Archiwum kategorii: Prowadzenie firmy

Biuro serwisowane pozwala szybciej i taniej zacząć...

Biuro serwisowane, czy gotowe biuro to usługa coraz częściej oferowana w Polsce. Wyjaśniamy dlaczego warto skorzystać z takiej oferty zamiast urządzać wszystko samemu. Zakładasz firmę i szukasz dogodnego miejsca pracy? Możesz wynająć powierzchnię biurową w jakimś budynku i zacząć sobie urządzać firmę. Zaczniesz zapewne od znalezienia odpowiedniego miejsca. Zarządca budynku będzie wymagał podpisania umowy na kilka lat. Może da się na krócej, ale drożej. W końcu masz powierzchnię biurową. To jest właśnie dokładnie to co masz po, dajmy na to, miesiącu poszukiwań i negocjacji. Teraz zaczynają się schody. Trzeba podpisać umowy na dostawę prądu i internetu. Dalej najemcę czeka malowanie ścian, układanie wykładziny montowanie oświetlenia. Oczywiście fachowcy zapewnią, że wszystko w miesiąc skończą, tylko takie obietnice rzadko się sprawdzają. Gotowe biuro, jak sama nazwa na to wskazuje jest gotowe. Wystarczy przynieść swój... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – zmiany w CEiDG

Zakładanie i prowadzenie firmy ma być łatwiejsze dzięki zmianom w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) oraz w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie w rozpoczętym właśnie 2018 roku. Funkcjonowanie CEiDG ma być usprawnione, co ma z kolei ułatwić prowadzenie firmy. Rozwiązanie o nazwie Pojedynczy Punkt Kontaktowy ma zostać zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. CEiDG, który jest obecnie tylko ewidencją ma się stać również narzędziem ułatwiającym prowadzenie firmy. Prowadzący firmę będzie mógł na przykład udzielić przez ten serwis pełnomocnictwa. Opublikowanie tam danych pełnomocnika będzie równoznaczne z udzieleniem mu pełnomocnictwa na piśmie, czyli ustanowieniem go prokurentem. Gromadzone w CEiDG dane będą podzielone na dwie kategorie. Dane ewidencyjne – te będą musiały być aktualizowane w ciągu siedmiu dni. Drugi rodzaj to dane... [...]
Dowiedz się więcej

Zmiana prawa – szkolenie z JPK dla mikroprzedsiębiorców

Zmiana prawa powoduje, że od początku 2018 roku każda, nawet najmniejsza firma będzie musiała przekazywać fiskusowi JPK_VAT. Większe firmy musiały sobie z tym poradzić już wcześniej. Pewnie duża część z nich skorzystała z usług profesjonalistów. Najmniejsi muszą sobie poradzić sami. Zmiana prawa dotyczy około półtora miliona przedsiębiorców. To wszystkie firmy rozliczające podatek VAT i zatrudniające do 10 osób. O szczegółach JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców pisaliśmy tutaj. [1] Aby ułatwić im podołanie nowym obowiązkom skarbówka organizuje dla nich bezpłatne szkolenia. „Obowiązek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie dotyczyć nowej grupy podatników, którzy mogą zetknąć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy. Chcemy pomóc im dobrze przygotować się do tej zmiany. Dlatego w listopadzie, w całym kraju, uruchamiamy cykl szkoleń na temat JPK. Zapraszam wszystkich mikroprzedsiębiorców do urzędów skarbowych i do... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – klauzula o unikaniu opodatkowania...

Od 15 lipca br. prowadzenie firmy będzie bardziej ryzykowne. Zacznie wtedy obowiązywać klauzula o unikaniu opodatkowania. Zakazane będą działania, których jedynym, czy głównym celem jest optymalizacja podatkowa. Niestety przepisy dają dużą dowolność urzędnikom. Prowadzenie firmy – na czym polegają nowe przepisy Jak to ujął sejm: „czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).” Zakazane będą praktyki, które organ podatkowy uzna za sztuczne. Urzędnicy będą badali przede wszystkim występowanie: - nieuzasadnionego dzielenia operacji, lub - angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, lub - elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – osobisty doradca ZUS

Prowadzenie firmy będzie troszeczkę prostsze. Od czerwca we wszystkich placówkach ZUS w całym kraju maja być do dyspozycji przedsiębiorców osobiści doradcy. Ich zadanie to pomagać szefom firm mających kłopoty finansowe w wyjściu na prostą. Prowadzenie firmy – gdzie są osobiści doradcy Osobiści doradcy działają w wybranych oddziałach ZUS od czerwca 2014 roku. Jest ich kilkudziesięciu. Tu lista placówek, w których można na nich liczyć i liczba doradców w tych miejscach: oddział w Bydgoszczy 3, inspektorat w Bydgoszczy 3, inspektorat w Inowrocławiu 2, I O/ZUS w Łodzi 5, II O/ZUS w Łodzi 3, I Inspektorat w Łodzi 4, III O/ZUS w Warszawie 4, Inspektorat w Żyrardowie 2, Inspektorat w Pruszkowie 3, I Oddział w Poznaniu 6, Inspektorat w Poznaniu 5. Jak informuje ZUS przez pierwszy rok działania doradców przedsiębiorcy złożyli 8430 wniosków. 84% spraw zostało załatwionych pozytywnie. Prowadzenie firmy – gdzie będą doradcy Docelowo, od czerwca... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – kontrola Inspekcji Handlowej

Prowadzenie firmy wiąże się nieodłącznie z kontrolami. Prawie każda firma produkcyjna, handlowa, czy usługowa może zostać skontrolowana przez Inspekcję Handlową. Jest to wyspecjalizowany organ kontroli powołany do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Prowadzenie firmy a zadania Inspekcji Handlowej Inspekcja handlowa ma za zadanie m.in: - kontrolę legalności i rzetelności działania przedsiębiorców, - kontrolę wyrobów wprowadzonych do obrotu, co do zgodności z wymaganiami, - kontrolę bezpieczeństwa produktów, - kontrolę substancji chemicznych, przeznaczonych dla konsumentów, - kontrolę produktów znajdujących się w obrocie lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrolę usług, - kontrolę przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym baterii i... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – compliance

Compliance najczęściej jest tłumaczone na polski, jako zgodność. Co ma wspólnego prowadzenie firmy ze zgodnością? I dalej - zgodnością z czym? Pojęcie compliance oznacza zgodność z bardzo różnymi rzeczami. Prowadzenie firmy – zgodność z prawem Prowadzenie firmy powinno być zgodne z prawem. To raczej nie ulega wątpliwości. Firma powinna przestrzegać ustaw podatkowych, płacić terminowo dostawcom, nie dawać i nie przyjmować łapówek. Firma nie powinna też wywoływać konfliktów mogących skutkować powództwem na podstawie kodeksu cywilnego. I w końcu, co oczywiste, nie wolno łamać kodeksu karnego. To najogólniejsze i najbardziej oczywiste znaczenie pojęcia compliance. Zgodność z powszechnie obowiązującym prawem. Prowadzenie firmy – zgodność z regulacjami Pojęcie compliance oznacza też zgodność z regulacjami. Jakimi? Takimi, jakie obowiązują w firmie. A więc wszelkie standardowe procedury operacyjne normujące zasady postępowania,... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – powstaje rynek pracownika

Prowadzenie firmy napotyka na kolejną trudność. Na rynku zaczyna brakować pracowników. Wielu pracodawców jest gotowych podnosić pensje a i tak nie są w stanie obsadzić miejsc pracy odpowiednimi ludźmi. Właściciele uważają, że ich firmy są w dobrej kondycji, przewidują podwyżki dla starych pracowników i zatrudnianie nowych – taki optymistyczny obraz przynosi najnowsza edycja badania Randstad „Plany Pracodawców”. Prowadzenie firmy – zwiększanie zatrudnienia Już w końcówce ubiegłego roku wyraźnie wzrosła się liczba firm zwiększających zatrudnienie. Jak wynika z badania realizowanego przez Randstad we współpracy z TNS w czasie trwającego półrocza rekordowa liczba firm, bo aż 36% chce zwiększyć zatrudnienie. To o pięć punktów procentowych więcej niż w poprzednim kwartale. „Tak ambitne plany zwiększania zatrudnienia w polskich firmach są znakiem bardzo dobrej sytuacji przedsiębiorstw i zapowiadają dynamiczny okres na rynku pracy w... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – szykuje się rewolucja w...

Prowadzenie firmy może stać się w niedługim czasie dużo trudniejsze. Rząd szykuje rewolucyjną reformę w skarbówce. Projekt ustawy jest w przygotowaniu, ale przynajmniej niektóre elementy wydają się niepokojące. Prowadzenie firmy – skarbówka scentralizowana Działające dotychczas osobno różne służby sciągające daninę dla skarbu państwa, mają teraz działać razem. Scalone mają ulec: - administracja podatkowa: izby skarbowe oraz urzędy skarbowe; - Służba Celna: izby celne, urzędy celne; - kontrola skarbowa: urzędy kontroli skarbowej. Według oficjalnego uzasadnienia ma to służyć polepszeniu ściągalności podatków czy ceł. Ma też wyeliminować powtarzanie tych samych czynności przez różne służby. „W wyniku wprowadzenia powyższych zmian powstanie nowoczesny i efektywny model służb skarbowych i celnych, zarządzany przez cele, przyjazny dla podatników, wykorzystujący wiedzę, odporny na zagrożenia oraz transparentny. Wprowadzenie... [...]
Dowiedz się więcej

Prowadzenie firmy – kontrola sanepidu

Prowadzenie firmy wiąże się z kontrolami przeprowadzanymi przez różne urzędy. Jednym z uprawnionych jest sanepid. I wbrew obiegowym opiniom nie kontroluje wcale tylko wytwórców i sprzedawców żywności. Inspektorzy mogą wejść do każdej firmy. Sanepid jest zobowiązany do nadzorowania higieny w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, warunków zdrowotnych żywności. Nadzór ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwego środowiska oraz chorobami. Sanepid sprawuje też urzędową kontrolę żywności pod względem jej bezpieczeństwa. Prowadzenie firmy – zapowiedź kontroli Co do zasady sanepid swoje kontrole musi zapowiadać. Informacja o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinna trafić do przedsiębiorcy nie później niż siedem dni przed jej rozpoczęciem. Nie może się ona rozpocząć później niż 30 dni po zawiadomieniu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sanepid dowiedział się o możliwości bezpośredniego zagrożenia... [...]
Dowiedz się więcej