Dofinansowanie unijne – bony na innowacje

Dofinansowanie unijne w formie bonów na innowacje działało w zeszłym roku. Nowy konkurs ma być rozpisany również w 2016 roku. Poniżej trochę o tej formie dofinansowania i jak się o nie starać.
Dofinansowanie unijne w formie bonów na innowacje ma na celu wyłonienie projektów, które w maksymalnym stopniu przyczynią się do spełnienia celów programu Inteligentny Rozwój. Mają przede wszystkim dać firmom dostęp do badań prowadzonych przez instytuty i uczelnie.

Dofinansowanie unijne – przedmiot konkursu

Dofinansowanie unijne było w tym przypadku przeznaczone na projekt wzorniczy lub innowację organizacyjną czy marketingową. Bony mogły być wykorzystane na zamówienie w jednostce badawczej projektu rozwiązania i jego zakup. Innowacja organizacyjna czy marketingowa mogła być tylko uzupełnieniem projektu wzorniczego.
O dofinansowanie unijne z tego programu mogli się starać tylko mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Tak zapewne będzie i w nowym rozdaniu. O pieniądze nie mogli się starć przedsiębiorcy, którzy już zawarli umowę na realizację projektu. Wcześniej mogli tylko wybrać wykonawcę i przygotować dokumentację związaną z wyborem wykonawcy.

Dofinansowanie unijne – konkurs

Wnioski o dofinansowanie unijne można było składać wyłącznie drogą elektroniczną w generatorze wniosków. Odpowiednia strona jest zawsze dostępna dopiero, gdy zostanie ogłoszony nabór do programu.
To niestety nie wszystko. Dalszej części zgłoszenia należało dokonać w tradycyjnej formie. Przedsiębiorcy musieli wysłać podpisane, papierowe oświadczenie, że wszystko co napisali w formie elektronicznej we wniosku jest prawdą. Oświadczenie można było też złożyć osobiście w sekretariacie PARP. Były na to dwa dni robocze od złożenia wniosku w generatorze.

Dofinansowanie unijne – rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie unijne w formie bonów na innowacje odbywa się dwuetapowo. To powszechna procedura w przypadku konkursów na dofinansowanie unijne. W pierwszym etapie wnioski są sprawdzane pod względem formalnym. Nie spełniające wymogów są odrzucane.
W drugim etapie projekty są oceniane pod względem merytorycznym. Komisja i eksperci mogą uznać, że tylko część projektu zasługuje na dofinansowanie unijne. W takim przypadku proszą wnioskodawcę o zgodę na taką zmianę.
Nawet projekty, które spełniły kryteria mogą nie dostać dofinansowania jeśli zabraknie pieniędzy. Wtedy, o tym kto dostanie dofinansowanie zdecyduje liczba uzyskanych punktów.
Takie zasady obowiązywały w 2015 roku. W 2016 zapewne będą bardzo podobne.