Dofinansowanie unijne – „Go to Brand”

Dofinansowanie unijne w ramach programu „Go to Brand” ma wystartować w czerwcu. Zadaniem programu jest wsparcie internacjonalizacji polskich marek eksportowych z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowanie unijne – ile pieniędzy

Na program „Go to Brand” przeznaczonych jest 90 milionów złotych. Z tej sumy przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mogą liczyć na 8 951 432 PLN a z pozostałych 15 województw na 81 048 568 PLN. Maksymalna wartość jednego projektu to milion złotych.
Wsparcie, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pomocy publicznej i de minimis. [1] W przypadku samej pomocy de minimis dofinansowanie może osiągnąć do 85% kosztów. W przypadku finansowania wyłącznie z de minimis udział pomocy jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. I tak: mikroprzedsiębiorstwa do 85%, małe przedsiębiorstwa do 80%, średnie przedsiębiorstwa do 75%.

Dofinansowanie unijne – jakie cele

Dofinansowanie z programu „Go to Brand” można przeznaczyć między innymi na:
– wynajem powierzchni i budowę oraz obsługę stoiska wystawowego,
– delegacje i zakwaterowanie pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych,
– transport i ubezpieczenie eksponatów w związku z udziałem w targach,
– opłaty rejestracyjne, w tym rezerwację miejsca wystawowego na targach,
– wpis do katalogu targowego,
– udział w seminariach, kongresach i konferencjach,
– działania informacyjno-promocyjne projektu.
Branż wykluczonych z programu „Go to Brand” jest niewiele. Nie mogą liczyć na dofinansowanie firmy zajmujące się produkcją lub wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych. Dotyczy to też obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz firm zajmujących się grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grami na automatach i na automatach o niskich wygranych. Wykluczone są też podmioty produkujące lub wprowadzające do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe i ich prekursory.

Dofinansowanie unijne – kiedy nabór

Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie unijne ma nastąpić 16 maja. Sam nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od 24 czerwca do 5 sierpnia.
Instytucją odpowiadającą za program „Go to Brand” jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.