Dofinansowanie unijne na ekspertów

Mikro, mała i średnia firma z Mazowsza chcąca się rozwijać może dostać dofinansowanie unijne na opłacenie ekspertów. Maja oni pomóc odnieść rynkowy sukces.

Rozwijanie własnego biznesu jest szansą na sukces rynkowy. Mają w tym pomóc doświadczeni doradcy. Dofinansowanie unijne na ten cel znalazło się w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego „Poprawa Rozwoju MSP na Mazowszu”.

Od 31 marca firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą mogły się ubiegać o dofinansowanie unijne na doradców. Ma ono formę bonów o wartości nawet 110 tysięcy złotych. Minimalne wsparcie dla jednego projektu to 10 tysięcy złotych. Wartość całego dofinansowania to 21,6 miliona złotych.

Dofinansowanie unijne może być przeznaczone na::

– usługi dotyczące opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania;

– usługi związane z monitorowaniem biznesu i prognozowaniem, pozwalających na określenie kierunków dalszego rozwoju;

– usługi związane z transferem technologii;

– usługi związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa;

– usługi specjalistyczne związane z planowanym wprowadzeniem nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzenia działalności o nowe rynki, takich jak usługi pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowania produktu, testowania technologii.

Wymienione usługi nie są katalogiem zamkniętym.

– Preferowane będą przedsięwzięcia, w których wkład własny firmy jest większy od wymaganego minimalnego zaangażowania finansowego beneficjenta. Szanse na uzyskanie dofinansowania będą większe w przypadku usług związanych z wprowadzeniem innowacji na rynek oraz zupełnie nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Promujemy też działalność zgodną z obszarami inteligentnych specjalizacji Mazowsza, czyli z nowoczesnymi usługami dla biznesu, inteligentnymi systemami zarządzania, wysoką jakością życia i bezpieczną żywnością – mówi Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Przedsiębiorca starający się o dofinansowanie unijne musi sam zapewnić minimum 20% środków potrzebnych na zrealizowanie zamierzenia.