dofinansowanie unijne jest dość długa. Z niematerialnych są to np: badania naukowe, doradztwo, licencje, usługi badawcze, wartości prawne, wynagrodzenia, dokumentacja techniczna. Pieniądze można też przeznaczyć na zakup, dzierżawę, czy wynajem nieruchomości, urządzeń, maszyn, aparatury czy sprzętu informatycznego. Dofinansowanie unijne – dla kogo Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić na rynek efekt wcześniejszych badań, lub też przeprowadzić badania, które mają w efekcie doprowadzić do powstania produktu z potencjałem rynkowym. W konkursie nie mogą brać udziału duże przedsiębiorstwa a tylko te... [...]
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie unijne – „Go to Brand”

Dofinansowanie unijne w ramach programu „Go to Brand” ma wystartować w czerwcu. Zadaniem programu jest wsparcie internacjonalizacji polskich marek eksportowych z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie unijne – ile pieniędzy Na program „Go to Brand” przeznaczonych jest 90 milionów złotych. Z tej sumy przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mogą liczyć na 8 951 432 PLN a z pozostałych 15 województw na 81 048 568 PLN. Maksymalna wartość jednego projektu to milion złotych. Wsparcie, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pomocy publicznej i de minimis. [1] W przypadku samej pomocy de minimis dofinansowanie może osiągnąć do 85% kosztów. W przypadku finansowania wyłącznie z de minimis udział pomocy jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. I tak: mikroprzedsiębiorstwa do 85%, małe przedsiębiorstwa do 80%, średnie przedsiębiorstwa do 75%. Dofinansowanie... [...]
Dowiedz się więcej