Crowdfunding na start

Zakładanie firmy wiąże się ze zdobywaniem pieniędzy. Pozyskanie ich tradycyjnymi kanałami wymaga zwykle kapitału własnego lub zabezpieczeń. Bywa też kosztowne. Pomysłem na sfinansowanie działalności, zwłaszcza, jeśli firma jest innowacyjna, może być crowdfunding.
Pradziadkiem crowdfundingu była subskrypcja. Kiedyś w ten sposób zbierali pieniądze na druk swoich utworów poczatkujący muzycy. W PRL tyko w subskrypcji można było kupić Wielką Encyklopedię Powszechną PWN. Za rodzaj subskrypcji można też uznać przedpłaty na samochody funkcjonujące za czasów słusznie minionego ustroju. We wszystkich tych przypadkach operacja sprowadzała się do zamówienia, lub nawet zapłacenia za towar przez odbiorcę zanim on jeszcze powstał.
W crowdfundingu jest podobnie a przedmiotem finansowania może być właściwie wszystko. Jednak największa zmiana w stosunku do dawnej subskrypcji dotyczy liczby potencjalnych inwestorów. Dzięki internetowi jest ona praktycznie nieograniczona.

Crowdfunding – rodzaje

Osoby zrzucające się na dany cel zwykle oczekują jakiejś gratyfikacji. Jeśli efekt osiągnięty dzięki zbiórce może być użyteczny dla fundatorów pewnie może ich przyciągnąć możliwość dostania czy zakupienia pierwszych egzemplarzy. Cenną nagrodą mogą być trudno dostępne czy niedostępne normalnie rzeczy. Można zaproponować możliwość darmowego obejrzenia, przeczytania czy posłuchania dotowanego dzieła. Działa też crowdfunding udziałowy. W tym przypadku donatorzy kupują udziały w przedsięwzięciu licząc na zyski.
Zbieranie pieniędzy może być ograniczone czasowo i/albo kwotowo. Zbierający może określić, że potrzebuje na dany cel określoną ilość pieniędzy i musi je zebrać do danego dnia. Jeśli nie zbierze założonej kwoty pieniądze są zwykle oddawane darczyńcom. Przy ograniczeniu tylko czasowym może się zdarzyć, że zebranych może zostać wielokrotnie więcej pieniędzy niż było potrzeba. Wtedy przy realizacji można poszaleć. Są też modele, w których zbierane pieniądze są systematycznie przekazywane zbierającemu. Dzięki takiemu finansowaniu możliwe jest prowadzenie badań czy nagranie płyty już w trakcie zbiórki.

Crowdfunding – gdzie zbierać

Do zbierania pieniędzy powołane są specjalne portale. Niektóre specjalizują się w określonych rodzajach zbiórek, albo zbiórkach na określone cele. Inne są otwarte na szeroką gamę pomysłów.
Największy i najpopularniejszy na świecie jest Kickstarter. Są też polskie portale jak Polak potrafi, Wspieram to czy Patronite. Zazwyczaj oprócz możliwości przeprowadzenia zbiórki serwisy oferują usługi reklamowe i inne wspierające zbierającego.

Crowdfunding a prawo

Crowdfunding w większości państw nie jest uregulowany prawnie. W Polsce też nie. Oczywiście zbieranie na co innego niż się zadeklarowało, może zostać uznane za oszustwo i skończyć się na sali sądowej.
Trzeba też od zebranych pieniędzy odprowadzić podatek,. Jaki, w jakiej wysokości i kiedy zależy od tego, na co zbieramy, osobowości prawnej zbierającego i innych czynników.