De minimis – wsparcie w nowych dziedzinach

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły dostać wsparcie finansowe de minimis dla eksportu i promocji za granicą. Cztery nowe rozporządzenia to pakiet wspierający polskich eksporterów. Środki na dotacje będą pochodzić z budżetu Ministerstwa Gospodarki. Pomoc jest przeznaczona wyłącznie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Każde z rozporządzeń daje szansę na uzyskanie przez przedsiębiorcę dotacji w wysokości maksymalnie 50 proc. kosztów. Rozporządzenia czekają jeszcze na podpis premier. Wejdą w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw.

De minimis – wsparcie w certyfikatach

Rozporządzenie to daje możliwość uzyskania wsparcia de minimis w uzyskaniu lub przedłużeniu certyfikatów, które obowiązują na zagranicznych rynkach. Specjalnie dla eksporterów na wschodnie rynki dotacja może być przeznaczona na deklaracje zgodności obowiązujące w Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu. Przedsiębiorca będzie mógł rocznie dostać maksimum 50 tys. zł.

De minimis – wydarzenia promujące eksport

To rozporządzenie daje możliwość uzyskania dofinansowania de minimis do konferencji, seminariów, czy warsztatów promujących polski eksport na rynek Unii Europejskiej. Mogą być one organizowane zarówno w Polsce jak i zagranicą. Nie ma w tym przypadku górnej granicy dofinansowania. Dofinansowanie można dostać na małe warsztaty dla kilkunastu firm, jak i dla kilku tysięcy.

De minimis – wsparcie eksportu branży

Rozporządzenie daje szanse na dofinansowanie de minimis dla branżowych projektów promujących eksport w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wstępnym warunkiem skorzystania z dotacji jest utworzenie grupy minimum czterech przedsiębiorców. Wsparcie może być przeznaczone na przykład na udział w zagranicznych targach. Ale w ramach jednego projektu muszą być zaplanowane, co najmniej dwa działania promocyjne: budowa stoisk, konferencja prasowa, prezentacja czy szkolenie, itp. Maksymalna kwota dofinansowania na taki branżowy projekt to 100 tys. złotych, ale każdy jego uczestnik może dostać maksimum 8 tysięcy. 

De minimis – wydawnictwa promocyjne

Ostatnie z czterech rozporządzeń jest podstawa do przyznania pomocy de minimis na wydawnictwa promujące eksport do UE. Mogą to być katalogi branżowe, poradniki dla chcących eksportować przedsiębiorców, informatory o regulacjach prawnych.
Wnioski o dotacje trzeba składać w Ministerstwie Gospodarki, na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu. Nie dotyczy to przedsięwzięć realizowanych w 2014 roku.
De minimis to dozwolona przez prawo polskie i unijne forma pomocy publicznej prywatnym przedsiębiorstwom. Może mieć formę dotacji, gwarancji, czy kredytu

Da minimis – podsumowanie

Wsparcie de minimis można będzie dostać na:
• Wyrobienie, lub przedłużenie certyfikatów potrzebnych innych państwach;
• Konferencje, seminaria, itp. promujące eksport;
• Wsparcie eksportu branży poprzez organizację i udział w wydarzeniach;
• Wydawnictwa promujące eksport.

deminimis