Archiwum kategorii: Zakładanie firmy

Zakładanie spółki z o.o.

Zakładanie spółki z o.o. jest możliwe przez internet. Daje to możliwość pominięcia wizyty u notariusza, czyli odpadają związane z tym koszty. Taki sposób zakładania spółki wiąże się jednak z pewnym ograniczeniem. Wkłady udziałowców muszą być wniesione w formie pieniężnej. Nie można wnieść budynku czy samochodu. Kapitał zakładowy musi wynieść, co najmniej pięć tysięcy złotych. Zakładanie spółki z o.o. przez internet jest możliwe dzięki rządowemu portalowi S24. To nie jest jakieś nowe narzędzie. Działa od 2012 roku. Zakładanie spółki z o.o. trzeba zacząć od rejestracji wszystkich jej przyszłych członków w eKRS. Będzie to konieczne do podpisania dokumentów. Przed przystąpieniem do właściwej rejestracji trzeba wiedzieć, co i gdzie chce się zarejestrować. Czyli przygotować nazwę spółki, dane adresowe (w tym celu należy porozumieć się na przykład z wirtualnym biurem jak Biznes Spot) oraz listę wspólników i członków... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie firmy przez system bankowy

Zakładanie firmy przez internet? Od kilku dni można założyć firmę za pośrednictwem serwisu internetowego banku PKO BP. Za chwilę taką usługę zaoferuje też mBank. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oczekuje, że za tym przykładem pójdą też inne banki. Dotychczas zakładanie firmy miało być możliwe w jednym okienku. Teraz nie mówimy już o wyprawie do okienka. Zakładanie firmy jest możliwe bez wychodzenia z domu. W serwisie internetowym iPKO można załatwić wszystkie formalności związane z założeniem firmy. Poprawne wypełnienie wniosku skutkuje: założeniem profilu zaufanego rejestracją w urzędzie skarbowym i nadaniem numeru NIP nadaniem numeru Regon rejestracją w ZUS rejestracją firmy otwarciem rachunku bankowego W całej procedurze jest tylko jedno „ale”. Bank, w tym przypadki PKO BP, musi wiedzieć z kim ma do czynienia, czyli musi mieć absolutną pewność, kto zakłada firmę. Stąd wynika pewne... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie firmy – łatwiejszy wpis do KRS

Sądowego. Rząd przyjął już projekt ustawy, która zajmie się teraz sejm. Najważniejsza, jak się wydaje, zmiana ułatwiająca zakładanie firmy, to pełna cyfryzacja tego procesu. Dzięki temu zakładanie firmy ma być szybsze. „Projekt przewiduje ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)” – napisano w komunikacie rządowym. Dotychczas zakładając firmę przedsiębiorca musi wypełniać wszystkie dokumenty ręcznie. Często zdarza się, że nie wie, co wpisać i zostawia pole puste. To powoduje, że około 25 procent wniosków nie jest rozpatrywanych przez sąd rejestrowy i wraca do wnioskodawcy do uzupełnienia.. "Docelowo złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie łatwiejsze, niż wypełnienie papierowych formularzy. Po... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie firmy tańsze o 170 złotych

Zakładanie firmy może być tańsze o 170 złotych. Nie trzeba, bowiem potwierdzać w urzędzie skarbowym rejestracji, jako podatnika VAT. Nowy przepis obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. Podatnicy VAT muszą przed dniem dokonania pierwszej transakcji złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Zakładanie firmy – tak było dotychczas Przed 1 stycznia 2015 roku naczelnik urzędu skarbowego rejestrował podatnika i potwierdzał fakt zarejestrowania na formularzu VAT-5. Było tam wyszczególnione czy podatnik VAT jest czynny, czy też jest podatnikiem VAT zwolnionym. Za owo potwierdzenie rejestracji podatnik płacił 170 złotych opłaty skarbowej. Pieniądze szły do budżetu gminy. Zakładanie firmy – teraz taniej Od początku roku naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zarejestrowanie podatnika VAT, jako czynnego, lub jako zwolnionego tylko w przypadku, gdy zainteresowany o to wystąpi. Zakładanie firmy jest wiec tańsze o 170 złotych.... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie firmy – wsparcie na starcie

Rządowy program wsparcie na starcie ma ułatwić zakładanie firmy. Jego inauguracja w całej Polsce nastąpiła w listopadzie zeszłego roku. Program skierowany jest m.in. do bezrobotnych i absolwentów. Inicjatorem programu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na wsparcie dla firm przeznaczyło ono 500 milionów złotych. Zakładanie firmy – kto może dostać wsparcie na starcie Zakładanie firmy z pomocą z programu wsparcie na starcie jest dostępne dla dość szerokiej grupy osób. O pożyczkę na założenie własnej firmy mogą się ubiegać bezrobotni, bez względu na wiek, ale tylko zarejestrowani w urzędzie pracy. W dniu składania wniosku nie mogą być objęci jakąkolwiek formą umowy o pracę. Kolejna kategoria, to absolwenci wyższych uczelni i szkół średnich w okresie czterech lat od uzyskania dyplomu. Te osoby nie muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy. Trzecia kategoria to studenci ostatniego roku. O pożyczkę z programu wsparcie na... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie firmy – szybsza rejestracja spółki z o. o.

Zakładanie firmy ma być teraz dużo szybsze i łatwiejsze. 1 grudnia weszła w życie nowelizacja Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przedsiębiorca może teraz zarejestrować firmę wypełniając tylko jeden formularz. Zakładanie firmy – nowe jedno okienko Dotychczas jedno okienko nie sprawdzało się, bo czasem nawet przedłużało zakładanie firmy. Wystarczył brak jakiegoś dokumentu czy załącznika i sąd rejestrowy wzywał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku, a to trwało. W sumie trzeba było złożyć kilkanaście dokumentów, które sąd rozsyłał do różnych instytucji. Nowe jedno okienko ma sprawić, że zakładanie firmy będzie szybsze i łatwiejsze. Przedsiębiorca składa do KRS jeden formularz wraz z koniecznymi dokumentami: wzorami podpisów, umową spółki, itp. Nie trzeba wypełniać osobnych druków dla urzędu skarbowego, ZUS, czy GUS. Na podstawie tych danych sąd dokonuje rejestracji firmy w KRS. Od... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie firmy – nowelizacja kodeksu spółek...

Zakładanie firmy ma być łatwiejsze. Projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych po pierwszym czytaniu trafił do dalszych prac w komisji sejmowej. Zakłada on między innymi możliwość rejestracji spółki jawnej oraz komandytowej przez internet. Zakładanie firmy – spółka jawna i komandytowa przez internet Ułatwić zakładanie firmy chcą posłowie. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych to, bowiem inicjatywa poselska. Projekt zakłada możliwość zarejestrowania spółki jawnej i spółki komandytowej przez internet z wykorzystaniem wzorca umowy. Teraz z wykorzystaniem wzorca można przez internet zarejestrować tylko spółkę z o. o. Obecnie spółka jawna musi być zawiązana w tradycyjny sposób na piśmie. Spółka komandytowa wymaga aktu notarialnego. Zakładanie firmy – więcej możliwości przez internet w sp. z o. o. Zakładanie firmy w formie sp. z o. o. przez internet jest, co prawda możliwe, ale niemożliwe jest dokonanie tą drogą zmian w umowie... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie firmy, sp. z o. o. przez internet

Zakładanie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe zarówno przez internet, jak i w sposób tradycyjny. Jedna i druga metoda ma swoje wady i zalety.  Pisaliśmy już jak założyć sp. z o. o. w sposób tradycyjny. Teraz opiszemy zakładanie firmy w formie sp. z o. o. przez internet. Zakładanie firmy, sp. z o. o. – początek Zakładanie firmy, sp. z o. o. przez internet zaczynamy od załatwienia sobie przez wszystkich udziałowców podpisu elektronicznego  bądź konta na ePUAP. Będzie to konieczne do podpisania umowy spółki na internetowym formularzu. Zakładanie firmy, sp. z o. o. wiąże się też z wyborem adresu, pod jakim będzie ona działała. Więcej o tym pisaliśmy tutaj. Umowę najmu trzeba będzie przedstawić później w urzędzie skarbowym. Zakładanie firmy, sp. z o. o. wiąże się z opłatami. Na odpowiednie rachunki trzeba wpłacić 500 złotych za rejestrację i 100 za ogłoszenie tego faktu w Monitorze Sądowym i... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie firmy, sp. z o. o. tradycyjnie

Zakładanie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe zarówno przez internet, jak i w sposób tradycyjny. Jedna i druga metoda ma swoje wady i zalety.  W tym odcinku opiszemy zakładanie firmy w formie sp. z o. o. w sposób tradycyjny. Zakładanie firmy, sp. z o. o. – początek Zakładanie firmy, sp. z o. o. zaczynamy od sporządzenia umowy spółki. Warto to zrobić w porozumieniu z prawnikiem. Dzięki temu unikniemy na przykład zapisów niezgodnych z prawem. Następnie wszyscy wspólnicy muszą złożyć wizytę u notariusza. W akcie notarialnym muszą się znaleźć informacje określone przez kodeks spółek handlowych. Są to: 1) firma i siedziba spółki; 2) przedmiot działalności spółki; 3) wysokość kapitału zakładowego; 4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział; 5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników; 6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Brak... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie firmy – spółki z o. o. przez internet czy...

Zakładanie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musimy zacząć od wybrania metody jej powołania. Można ją, bowiem założyć przez internet, albo tradycyjnie. Każda z form ma swoje zalety i wady. Zakładanie firmy, sp. z o. o. przez internet – zalety • Zakładanie firmy, sp. z o. o. przez internet jest szybsze niż w sposób tradycyjny. W ciągu 24 godzin powinniśmy mieć numer KRS. W sprzyjających okolicznościach można wszystkie formalności załatwić w dwa tygodnie. • Zakładanie firmy przez internet jest tańsze, bo nie wymaga zawarcia przed notariuszem umowy spółki. Umowę zawieramy w internecie • Na wpłacenie kapitału założycielskiego jest siedem dni od momentu założenia spółki. Zakładanie firmy, sp. z o. o. przez internet – wady • Zakładanie firmy przez internet ogranicza możliwości kształtowania umowy spółki. To jest prosty formularz, w którym nie można zapisać na przykład jakiegoś specjalnego sposobu... [...]
Dowiedz się więcej