Dofinansowanie unijne – badania na rynek

31 lipca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs na dofinansowanie unijne, którego celem jest wdrożenie wyników wcześniejszych badań. Do rywalizacji o unijne pieniądze mogą startować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Konkurs odbywa się pod hasłem „badania na rynek”. Na wsparcie mogą liczyć projekty wdrażające wyniki prac badawczych wykonanych przez przedsiębiorcę, zamówionych lub nabytych przez niego. Celem jest uruchomienie produkcji nowych wyrobów i usług.
Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia br. I będzie trwał do 30 września br. Czasu na przygotowanie projektów jest zatem niewiele. W 2015 roku na dofinansowanie unijne tych projektów przeznaczone jest 500 mln. złotych.

Dofinansowanie unijne – na co pieniądze

Celem programu jest wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług, czyli skomercjalizowanie badań. Ma to prowadzić do poprawy konkurencyjności firm beneficjentów. Projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie unijne muszą rokować, jeśli chodzi o opłacalność. Do tego muszą być innowacyjne przynajmniej w skali kraju.
Dofinansowanie unijne obejmuje koszty niezbędnego personelu, materiałów i kosztów operacyjnych, ale tylko związanych bezpośrednio z wdrożeniem wyników badań. Dofinansowane mogą też być usługi doradcze. Koszty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe, nabycie nieruchomości robót i materiałów budowlanych mogą być dofinansowane, ale ich udział nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikujących się do wsparcia.

Dofinansowanie unijne – ile pieniędzy

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 milionów złotych a maksymalna 50 milionów euro. Maksymalna wartość samego dofinansowania to 20 milionów złotych. Z tych 20 milionów maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe to 1 milion złotych, a dofinansowanie na te prace to maksimum 450 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o doradztwo to maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na ten cel wynosi też 1 milion złotych a dofinansowanie 500 tysięcy złotych.
Dofinansowanie unijne w części badawczej może wynieść maksimum 45% dla małego przedsiębiorstwa i 35% dla średniego. W części doradczej wynosi maksymalnie 50% dla wszystkich podmiotów.

dofinansowanie unijne